SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 16. června 2018

Home » » Recenze/review - SHRINE OF THE SERPENT - Entropic Disillusion (2018)

Recenze/review - SHRINE OF THE SERPENT - Entropic Disillusion (2018)SHRINE OF THE SERPENT - Entropic Disillusion

CD 2018, Memento Mori

for english please scroll

Stíny se prodlužují a já přemýšlím, kdo narovnal bílé kosti do tak úhledných hromad? Mám tu snad nějakého pomocníka? Má kostnice bývá většinou opuštěná, všichni se sem bojí vstoupit. Dnes je vše jiné. Jakoby ke mě promlouvali nemrtví z nedalekého hřbitova. Pohladím lebku na svém stole a hledám nějakou hudbu, která by navodila ještě víc pochmurnou atmosféru.

Beru do ruky novinku amerických death doomařů SHRINE OF THE SERPENT a obdivuji obal. Slyším ozvěny z onoho světa. Vkládám CD do přehrávače a pak už vidím jen dlouhé protáhlé obličeje ze záhrobí. Lákají mě, zvou na svoji stranu. Ještě pár skladeb a podléhám. Jsem ztracený a pohlcený hudbou."Entropic Disillusion" je deskou, která by mohla ještě víc prohloubit smutek posluchačům třeba takových HOODED MENACE, WINTER, PARADISE LOST, CATHEDRAL, diSEMBOWELMENT. To ale není zase tolik důležité. Hlavní je to, že kapela dokáže navodit hodně temnou atmosféru. Jakoby kolem mě plápolaly svíce černým ohněm. Dlouhé, táhlé melodie, jemné odstíny chladu a zimy. Smuteční průvod právě vyrazil na dlouhou cestu. Rakev se občas zakývá do rytmu chůze. Už mi nesou dalšího nebožtíka. Omyji ho studenou vodou a budu SHRINE OF THE SERPENT poslouchat stále dál. Pánové přesně pochopili, o čem je doom death metal. O smutku, o zklidnění mysli, o nekonečných procházkách po hřbitově. Všechno tohle z jejich novinky cítím a považuji ji za velmi zdařilé dílo. Vynikající album, které vás převede před řeku Styx!


Asphyx says:

Shadows are getting taller, who put all the white bones into such neat stacks? Do I have some helper here? My ossuary is usually deserted, everyone is afraid to come here. But today, everything is different. It feels like the dead have been talking to me from the nearby cemetery. I will poke the skull on my desk and I am looking for some music which would make the gloomy atmosphere even gloomier. 

I admire the cover of the new album by an American death doom band SHRINE OF THE SERPENT. I hear the echoes from the beyond world. I put the CD in the player, and then I see only the long, elongated faces of the tombs. They lure me to their side. A few more songs and I will succumb. I am lost and absorbed by music.

“Entropic Disillusion” is an album which could make listeners, who like to listen to HOODED MENACE, WINTER, PARADISE LOST, CATHEDRAL, diSEMBOWELMENT, even sadder. But that is not really important. The main thing is that the band is able to set up a very dark atmosphere. It feels like candles flashing around me with black fire. Long, drawn melodies, subtle shades of cold and winter. The funeral procession has just begun a long way. The coffin occasionally hovers into the rhythm of walking. The next dead man is coming. I wash him with cold water and I will continue listening to SHRINE OF THE SERPENT. Those gentlemen understood what is doom death metal about. About sadness, calming the mind and about endless walks around the cemetery. I can feel all of this from the new album and I consider this a very good album. Excellent album which will take you over the Styx River!

Share this games :

TWITTER