SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 29. srpna 2018

Home » » Recenze/review - APOPLEXY - Tears Of The Unborn (2018)

Recenze/review - APOPLEXY - Tears Of The Unborn (2018)


APOPLEXY - Tears Of The Unborn
CD 2018 (1995), DARK SYMPHONIES / THE CRYPT

for english please scroll down

Zrazení v ohavnosti, bolesti a krvi. Už kdysi, v roce 1995 mi naháněl z nějakého důvodu obal slovenských APOLEXY strach. Možná jsem byl tenkrát trošku méně odolný a vše mě víc šokovalo, nevím. S čím jsem si ale jistý je, že mě nahraná kazeta "Tears Of The Unborn" od kamaráda zaujala svojí syrovostí. Přesně si vybavuji, jak jsme seděli u přehrávače, pořád přidávali hlasitost a nechápali, že i na Slovensku se hraje takhle poctivý death metal.

Je moc dobře, že se najdou lidé a labely, které podobné nahrávky znovu vydávají. Jedná se sice více méně spíše o sběratelskou záležitost, ale i tak to má velký smysl. Pro nás, co posloucháme death metal od jeho počátků, je pořízení CD víceméně povinnost. Měl jsem to štěstí, že jsem jeden kousek dostal od labelu Support Underground jako dárek (děkuji moc!). I vy máte jedinečnou možnost si album objednat zde:
http://www.supug.cz/?79,apoplexy-tears-of-the-unbord-(cd) Hudebně se tenkrát snažila kapela přiblížit slavným DEATH. Nápadů na to měli v rámci možností dostatek, ale zvuk (hlavně kytar) byl (a stále je) poměrně nevýrazný. V kontextu doby se jedná samozřejmě o velmi dobré album, které ale přeci jen osloví asi spíše pamětníky. Pro ně je také určeno. Kdysi jsme hltali vše, co mělo na obalu "krutý" motiv (pár hodně podobných lze spatřit u vícero desek). Víte co je ale nejlepší? Že i po letech mi některé pasáže naskočí v hlavě. Hudební paměť je zdá se také jedním z neprobádaných zákoutí lidské mysli. U "Tears Of The Unborn" se cítím jako starý archivář, který právě objevil zajímavý artefakt. Obracím pomyslné listy/songy dávného spisu a často se zasním. Bývaly to dobré časy, ne dokonalé, spousta věcí se dělala "na koleně", ale aspoň je na co vzpomínat. Hodně se mi líbí melodická poloha APOPLEXY. Ano, album má i po letech svoje kouzlo a sílu! Tohle je kus historie, na kterou se nesahá! Uvedení do death metalové síně slávy je pro mě samozřejmostí! Kult!


Asphyx says:

We were betrayed in abomination, pain and blood. Already, in 1995, the cover art of the Slovak band APOPLEXY terrified me for some reason. Perhaps, at that time I was a little less resistant, and it caused my shock, I don’t know. But I'm sure that the recorded tape "Tears of The Unborn" from my friend has captured me by its rawness. I remember exactly how we were sitting near to the tape-player, and still were adding volume. We could not understand that such honorable death metal is forming also in Slovakia as well.

It’s perfect that we already have some labels, which are re-releasing such records again. It is sort of the collecting stuff, but despite that, it has the meaning. For us - death metal maniacs, who listen to death metal from its beginning, to own such CD is an obligation. I had the luck to receive one piece from a label Support Underground as I gift (Thank you very much!). Also, you have the opportunity to order this album here: http://www.supug.cz/?79,apoplexy-tears-of-the-unbord-(cd)

Concerning the music style, at that time the band was trying to advance towards the famous DEATH. They had enough ideas, but the sound was (and still is) rather inexpressive. In the context of the time period, the album can be rank as an excellent, but it is more suitable for old school fans. And for them, it is also dedicated. At that time, we were stunned by such “cruel” cover arts (a couple of very similar is possible to see on the other albums). But, do you know, what is the best about it? Even after the years some of the parts are appearing in my head. The musical memory is still one of the least explored corners of the human mind.

During the listening to "Tears of The Unborn" I feel like an old archivist, who just now discovers an interesting artefact. I am turning the imaginary pages/songs of the ancient document and I often fade out. I really like the melodic aspect of APOPLEXY. Yes, the album has its magic and power even after the years! This is the piece of history! Getting into the death metal hall of fame is certainty according to me. Cult!


tracklist:
01. Manipulated 
02. Memory 
03. Deceptive Imagination 
04. Coronation 
05. Confine Shadows 
06. Desolate 
07. Averted Face Of Humanity 
08. Crying Sea 

BONUS: 
09. Reanimation (Intro) 
10. Through Dying 
11. Before Suicide 
12. Hidden Infection 
13. Distress 
14. Whispering Gods 
15. Empire Of Children Tears (Outro)

band:
Andrej Kohout - Bass 
Mário Duga - Lead Guitar, Vocals 
Fiškál - Drums 
Palo Boháč - Rhytm Guitar 

Peter Kučera - Acoustic Guitar (quest) 
Tomáš Kmeť - Keyboards (quest)


Zájemci ze Slovenska objednávají na: apoplexyslovakia@gmail.com

objednávejte zde/order here:
Share this games :

TWITTER