SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 3. května 2018

Home » » Recenze/review - MURDER INC. - Umlčen Navěky (2018)

Recenze/review - MURDER INC. - Umlčen Navěky (2018)


MURDER INC. - Umlčen Navěky
CD 2018, Support Underground

for english please scroll down

Stojím uprostřed vířícího davu. Oči zvrácené dovnitř hlavy, síla okamžiku, výkřik do tmy. Kdo zemře jako první? Mám touhu ničit, rozdrásat svoje zápěstí do krve. Síla, energie, jedovatá slina plivnutá do tváře všem pokrytcům. Všechno se vyřídí v zuřivém mosh-pitu. Ano, o tomhle všem je thrash metal!

Berounští MURDER INC. a jejich dlouhohrající prvotina "Umlčen navěky" je překapanou esencí toho, co mám na thrash metalu jako stylu rád. Z novinky na všechny strany doslova sálá energie, mladické nadšení a rebelie. Žádná unavená deska, dnes tolik známá u mnohých slavných jmen, ale šťavnatý kus čerstvého masa, naporcovaný těmi nejostřejšími riffy.

 

Samozřejmě, na nějakou originalitu se zde nehraje, pánové ctí své vzory beze zbytku. Ono taky vymyslet dnes něco "nového" snad ani nejde. Přidávají ale kus sebe samého, své názory v textech, ostře znějící zvuk a poctivé řemeslo a feeling, kterých si vážím v hudbě snad nadevše. Je hrozně příjemné, přijít utahaný z práce, otevřít si pivo a pustit tuhle desku. Veškerá natlakovaná energie jakoby najednou létala pokojem a moje džínová vesta posetá nášivkami kapel osmdesátých a devadesátých let zase ležela na posteli. Za chvíli vyrazíme do ulic s partou kamarádů, zajdeme na pivo a večer na koncert. Vůbec mi nevadí, že chvílemi je album trošku stereotypní, možná až příliš ukřičené. Hlavní je, že jsem stržen do víru, mám chuť pařit a podupávat si nohou. Jsou mladé kapely, které naskočily na novou vlnu thrash metalu a nevěřím jim to - MURDER INC. mě ale smetli. Konec řečí, jdu si pro pivo. Dáte si taky? Přidám ještě volume, jo? Velmi dobrá záležitost pro všechny, kdo ještě neztratili víru v thrash metal!


Asphyx says:

I‘m standing in the middle of a swirling crowd. With the eyes turned to the inside of my head. The power of the moment, the screaming into the dark. Who will die as a first? I have the desire to destroy, to tear my wrists into the blood. Power, energy, poisonous saliva is spitting into the face of all hypocrites. Everything will be done in a furious mosh-pit. Yes, this is all what represent the thrash metal! 


MURDER INC. from Beroun and their long-played debut "Umlčen navěky" is an overwhelming essence of what I like on thrash metal as a style. From the new album the energy, young enthusiasm and rebellion literally glow on all sides. No tired record, today so famous for many legendary names, but a juicy piece of fresh meat, cut with the sharpest riffs. 


Of course, you cannot wait for some pure originality here, guys pay a tribute to their idols as much as they can. Nowadays, it is also very difficult to come with something "new". But they add a piece of themselves, their opinions in the texts, a sharply sounding sound, and the honest craft and feeling, which I appreciate in music the most. It's very pleasant, to come tired from the work, open up the beer and turn on this record. 


All of the pressurized energy as though flying around the room, and my denim vest full of the patches of bands of the eighties and nineties lays on the bed again. After a while, we go out to the streets with a group of friends, go for a beer and a concert tonight. I do not mind that the album is a bit stereotypical sometimes, maybe too screamy. The main thing is that I'm thrown into the whirlpool, I want to enjoy everything and stomp with my legs. There are young bands which have jumped on a new wave of thrash metal and I don‘t believe them, but MURDER INC. swept me away. End of speech, I am going for a beer. Do you want too? May I increased the volume? A very good thing for everyone who has not lost faith in the thrash metal!


Tracklist:
1. 42-06-10 
2. Rozsudek Padl 
3. Na Kusy Roztrhán 
4. IV. Druh 
5. Život Jde Dál 
6. Arcifuck 
7. PxPxSx 
8. Podříznout A Zakopat 
9. Smrtihlav 
10. Umlčen Navěky


band:
Petr "Pete" Janovský
Lukáš "Mandéz" Mandík
František "Řezníků" Čepela
Benjamin "Beny" Jusufi

Share this games :

TWITTER