SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 25. května 2018

Home » » Recenze/review - SKINLESS - Savagery (2018)

Recenze/review - SKINLESS - Savagery (2018)


SKINLESS - Savagery
CD 2018, Relapse Records

for english please scroll down

Otiskl jsi mi do tváře kus rozžhaveného kovu. Ocejchoval si mě navěky, zničil mou identitu. Teď už jen prosím, abys mi vypíchl obě oči, odřezal uši a provedl lobotomii. Až mě budeš stahovat z kůže, uslyšíš můj smích. Jsem prokletý, zavržený, zničený. Jsem kusem masa, které bylo posláno na svět, aby trpělo.

Čtu si právě knihu plnou lidské bolesti a k tomu poslouchám novou desku amerických death metalistů SKINLESS. Vše se mi spojilo v jedno a ze stěn mého pokoje začíná téct krev. Vypadá to, že na mě novinka "Savagery" bude působit tím správným způsobem. Ostře, krutě, chladně, šíleně! Přesně jak to mám u podobné hudby v oblibě.SKINLESS hrají na svých posledních deskách přesně ten druh brutálního death metal, který máme my fanoušci od nich tolik rádi. Je plný uhrančivých melodií, pobublávání vařící se krve a touhy zabíjet muzikou. Nečekejte nic nového, ale spíše perfektně odvedenou práci made in SKINLESS. Jsem tomu moc rád, líbí se mi, že jsem opět uvězněný ve své cele spolu s albem a užívám si mokvající skladby plné smrti, hnisu a krutostí, kterých je schopen jen člověk. Skvělý je zvuk, který je průrazný a zároveň čitelný. Oceňuji i obal, který ihned zaujme. Američané jsou letos zase o nějaký řád šílenější, ale také přehlednější a propracovanější. Nahrávka mě zasáhla na těch nejcitlivějších místech. Jakoby mi někdo zarážel do hlavy ostré hroty hřebů. "Savagery" je skvělou tradiční pitvou, která se nadmíru povedla. Pacient zemřel, co si přát víc? Velmi dobře.Asphyx says:

You have printed a piece of hot metal into my face. You have branded me forever, destroyed my identity. Now, I am just begging you to squeeze both eyes off, cut off my ears and perform a lobotomy. When you get me out of my skin, you will hear my laugh. I am cursed, despised, destroyed. I am a piece of flesh, which has been sent to the world to suffer.

I'm reading a book full of human pain and I'm listening to a new album of American death metalists SKINLESS. Everything merged into one and my blood began to flow from the walls of my room. It looks like the new album "Savagery" will affect in the right way on me. Sharply, cruelly, coolly, crazy! Exactly like I love it in the case of similar music.


On their last records, SKINLESS plays exactly such kind of brutal death metal, which we fans really like. It is full of obsessional melodies, bubbling of the boiling blood and the desire to kill with the music. Do not expect anything new but rather a perfect job made by SKINLESS. I like it very much, I like the fact that I'm again trapped in my cell with the album and enjoy the moist songs full of death, putridity and cruelty that the only man can do. The sound is great, it is penetrating and readable at the same time. I also appreciate the cover that immediately impresses.

Americans are again a little bit more crazy, but also clearer and more sophisticated. The record hit me at the most sensitive places. As if somebody had driven the nails into my head. "Savagery" is a great classic autopsy, which was done perfectly. The patient died what more should we want? Very good.


Tracklist:
01 Savagery 
02 Siege Engine 
03 Skull Session 
04 Reversal Of Fortune 
05 Exacting Revenge 
06 Medieval 
07 Line Of Dissent 
08 Cruel Blade Of The Guillotine 
09 The Hordes 
10 High Rate Extinction (Bonus Track)


band:
Sherwood Webber-Vocals***
Noah Carpenter-Guitar***
Dave Matthews-Guitar***
Joe Keyser-Bass***
Bob Beaulac-Drums

Share this games :

TWITTER