SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 13. května 2018

Home » » Recenze/review - DELIVERANCE - The Subversive Kind (2018)

Recenze/review - DELIVERANCE - The Subversive Kind (2018)


DELIVERANCE - The Subversive Kind
CD 2018, Roxx Records

for english please scroll down

Konečně slezl dolů, z dřevěného kříže. Sundal si trnovou korunu, vytrhal hřeby z nohou a rukou a přidal se k nám. Do mosh - pitu. Pařil jako o závod, popíjel pivo a já měl najednou pocit, že mu začínám věřit. Možná už nevstane z mrtvých, možná už nikdy nebudeme přijímat jeho tělo ani krev, ale tenhle koncert stál rozhodně za to. Hráli nám speed thrashoví maniaci DELIVERENCE. Kapela, která roztančila i Ježíše.

Mám rád výlety do osmdesátých a devadesátých let. Líbí se mi atmosféra tehdejší doby a hlavně muziky. DELIVERENCE mě na jednu parádní jízdu vzali. Jejich novinka "The Subversive Kind" je totiž opravdovou hostinou pro všechny pravověrné fanoušky. "The Subversive Kind" je deskou, která má v sobě vše potřebné pro poctivý thrash metalový zážitek. Ostré riffy, spoustu energie, ten správný neučesaný zvuk. Cítím jiskření, mám chuť skočit přímo do davu a pařit, než omdlím únavou. DELIVERANCE patří do kmene kapel jako TOURNIQUET, ULTIMATUM, ANTHRAX, SACRAMENT, FLOTSAM AND JETSAM a spousty dalších, kteří nejen že svoji hudbou řežou a bourají zdi, ale nezapomínají i na propracované melodie. Svět se dnes možná, co se týká hudby, točí jiným směrem, ale pro mě, jako pro pamětníka, je nové album dokonalou esencí toho, co mám na thrash metalu rád. Líbí se mi nápady, atmosféra i tlak celé nahrávky. Pařím hned vedle Ježíše, usmíváme se. Přesně takhle to má vypadat. Skvělý, inteligentní thrash metal, který vás rozdrásá na kusy!Asphyx says:

He finally climbed down from the wooden cross. He took of his thorn crown, tossed the nails from his legs and hands, and joined us. To our mosh-pit. He was parting like a maniac, drank beer and I had the feeling that I started to believe. Maybe he will not get out of the dead, maybe we will never receive his body or blood but this concert was definitely great. Speed thrash maniac band DELIVERENCE played their music to us. The band which make Jesus dance.

I like trips to the 80s and 90s. I like the atmosphere of the time and the music. DELIVERENCE took me on one of their great rides to this time. Their new album “The Subversive Kind” is a real celebration for all orthodox fans.

“The Subversive Kind” is an album which has all the necessary things for the honest thrash metal experience. Sharp riffs, lots of energy, the real and uncut sound. I feel the sparkle, I want to jump straight into the crowd and smash everything before passing out with lassitude. DELIVERANCE is in the same tribe as TOURNIQUET, ULTIMATUM, ANTHRAX, SACRAMENT, FLOTSAM AND JETSAM and many others which not only smash their music and they break walls but they also do not forget the sophisticated melodies. Maybe today’s world, in case of music, turns to a different direction but for me, as an old fan, the new album is a perfect essence of what I like about thrash metal. I like the ideas, atmosphere and the pressure of the album. I am dancing right next to Jesus, we are laughing. This is how it supposed to look like. Great, intelligent thrash metal which will tear you into pieces!

Tracklist:
01. Bring'Em Down
02. Concept of the Other
03. Center Of It All
04. The Black Hand
05. Epilogue
06. Listen Closely
07. The Subversive Kind
08. The Fold

band:
Vocals/guitar: Jimmy P. Brown II
Lead guitar: Michael Phillips
Bass: Manny Morales
Drums: Jayson Sherlock

Share this games :

TWITTER