DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 15. června 2018

Home » » Recenze/review - ACHERONTAS - Faustian Ethos (2018)

Recenze/review - ACHERONTAS - Faustian Ethos (2018)


ACHERONTAS - Faustian Ethos
CD 2018, Agonia Records

for english please scroll down

Řečtí bohové musí být šílení, když dopustili takovou bezbožnost. Tam někde v okolí řeky Acheron, v údolí samotní smrti, se kdysi zrodilo zlo. V jeho čisté podobě ho pak můžeme slyšet i na nové desce black metalových okultistů ACHERONTAS. Kapely, která ctí v hudbě základní principy spirituality, mysticismu i černé magie. Smečky s jasně rozpoznatelným rukopisem, zvukem i neopakovatelnou atmosférou. 

Bývám v black metalu hodně vybíravý, ochutnávám jen ty nejshnilejší kousky, jsem rád morbidním gurmánem, kterého musí deska vtáhnout přímo do temnoty, jinak mě tento styl nedokáže zaujmout. Na ACHERONTAS se mi líbí jak rozmáchlé, chladné kompozice, tak skřehot i celkový dojem. Rád a s chutí provedu další oběť za zvuků "Faustian Ethos".
ACHERONTAS jsou kapelou, která má svoji jasně rozpoznatelnou odvrácenou tvář. Poznáte ji ihned, během několika prvních tónů. Otevřete dveře do pekla a s chutí vstoupíte. Navnaděni obalem si pročítáte pochmurné texty, kýváte se do rytmu a nasáváte zkažený vzduch. Kobkou se míhají stíny vašich vlastních démonů, pálí vás v ústech a jste připraveni zemřít. Teď hned, během těchto morbidních songů. Řekové dokáží být zběsilí, chladní, ale i tajemní, až magičtí. Vezmou vás na dlouhý výlet na onen svět a vám se nebude chtít vrátit. Proč taky, vždyť s podobnou hudbu stejně nejde popsat, měla by se prožívat, koupat se v ní, jako v krvavé řece. Cítím, jak je mi pouštěno žilou, já jsem dnešní obětí, přivázanou k oltáři bezbožnosti. Podřízněte mi hrdlo, odříkejte tajemné formule. Tohle album je obžalobou světla, šílenou black metalovou jízdou, která jde až na samou podstatu vesmíru. Vynikající záležitost! Tma a chlad nahuštěné a vypálené do skladeb. Inferno!Asphyx says:

The Greek gods must be crazy when they commit such wickedness. Somewhere near the Acheron River, in the valley of death itself, evil was once born. In pure form, we can also hear it on the new album of black metal occultists ACHERONTAS. Bands that honor music in the basic principles of spirituality, mysticism and black magic. Covenants with clearly recognizable manuscript, sound and unrepeatable atmosphere.

I'm very picky in black metal, I'm only tasting the most rotten pieces, I like to be a morbid gourmet and the album has to draw me directly into the dark, otherwise I cannot enjoy this style. At ACHERONTAS, I like hot, cool compositions, even a hint and overall impression. I like to be a guide for another victim while listen the sounds of "Faustian Ethos".ACHERONTAS are a band that has its clearly recognizable face. You will know it immediately, in the first few tones. You open the door to hell and you're glad to enter. With the cover you read gruff lyrics, you swim in rhythm and suck up the messy air. In the cell, the shadows of your demons move, burn you in your mouth, and you are ready to die. Right now, during these morbid songs. The Greeks can be furious, cool, but also mysterious, but magical. They'll take you on a long trip to that world and you will not want to come back. Why, likewise, with such music, it should not be described, it should be experienced, bathe in it like in a bloody river. I feel my vein poured out, I am the victim today, bound to the altar of godlessness. Cut my throat, recite the mysterious formulas. This album is a prosecution of light, a crazy black metal ride that goes to the very essence of the universe. Excellent matter! The darkness and the cold are inflated and burned into songs. Inferno!


Tracklist:
01. О¤he Fall of the First Pillar
02. Sorcery and the Apeiron
03. Aeonic Alchemy (Act I)
04. Faustian Ethos
05. The Old Tree and the Wise Man
06. The Alchemists of the Radiant Sepulchre (Act II)
07. Decline of the West (O О™ОµПЃОµО±П‚ ОєО±О№ Ої О¤О±П†ОїП‚)
08. Vita Nuova

Acherontas Coven Is:
ACHERONTAS V.PRIEST
SAEVUS H 
HIEROPHANT
INDRA 
Dothur

Share this games :

TWITTER