SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 25. května 2018

Home » » Recenze/review - LIK - Carnage (2018)

Recenze/review - LIK - Carnage (2018)


LIK - Carnage
CD 2018, Metal Blade Records

for english please scroll down

Výbuch v podzemí byl načasován s chladnou přesností. V den vydání nového alba LIK. Vzduchem začaly létat kusy rozpadajících se těl, smíchané s hlínou a plesnivými rakvemi. Vypadá to, že záhrobí zažilo další ze svých mocných zemětřesení. Tentokrát způsobených novinkou "Carnage".

Když má někdo švédský death metal v krvi, tak je zároveň mým bratrem. Ano, i já jsem čerpal inspiraci v devadesátých letech minulého století. U smeček jako BLOODBATH, DISMEMBER, ENTRAILS, DEMONICAL, EVOCATION. Zkrátka a jednoduše, LIK hrají severskou klasiku se vším co k tomu patří. Navíc okořeněnou až heavy metalovými prvky. Feeling, drive, sílu a energii. Tohle zde všechno naleznete. Navíc zabalené ve skvěle studeném zvuku. Kosti zase praskají!


U "Carnage" nehledejte nic nového či převratného. LIK hrají hezky postaru, jako byste slyšeli stoleté ozvěny z katakomb s rozpadlými náhrobky. Mají ale velký cit pro melodie a umí mě doslova rozemlít a pohřbít zaživa. Jsou patřičně prašiví, pohrávají si s temnými náladami jako šelma se svojí obětí. Navíc jsou poměrně "přístupní", takže si s klidem můžete zatančit na svých oblíbených hrobech. Mám pocit, že pomalu usedá prach po výbuchu. Už zbývá jen vzít do ruky kladivo a rozdrtit poslední zbytky kostí. Jsem ortodoxní fanoušek švédského death metalu a jako takovému se mi album neskutečně líbí. Má v sobě oheň, vášeň pro poslední věci člověka i ten správný smrdutý odér, který mám tolik u podobných kapel rád. LIK nahráli stylově skvělé album, které musí udělat dobře snad každému, kdo se kdy jen otřel o záhrobí. A teď už mě prosím nechte, mám spousty práce. Mrtví si nevybírají! Chtějí moji studenou krev! Švédský klasický smrtící masakr, který vás rozseká na malé kousky!
Asphyx says:

The explosion in the underground was timed with cold precision. On the day of release the new album of LIK. The air began to fly pieces of decaying bodies mixed with clay and moldy coffins. It looks like the tomb has experienced another of its powerful earthquakes. This time caused by the novelty "Carnage".

If someone has a Swedish death metal in the blood, he is also my brother. Yes, I also took inspiration in the nineties of the last century. From bands like BLOODBATH, DISMEMBER, ENTRAILS, DEMONICAL, EVOCATION. Short and simply - LIK plays Nordic classics with everything that belongs to it. Additionally spiced up heavy metal elements. Feeling, drive, strength and energy. You can find everything here. Additionally wrapped in cool sound. Bones crack again!


At "Carnage", do not look for anything new or revolutionary. LIK play the pretty old way, as if you heard echoes of hundred old catacombs with broken tombs. But they have a great sense of melody and they can literally grind and bury me alive. They are patchy, they play with dark moods like a beast with their victims. In addition, they are relatively "accessible," so you can dance on your favorite graves. I have a feeling that the dust is dying after the explosion.

All you have to do is just take a hammer and crush the last remnants of the bones. I am an orthodox fan of Swedish death metal and as such, I really like the album. It has a fire in it, a passion for the last things of man and the right smelly odor, which I like so much with similar bands. LIK has recorded a stylish album that must be done well to anyone who has ever wiped out the storm. Now, please leave me, I have a lot of work to do. The dead do not choose! They want my cold blood! A Swedish classic lethal massacre that cuts you into small pieces!

Tracklist:
01. To Kill
02. Rid You of Your Flesh
03. Celebration of the Twisted
04. Dr. Duschanka
05. Left to Die
06. Cannibalistic Infancy
07. Death Cult
08. The Deranged
09. Only Death Is Left Alive
10. Embrace the End

Line Up:
Chris Barkensjö: Drums & Vocals (Witchery, ex-Construcdead, ex-Face Down, ex-Kaamos, ex-The Resistance, ex-Blackshine, ex-Carnal Forge, ex-The Curse, ex-Grave (live), ex-Nightrage (live), ex-Repugnant, ex-Serpent Obscene, ex-Mass Murder Agenda)
Tomas Åkvik: Vocals & Guitars (Nale, Bloodbath (live), ex-Chaosys, ex-Katatonia (live), ex-The Resistance (live))
Niklas "Nille" Sandin: Guitars & Bass (Katatonia, ex-Amaran, ex-Life Eclipse, ex-Chaosys, ex-Dark Eden (live), Aoria, ex-Shadows Past, ex-Lamia Antitheus, ex-Siebenbürgen, ex-Slavegrid)


Share this games :

TWITTER