DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 15. června 2018

Home » » Recenze/review - NECROS CHRISTOS - Domedon Doxomedon (2018)

Recenze/review - NECROS CHRISTOS - Domedon Doxomedon (2018)


NECROS CHRISTOS - Domedon Doxomedon 
3CD 2018, Sepulchral Voice Records

for english please scroll down

Musím se zvednout, opustit svůj oblíbený hrob a vydat se na cestu. Mám nelehký úkol, navěky se toulat záhrobím. Se sluchátky na uších, v podzemí. Světlo jsem neviděl už dlouhá léta. Dnes jdu na koncert do starého opuštěného kostela. Mše všech nesvatých. Symfonie smrti, zla a špíny začíná.

NECROS CHRISTOS letos přicházejí s albem, které pravděpodobně někteří lidé vůbec nevstřebají. Doba je rychlá a povrchní, málokdo si dá práci a bude mít trpělivost se třemi CD rozloženými na tak dlouhé ploše. Tahle deska se musí poslouchat úplně jinak, než jste normálně zvyklí. Opravdu doporučuji tichou místnost, šero a klid. Teprve pak mi pronikla novinka do krve.

"Domedon Doxomedon" je ozvěnou starých nahrávek MORBID ANGEL, CANDLEMASS, CARCASS, IMMOLATION, ale i novějších GRAVE MIASMA, ACHERONTAS, ACHERON, SONNE ADAM. Je to velkolepě pojaté dílo smrti, které má v sobě obrovský kus temných sil. Ano, našel bych hlušší, méně bolestivá místa, některé kousky bych s klidem vystřihl, ale když poslouchám nahrávku vcelku, tak bych neměnil nic. NECROS CHRISTOS jsou věrni svým záhrobním rituálům, umí perfektně navodit atmosféru zmaru, samoty a smrti. Deska je svým způsobem velmi originální, jiná a jako na takovou je na ní nutné nahlížet. Mnohé z vás bude nudit, ale já jí zcela propadl. Možná to bude mojí náturou, současnou chmurnější náladou a nebo jsme si jen souzeni. Kdo ví? Možná za to mohou ale jen nemrtví, kteří se mnou a s NECROS CHRISTOS neustále rozmlouvají. Vítejte na temném rituálu!


Asphyx says:
I have to get up, leave my favorite grave and go on a journey. I have a difficult task to roam the tombs forever. With headphones in the underground. I have not seen the light for years. Today I go to a concert in the old abandoned church. Mass of unholy. The symphony of death, evil and dirt begins.

NECROS CHRISTOS this year comes with an album that some people do not absorb at all. The time is fast and shallow, just a few people will get a job and will have patience to listen three CDs spread out on such a long surface. This plate must be listening completely differently than you are normally used to. I really recommend a quiet room, shade and quiet. It was only then that the news came into my blood.

"Domedon Doxomedon" is an echo of old recordings of MORBID ANGEL, CANDLEMASS, CARCASS, IMMOLATION, but also of the newer GRAVE MIASMA, ACHERONTAS, ACHERON, SONNE ADAM. It is a spectacularly conceived work of death that has a vast amount of dark forces inside it. Yes, I would find deeper, less painful moments, some parts would be cut, but when I listen to the all recording, I would not change anything. NECROS CHRISTOS are faithful to their sepulchral rituals, they can perfectly inspire the atmosphere of destruction, loneliness and death. The album is in specific way original, different and it is necessary to look at this album like this. Many of you will be bored, but I was completely engulfed. Perhaps it will be my nature, the gloomier mood today or we're just being correlated. Who knows? Maybe it only due to undead people who can talk to me and NECROS CHRISTOS constantly talk. Welcome to the Dark Ritual!

Tracklist:
01. Temple I : The Enlightened Will Shine Like The Zohar Of The Sky
02. I Am Christ
03. Gate Of Sooun
04. Temple II : Who Will Get Me A Drink Of Water From The Cistern Of Bethlehem?
05. Tombstone Chapel
06. Gate Of Damihyron
07. Temple III : Unless YHVH Had Been My Help, My Soul Would Soon Have Dwelt With Dumah
08. He Doth Mourn In Hell
09. Gate Of Aion Tsevaoth
10. Temple IV : Oracle Of The Man Whose Eye Is Open
11. Seven Altars Burn In Sin
12. Gate Of Arba-Hemon
13. Temple V: בראשית
14. Exiled In Transformation
15. Gate Of Behet-Myron
16. Temple VI : The Weight Of Gold That Came To Solomon In One Year Was 666 Talents Of Gold
17. The Heart Of King Solomon In Sorcery
18. Gate Of Sulam
19. Temple VII : They And All That Belonged To Them Went Down Alive Into Sheol
20. The Guilt They Bore
21. Gate Of Jehudmijron
22. Temple VIII : Mount Sinai Was All in Smoke, For YHVH Had Descended Upon It In Fire
23. Exodos
24. Gate Of Dimitrijon
25. Temple IX : A Redeemer Will Come To Zion
26. In Meditation On The Death Of Christ
27. Gate Of Ea-On


band:
Mors Al Ra,
Reverend N.,
Peter Habura,
Ivan Hernandez


Share this games :

TWITTER