SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 18. června 2018

Home » » Recenze/review - RIBSPREADER - The Van Murders - Part 2 (2018)

Recenze/review - RIBSPREADER - The Van Murders - Part 2 (2018)


RIBSPREADER - The Van Murders - Part 2
CD 2018, Xtreem Music

for english please scroll down

Slepil jsem ti ústa, abych neslyšel tvá slova. Jenže pak jsem si nemohl užít tvůj nářek. Ještě, že tu mám pro podobné situace sadu ostrých nožů. Užijeme si spolu. Dlouho, pomalu, chci hltat tvůj strach. Už se těším, až uvidím první kapku krve a děs v očích. Víš jak vypadá peklo, drahá?

Nové album maniaků RIBSPREADER na mě působí jako další pokračování nějakého hodně krvavého hororu. Ostré, klasické riffy, hlas bestie a hlavně mrtvolná atmosféra, vznášející se všude kolem. Fanoušci desek mistra Roggy Johanssona a jeho věrných by měli být spokojeni. Vždyť co může být lepšího, než čerstvé mokvající tělo?Z "The Van Murders - Part 2" jsou samozřejmě cítit další Roggovy kapely. Pro mě asi nejvíce REVOLTING. Nuance a rozdíly pozná asi opravdu jen znalec jeho díla. Kytary možná víc skřípají a všude jsou kaluže krve, ale jinak nečekejte nic nového. Přestavte si, že navštívíte kino, kde se na plátně odehrává krutý horor se spoustou napínavých míst. RIBSPREADER a jejich novinka by s klidem mohli být soundtrackem k filmu. Jsou stejně divocí, šílení, uznávají podobné hodnoty. Chladné, švédské melodie, se střídají s utíkajícími pasážemi. Hnijeme zaživa, rozpadáme se v prach. Uctíváme podobný death metal a rádi se brodíme po kolena v bahně, špíně a krvi. Víc myslím dodávat netřeba. Solidní album!


Asphyx says:

I glued your lips together so I could not hear your words. But then I was not able to enjoy your wailing. Thank God I have many sharp knives for those occasions. We will have fun together. For a long time, slowly, I want to swallow your fear. I am looking forward for it, I can almost see the first drop of blood and fear in the eyes. Do you know how the hell looks like, dear?

The new album by maniacs RIBSPREADER feels like a sequel to some bloody horror. Sharp, classic riffs, the voice of the beast, and especially the dead atmosphere that floats all over. Fans of the boards of Master Roggy Johansson and his loyal followers should be happy. What can be better than a fresh rotten body?

From the album “The Van Murders – Part 2” you can definitely feel another Rogg´s bands. What I hear the most here is REVOLTING. Nuance and differences can be visible only by experts who know his work. Guitars may be more screaming and there are pools of blood everywhere, but do not expect anything new. Imagine you visit the cinema where they play a cruel horror with many cliff-hanger places. RIBSPREADER and their new album could easily be a soundtrack for this movie. They are as wild, crazy and they recognize similar values. Cold, Swedish melodies are mixed with escaping passages. We are decaying alive, falling apart into dust. We worship similar death metal, and we like to wander on knees in mud, dirt and blood. I do not think I need more. A solid album!

BAND INFO:

LABEL INFO:
Share this games :

TWITTER