SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 27. května 2018

Home » » Recenze/review - AT THE GATES - To Drink from the Night Itself (2018)

Recenze/review - AT THE GATES - To Drink from the Night Itself (2018)


AT THE GATES - To Drink from the Night Itself
CD 2018, Century Media Records

for english please scroll down

Tichá místnost, dlouhé stíny, chlad. Po stranách vyskládaná těla. Mrtvoly tohoto týdne ke mě promlouvají. Tiše, bolestivě. Márnice u nás na severu bývají studené a temné. Sedím tiše a naslouchám. Jak jsi žil a jak zemřel? Kdy přejdeš na druhou stranu? Otázek je mnoho a odpovědí málo. Brzy bude svítat a já se vydám mezi hroby. Už vím, jakou desku budu dnes poslouchat. 

Ano, novinka švédských AT THE GATES je vhodná jako doplněk práce všech šikovných hrobníků. Je plná pravého severského melodického death metalu. Je jeho definicí, axiomem, který mám jako posluchač uložený dlouhá léta ve svém nitru. Pánové se sešli a s obrovským nadšením a umem stvořili dílo, které si nezadá s ikonickými deskami devadesátých let. Také cítíte to chvění? Ten chlad, ty spousty skvělých nápadů? Pokud ano, tak jste zde správně.


"To Drink from the Night Itself" ale není jen skvělým řemeslem, je také deskou, která vypráví chladné příběhy severu. Vynikající struktura skladeb, které bolí, drásají a zároveň povznášejí. Tomas za mikrofonem a jeho neopakovatelný vokál. Mrazivý zvuk a krásně rudo černý obal. AT THE GATES letos přinášejí v podstatě dokonalé dílo. Navíc je pak přidán neskutečný "heavy efekt". Album mě baví poslouchat stále dokola, je kulisou při mé práci hrobníka, ranním probuzením i morbidní ukolébavkou. Jsem jím prostoupený, stalo se mojí součástí. Beru jej do ruky stále častěji a užívám si jemné kousky ledu, které mi pokaždé pronikají do žil. Jako bych byl já tou mrtvolou uloženou na severu v márnici. Pomalu tlející, přecházející na onen svět. Přesto stále poslouchám "To Drink from the Night Itself". Vynikající deska, na které je v úžasném poměru smíchán chlad s temnotou! Klaním se až k zemi!Asphyx says:

Quiet room, long shadows, coldness. Dead bodies on the walls. The cadavers of this week talk to me. Quietly, agonizingly. Dead houses on the north used to be cold and dark. I’m sitting quietly and listening. How did you live and how did you die? When are you going to the other side? There are many questions and almost no answers. Soon it will be dawn, and I will go between the graves. I know which record I'm going to listen to today. 

Yes, the new album of the Swedish AT THE GATES is suitable as a supplement to the work of all gravediggers. It's full of true Scandinavian melodic death metal. It is his definition, an axiom, which I have stored as a listener for many years in my heart. The musicians came together and with a great enthusiasm and creativity composed a record, which did not fit with iconic albums of the nineties. Do you also feel the vibrations, the coldness, and the many great ideas? If yes, you are on the right place here. 

"To Drink from the Night Itself" is not only a good craft, it is also a record that tells the cold stories of the North. An excellent structure of songs that hurt and uplift at the same time. Tomas behind the microphone and his unrepeatable vocal. Frosty sound and beautifully red-black cover. AT THE GATES this year brings a perfect work. In addition, fantastical "heavy effect" is added. I love the listening to this album all the time; it's a great background for my work as a gravedigger, the morning's awakening and the morbid lullaby. I'm full of it; it became an one part of me. I take it more and more into my hand and enjoy the small pieces of ice that always penetrate into my veins. As I would be that dead man in the morgue. Slowly smoldering, moving to the other world. Despite I am still listening to "To Drink from the Night Itself". A great album, in which the coolness with the darkness is mixed in a wonderful ratio! I bow down to the ground!

Tracklist:
01. Der Widerstand
02. To Drink from the Night Itself
03. A Stare Bound in Stone
04. Palace of Lepers
05. Daggers of Black Haze
06. The Chasm
07. In Nameless Sleep
08. The Colours of the Beast
09. A Labyrinth of Tombs
10. Seas of Starvation
11. In Death They Shall Burn
12. The Mirror Black

band:
Tomas Lindberg - Vocals;
Jonas Björler - Bass;
Adrian Erlandsson - Drums;
Martin Larsson - Guitars
Jonas Stålhammar - Guiars

Share this games :

TWITTER