SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 8. května 2018

Home » » Recenze/review - MORBOSIDAD - Corona de Epidemia (2018)

Recenze/review - MORBOSIDAD - Corona de Epidemia (2018)


MORBOSIDAD - Corona de Epidemia
LP/CD 2018, Nuclear War Now! Productions

for english please scroll down

Každý si představuje peklo jinak, ale to naše, black death metalové, je asi nejblíže pravdě. Po stěnách visí týraná těla hříšníků. Plameny věčného ohně olizují jejich nohy. Křičí bolestí a snaží se očistit od všech svých hříchů. Světlo zde nepotkáte, stejně jako čistý vzduch. Chodbami se vznáší mrtvolný zápach rozkládajících se kněží. Kříže visí směrem k zemi, krev je nečistá. Tma, nenávist, smrt. Nicota.

Americká black death metalová legenda MORBOSIDAD, která působí v pekle již od roku 1993, rozumí svému řemeslu bez výhrady. Skladby jsou doslova nasáklé špínou, hnisem a zlou energií. Vítejte na okultním obřadu k vyvolávání temných sil!Tvorbu MORBOSIDAD lze připodobnit té, které jsou věrni třeba takoví BLASPHEMY, ARCHGOAT, BLACK WITCHERY, SARCÓFAGO, SADOMATOR, PERVERSOR, BEHERIT a spousta dalších rouhačů, kterým se daří zhudebnit tmu. Už jste někdy polykali kusy hadrů namočených ve zkažené krvi? Tak potom asi tušíte, o čem je novinka "Corona de Epidemia". Jedná se o totálně zničující, nihilistické dílo, které nejen že totálně vyčistí vaši mysl, ale ještě vás navěky prokleje. Tady se hraje pravý, nefalšovaný, infernální načernalý smrtící kov. Nic pro slabé povahy. Bestiální válka s nebem! Devastace svatých ostatků! Kalich hořkosti, vypitý až do dna! Vítejte v pekle! Až navěky, amen! Skvělý black death metal, který je definicí zla!Asphyx says:
Everybody thinks differently about hell but the black death metal is probably the closest one. The sinful bodies of the sinners are hanging on the walls. The flames of the eternal fire are licking their legs. They are screaming with pain and they are trying to cleanse themselves from all their sins. You cannot see any light here, as well as the fresh air. The smell of decaying priests is very present in the hallways. The crosses are upside down, the blood is dirty. Darkness, hate, death. Nothingness.

The American black death metal legend MORBOSIDAD which has been playing in hell since 1993, understands their craft. That is for sure. Their songs are literally soaked with dirt, pus and bad energy. Welcome to the occult ceremony to invoke dark forces!

The music by MORBOSIDAD is quite similar to BLASPHEMY, ARCHGOAT, BLACK WITCHERY, SARCÓFAGO, SADOMATOR, PERVERSOR, BEHERI and many other blasphemers who succeed in making darkness into music. Have you ever swallowed pieces of rags drenched in blood? Then perhaps you know what the new album “Corona de Epidemia” is about. It is absolutely devastating, nihilistic work which will not only clear your mind but also curse you forever. They play the real, infernal blackened death metal. This is not music for pussies. Bestial war with heaven! Devastation of holy relics! The hull of bitterness is empty! Welcome to hell! Forever, amen! Great black death metal which is a definition of evil!
TRACK STREAM:

MORE INFO:
Share this games :

TWITTER