SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 24. srpna 2018

Home » » Recenze/review - BINAH - Phobiate (2018)

Recenze/review - BINAH - Phobiate (2018)


BINAH - Phobiate 
CD 2018, Osmose Productions

for english please scroll down

Někde tam, na druhé straně za oponou se ukrývá obrovská bolest. Chrání jí bájné příšery z legend. V nekonečných močálech leží tisíce utopených těl. Se skelným pohledem, s nářkem v ústech. Odřezaná víčka, rozpáraná břicha. Mokvající krev. Už tam brzy budeme, zbývá překročit řeku beznaděje. Na druhém břehu stojí kamenný chrám, chladný a nepřístupný. Někde v těchto místech musela vznikat i nová deska britských death metalistů BINAH.


Existují na světě tisíce kapel, které se snaží hrát postaru. Potom jsou BINAH, kteří sice také čerpají z archívů devadesátých let minulého století, ale navíc přidávají krvavý bonus v podobě vlastního nezaměnitelného rukopisu. Jakoby se v jejich tvorbě spojilo to nejlepší, co na svět vyvrhly smečky jako CONVULSE, PURTENANCE, CORROSIVE CARCASS, REPUGNANT, DISMEMBER, CARCASS. Samozřejmě, s originálním nátiskem, vlastním ksichtem a výrazem.

"Phobiate" je deskou, která vás opravdu vezme na dlouhý výlet do záhrobí. Už jen perfektně chorobný zvuk mluví sám za sebe. Obal, produkce, tohle všechno dohromady tvoří v jednom celku v podstatě dokonalé album. Nálady jednotlivých skladeb jsou jednou smutné, ledově ostré, jindy zase zcela zničující. Jsem posluchačem, který oceňuje hlavně atmosféru, předané emoce a jako takovému se mi novinka neskutečně líbí. Už od prvních poslechů mi koluje v žilách jako zkažená krev. Stojím po kolena v bahně, topím se, mám halucinogenní stavy způsobené ostrými hroty riffů. Umírám, abych se znovu zrodil a stal se silnějším. Každý si představujeme smrt v různých podobách. Myslím, že tu, kterou na nové desce stvořili BINAH, z hlavy jen tak nevyženu. Vynikající death metalové album, po okraj narvané pestrou paletou temných nálad! Skvěle!Asphyx says:

Somewhere there, on the other side behind the curtain, a huge pain is hiding. Mythic creatures from the legends protect her. There are thousands of drowned bodies in the endless swamps. With a glassy look, with a cry in his mouth. Cut-off eyelids and slashed abdomen. Moist blood. We will be there soon; we have to cross the river of despair. On the other side, a stone temple stands, so cold and inaccessible. Somewhere in these places a new album of British death metalists BINAH had to be created.

There are thousands of metal bands, which are trying to play in the old school manner. And then you have here BINAH, who even draw from the archive of the nineties of a previous century, but they additionally add a bloody bonus in the form of their handwriting. As if the best stuff of the bands like CONVULSE, PURTENANCE, CORROSIVE CARCASS, REPUGNANT, DISMEMBER, CARCASS was merged. Of course, with original music, specific sound and expression.

"Phobiate" is an album, which takes you on a long trip into the other world. Just the perfectly sick sound is talking for himself. Cover, production, this all together form in the one entity precisely excellent album. The moods of a particular track, one time sad, icily sharp and other time absolutely devastating. I am a listener who mostly appreciates the atmosphere, the emotions and in this respect, I really like this record. Already after the first listening, it is streaming in my veins like putrid blood. I am standing in mud; I am drowning. I hallucinate due to the sharp riffs on the records. I am dying for the further resurrection in order to become stronger. We all have a different image about the death. I think that the BINAH created such form of death, which will be difficult to get out of my head. Excellent death metal album, which is full of various kinds of dark atmosphere! Great!


MORE INFO:
Share this games :

TWITTER