SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 17. června 2018

Home » » Recenze/review - GHASTLY - Death Velour (2018)

Recenze/review - GHASTLY - Death Velour (2018)


GHASTLY - Death Velour
CD 2018, 20 Buck Spin

for english please scroll down

Zavři oči a čekej, řekli mi uprostřed mokřadů. Učinil jsem tak a nasával všemi póry mlhu válející se všude kolem. Cítil jsem tváře umrlců s nafouklými břichy. Krev se mi začala vařit v žilách, docházel mi dech a zachvátila mě slepota. Umírám? Už jen malou chvilku. Poslouchám nové album finských GHASTLY.

Na téhle kapele se mi vždycky hodně líbila pochmurná atmosféra, která ze skladeb doslova sálá. Člověk má opravdu pocit, že se prochází nekonečnými opuštěnými bažinami a poslouchá u toho death metal.Novinku "Death Velour" opět považuji za velmi povedenou. Nálady ve skladbách jsou náležitě chladné a temné. Kapela sází spíše na bolestivý rytmus a výsledkem je album, které vás postupně nahlodá, rozloží a přetvoří k obrazu svému. Čerpáno je z tvorby starých smrtících smeček, přidány jsou doom metalové polohy a celkově pak nahrávka řeže jen ostrou stranou nože. Ocitám se v čase, kdy čekám na svoji vlastní popravu. Hanobil jsem víru, vzepřel se samotnému bohu. Cítím z desky kovové chvění, velký kus nadšení a odhodlání. Připomíná mi starodávnou chorobu, která se opět vrátila mezi nás. Už jste někdy v zrcadle viděli svůj obraz složený jen ze samých špatných vlastností? Já ano, stačilo poslouchat "Death Velour". Vynikající death metal, který vás stáhne do špinavých bažin věčnosti!Asphyx says:

Close your eyes and wait, they told me in the middle of the wetlands. I did so and enjoyed the mist rolling all around with every single pore on my body. I felt the faces of the deadly bellies. My blood began to boil in my veins, I was almost out of breath and the blindness got me. Am I dying? Just one more minute. I listen to the new album by Finnish band GHASTLY

I really like the gloomy atmosphere which this band offers. The atmosphere literally glowing from the songs. I really feel like walking in deserted swamps and listening to death metal. 

The new album “Death Velour” is really good, again. The moods in the compositions are cold and dark. The band relies rather on painful rhythm and the result is an album which gradually erodes, breaks up and transforms you into its image. It draws from the production of old deadly bands, the band added some doom metal positions and the album really nicely cut just with the sharp side of the knife. I find myself in a time when I am waiting for my own execution. I hate faith, rebuked myself to God. I feel a metal vibration on the plate, a great deal of enthusiasm and determination. It reminds me of an ancient disease that has returned to us. Have you ever seen the image in your mirror folded only from the very bad qualities? I did, I just listened to “Death Velor”. Excellent death metal that will take you to the filthy swamps of eternity!


TRACKLIST
1. The Awakening (1:24)
2. Death By Meditation (3:22)
3. Whispers Through The Aether (7:24)
4. The Magic Of Severed Limbs (6:32)
5. Velvet Blue (4:07)
6. Violence For The Hell Of It (5:10)
7. Scarlet Woman (9:14)

https://www.facebook.com/ghastlydeathmetal
https://www.20buckspin.com
https://www.facebook.com/20buckspin
Share this games :

TWITTER