JUST BEFORE DAWN - In The Realm Of Ash And Sorrow (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 15. března 2018

Home » » Recenze/review - VISCERAL - Involución parasitoide (2017)

Recenze/review - VISCERAL - Involución parasitoide (2017)


VISCERAL - Involución parasitoide
CD 2017, New Standard Elite

for english please scroll down

Stojím před obrazem. Zpočátku jej nemůžu pochopit. Je zdánlivě ošklivý, zlý, plný krve a násilí. Morbidní koláž umístěná v galerii smrti. Masakrující nálada, zohavené tváře. Vypadá to, jako bych byl na lidských jatkách. Dávám si do hlavy stále dokola novinku brutálních death metalistů VISCERAL a pomalu si uvědomuji, že jsem jen kusem masa, určeným k likvidaci.

Nekompromisní materiál je velmi dobře technicky odvedený, s perfektním zvukem a vokálem připomínajícím řev bestie. Jedná se o absolutně devastující, zcela zničující materiál, který ocení všichni, kdo si rádi občas zapitvají. Navíc je přidána obrovská porce temnoty a beznaděje.


"Involución parasitoide" je klasickou odpovědí na styl, který se vyznačuje především brutalitou, rychlostí a šílenstvím. VISCERAL se svého úkolu zhostili velmi dobře. Drží se tradice, ničím sice nevybočují, ale určitě se jedná o desku, které u mě nezapadne. Pokud máte rádi třeba italské SICKENING nebo SUFFOCATION, PIREXII, DEEDS OF FLESH a podobné choré záležitosti, myslím, že byste mohli být spokojeni. Takže přátelé, do rukou všichni sekery, motorové pily, sekáčky na maso a jdeme na to! Tohle album řeže a pálí, jak to umí jen ti nejzkušenější patologové. Brutální death metalové album, u kterého z vás poteče krev! Zabijácká práce!Asphyx says:

I am standing in front of a painting. At first, I cannot understand it. It is seemingly ugly, full of blood and violence. A morbid collage located in the death gallery. Massacre mood, mutilated faces. It looks like I was in a human slaughter house. I listen to the new album by brutal death metal band VISCERAL and I am slowly realizing that I am just a piece of meat which supposed to be destroyed.

Uncompromising material is very good in the technical side, it has a perfect sound and the vocal sounds like the roar of a beast. It is absolutely devastating, completely destroying material which will be loved mostly by those who like to sing. In addition there is a huge portion of darkness and hopelessness. 

“Involución parasitoide” is a classic response to the style which is characterized mostly by brutality, speed and madness. VISCERAL did their job very well. Although they follow traditions and they do not switch out from their path, it is still an album which will be noticeable in my collection. If you for example like the Italian band SICKENING or SUFFOCATION, PIREXIA, DEEDS OF FLESH and other similar bands, I think you will be satisfied. So friends, take your axes, chainsaws, meat cutters and let´s go! This album cuts and burns, just like the most experienced pathologists can. Brutal death metal album which will make you bleed! Killing job!

Tracklist:
01 – Caos Virulento
02 – Incubaci¢n Epid‚mica
03 – Ablepsia Colectiva
04 – Rapicidad End¢gena
05 – Dependencia Parasitoide
06 – Anthropocentrismo Genocida
07 – Deformaci¢n Narcisista
08 – Nihilismo Existencial
09 – Devastaci¢n Sist‚mica
10 – N‚mesis Catacl¡smica

band:
Manuel : Guitar/vocals
Cristian: Vocals
Pedro : Bass
Felipe: Drums

Share this games :

TWITTER