SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 31. května 2018

Home » » Recenze/review - PESTILENT REIGN - Pyres (2018)

Recenze/review - PESTILENT REIGN - Pyres (2018)


PESTILENT REIGN - Pyres 
CD 2018, Rising Nemesis Records

for english please scroll down

Lámající se kosti, pukající lebka. Prasklá páteř, maso, rozervané na kusy. Kde to jsem? Ptám se stále dokola a odpovědí mi je jen tichý smích. Jsem poslední, co přežil. Čekám na smrt, napnutý, se strachem v očích. Už je zde, už jen pár chvil.

Ano, debut německých death metalistů PESTILENT REIGN je přesně tím zničujícím albem, které vám vyčistí hlavu jako ta nejagresivnější kyselina. Pánové se ve své tvorbě nechali inspirovat DYING FETUS, případně PSYCROPTIC a útočí na nás jako smečka rozzuřených pitbulů. Žádný oddych, jen masakrující riffy, vypjatý vokál a temná atmosféra. Mám pocit, že peklo opravdu existuje.

Zvuk desky je moderní, čistý, možná až moc nahlas. Skladbám nechybí síla, tlak, masakrující účinek. Občas sice PESTILENT REIGN sklouznou k lehké monotónnosti a obzvlášť vokalistovi by slušela větší "pestrost", ale jinak jsem spokojen. Líbí se mi, že si kapela dala záležet na celkové stavbě songů, nejedná se jen o obyčejné mlácení slámy, ale spíše o otevřenou výpověď o nechutnostech, kterých je schopen jen člověk jako druh. Nechybí dnes nezbytná technika, motivy mají převážně zdrcující účinek. Nejedná se sice o nic nového, ani převratného, ale odvedeno bylo velmi slušné řemeslo. Troufám si tvrdit, že obzvlášť naživo musí PESTILENT REIGN zabíjet. Chtěli jste smrt? Máte ji mít! Velmi dobré album, které je doslova narvané špinavou energií.Asphyx says:

Breaking bones, cracking skull. Cracked spine, meat torn into pieces. Where am I? I am asking to myself over and over and the answer is just a laugh. I am the last one to survive. I am waiting for death, I am tense and have fear in my eyes. It is here just for a few moments.

Yes, the debut of German death metal band PESTILENT REIGN is the exact album which devastates and it will clear your head just like the most aggressive acid. Those gentlemen were inspired by DYING FETUS or PSYCROPTIC and they attack us like a pit of furious bulls. No rest, just massacring riffs, a tense vocal and a dark atmosphere. I feel that the hell is real.


The sound of the album is modern, clear, and maybe too loud. The songs do not lack power, pressure or massacre effect. Occasionally, PESTILENT REIGN slides to light monotony and especially the vocalist would sound better with more “variety” but otherwise I am happy. I like that the band took care about the overall composition of the songs, it is not just a simple hitting of instruments. It is more like an open testimony of disgust that only people can do. It does not lack the important technique, motives have a predominantly devastating effect. It is not anything extraordinary or revolutionary, but it is a very good craft. I dare to say that PESTILENT REIGN must kill you while live concerts. Did you want death? You have it! A very good album which is literally filled with dirty energy.

Tracklist:
1. Martyr
2. You Will Kneel In Piss And Blood
3. Saviour
4. Ouroboros
5. Cleanse The Flesh
6. Zealot
7. I.M.T.R.M.
8. Gutter´s Filth


band:
Chris - Vocals, Lyrics;
Lars - Guitar, Songwriting;
Sebastian - Drums
Mick - Bass

Share this games :

TWITTER