SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 23. srpna 2018

Home » » Recenze/review - CARNATION - Chapel of Abhorrence (2018)

Recenze/review - CARNATION - Chapel of Abhorrence (2018)


CARNATION - Chapel of Abhorrence
CD 2018, Season of Mist

for english please scroll down

Velkou výhodou života v záhrobí je možnost potkávat pravý nefalšovaný death metal v podobě, v jaké se kdysi dávno hrával. Vítězí zde opravdovost a šílenost nad přetvářkou. Když praskne kost, tak vše bolí stonásobně. Není nám dopřáno nikdy spočinout. Čeká nás nadále jen utrpení, smrt a chaos.

Belgičtí  smrťáci CARNATION letos debutují svým prvním dlouhohrajícím albem (ještě mají na svém kontě jedno splitko, jeden živý záznam a EP) přesně tím způsobem, u kterého vám nezbývá nic jiného, než jim vše věřit. Oči jsou vypáleny, jazyk vytrhnutý, kůže spálená rozžhaveným železem. Na "Chapel of Abhorrence" se odehrává hodně uvěřitelná porce smrti."Chapel of Abhorrence" je samozřejmě albem, ze kterého je cítit inspirace starými vzory na sto metrů. Vokál jak vystřižený z CANNIBAL CORPSE, riffy podobné těm, která kdysi hrávali a hrají kupříkladu takoví VADER, DISMEMBER, ENTOMBED, DEICIDE nebo nověji třeba TOMB MOLD, EXTREMITY. Nevadí mi to, důležitý je pro mě výsledný dojem a ten je více než vynikající. Na CARNATION je slyšet, že trávili dlouhé hodiny na opuštěných hřbitovech, s lopatami v rukou a exhumacemi stovek starých hrobů. Na novince tak odvádějí nejen velmi dobré řemeslo, ale přidávají ještě pořádný náklad shnilého masa navíc. V Belgii zkrátka uvařili hodně vroucí a krvavý koktejl, který zajisté zachutná všem, kdo ještě hledají u smrtícího kovu prašivé ostatky. Nic moderního, zaplať Satan za to, dalo by se také říct. Občas sice z motorové pily s nápisem CARNATION spadne řetěz, ale to jsou jen chvilky, které se dají odpustit. Chtěli jste zažít pořádný masakr v márnici? Potom máte možnost. "Chapel of Abhorrence" je totiž deskou, která trhá maso od kostí! Velmi dobře!Asphyx says:

The great advantage of life in the tombstone is the opportunity to meet true real death metal in the form it used to be. There is truth and insanity over the hypocrisy. When the bone is broken, it all hurts hundreds. We are never allowed to rest. Only suffering, death and chaos waiting for us.

Belgian CARNATION debut this year's with their first long length album (still have one split, one live record and EP) in exactly the way that you have nothing but just trust them all. The eyes are burned, the tongue pulled, the skin burned by frosted iron. There is a lot of believable portion of death on the „Chapel of Abhorrence“.


On "Chapel of Abhorrence" is of course possible to feel the inspiration of old patterns at a hundred meters. Vocal as stolen from CANNIBAL CORPSE, riffs similar to those that once played and played such as VADER, DISMEMBER, ENTOMBED, DEICIDE or more recently TOMB MOLD, EXTREMITY. I do not mind it, the important impression for me is more than perfect. From CARNATION, it is heard that they spent long hours on abandoned cemeteries, shovels in their hands and exhuming hundreds of old graves. The new album is not only a very good craft, but it adds even a lot of extra rotten flesh.

In Belgium, they simply brewed a warm and bloody cocktail, which is sure to be enjoyable for all those who are still looking for deadly scraps of dead metal. Nothing modern, pray Satan for it, one could also say. Occasionally, a chainsaw with CARNATION inscription will fall, but these are just moments that can be forgiven. If you are interested about the experience of a massacre in the morgue, so you have the opportunity. "Chapel of Abhorrence" is an album that tears flesh from the bones! Very good!


Tracklist:
01. The Whisperer 06:17 
02. Hellfire 04:17 
03. Chapel of Abhorrence 03:23 
04. The Unconquerable Sun 04:09 
05. Disciples of Bloodlust 03:28 
06. Hatred Unleashed 03:22 
07. Plaguebreeder 03:44 
08. Magnum Chaos 04:40 
09. Sermon of the Dead 04:38 
10. Fathomless Depths 05:37 
11. Power Trip 04:02


band:
Simon Duson - Vocals
Jonathan Verstrepen - Guitars
Bert Vervoort - Guitars
Yarne Heylen - Bass
Vincent Verstrepen - Drums

Share this games :

TWITTER