SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 20. září 2018

Home » » Recenze/review - ABYSMAL TORMENT - The Misanthrope (2018)

Recenze/review - ABYSMAL TORMENT - The Misanthrope (2018)


ABYSMAL TORMENT - The Misanthrope 
CD 2018, Willowtip Records

for english please scroll down

Už je to dávno, co ti byl na čelo vypálen cejch. Seškvařená kůže, bolest, zadírající se někam do temných zákoutí mozku. Ponížený, označkovaný, prokletý! Takový jsi se cítil. Zbyla ti poslední naděje, poslední záblesk světla v jinak temném světě. Operace bez umrtvení, pitva na živém těle. Nekonečná smrt smějící se ve stínu. Inferno!

Novinka maltských maniaků ABYSMAL TORMENT mě smetla z povrchu zemského. Připomíná brutálně naladěné tsunami. Perfektní technika, vynikající bicí i vokály. Ale hlavně skvělé nápady a rukopis, který se jen tak někde neslyší. Kapela je na nové desce ve vynikající formě. Ostatně jako vždycky.Při poslechu "The Misanthrope" se opravdu cítím jako označený spalujícím cejchem. Lehce stylová podobnost s tvorbou třeba takových SAPROGENIC, SUFFOCATION, DEEDS OF FLESH, CRYPTOPSY, WORMED, DEFEATED SANITY, PROSTITUTE DISFIGUREMENT mě jen utvrzuje v tom, že v tomhle pekle jsem správně. Nové skladby mají neskutečný tlak, cílí přímo do terče. Jsem lovenou obětí, kusem masa, připraveným na porážku. Brutálních death metalových kapel je na každém rohu stovka, ale ABYSMAL TORMENT jsou jiní, zajímaví, mají neotřelé nápady a neskutečně temnou a morbidní náladu v jednotlivých motivech. Letošní počin lze s klidem zařadit mezi to nejlepší, co za poslední roky v tomto stylu vzniklo. Už jen zvuk zabíjí, obal zaujme a donutí k přemýšlení. Malťané jsou jako vetřelci z jiné planety, kteří nás přilétli zničit a vyhladit. Připomínají smečku rozzuřených hladových šelem, která místo toho aby vás uštvala k smrti, tak vás rozerve na kusy svojí hudbou. Vynikající brutální death metal té nejvyšší kvality! Masakr!Asphyx says:

It was a long time ago that the burning iron marked your forehead. Charred skin, pain, which is delving somewhere into the dark corners of the brain. Humbled, Marked, Cursed! You felt like that. You had the last hope, the last flash of light in this dark world. Operation without anaesthesia, the autopsy on a living body. Endless death is laughing in the shadows. Inferno!

The new record of the Maltese maniacs ABYSMAL TORMENT brushed me down from the earth surface. It reminds brutally tempered tsunami. Perfect technique, amazing drums and vocals. But especially the great ideas and handwriting, which is not heard anywhere else. The band is in an excellent form on the record. As always.

During the listening to the album "The Misanthrope" I really feel as to be marked by the burning iron. The slight similarity with the music of bands like for example SAPROGENIC, SUFFOCATION, DEEDS OF FLESH, CRYPTOPSY, WORMED, DEFEATED SANITY, PROSTITUTE DISFIGUREMENT affirms that I am correct in this hell. New tracks have an unbelievable pressure, they target straight to the dartboard. I am the victim of hunting, I am a piece of flesh, prepared for the slaughter. On the metal scene, there are hundreds of brutal death metal bands, but ABYSMAL TORMENT are different, interesting, they have innovative ideas and a really dark and morbid mood in the certain motifs. We can easily rank this record to the best records which were released in the last years in this style. Already the sound is killing, the cover art impresses and compels to deep thinking. The Maltese are like invaders from another planet who have come to destroy and exterminate us. They remind of a crowd of enraged and hungry beasts that, instead of hunting you down to death, will tear you up into pieces by music. Outstanding brutal death metal of the highest quality! Massacre!


Tracklist:

1. Revelation 
2. The Misanthrope 
3. Second Death 
4. Squalid Thoughts 
5. Dread 
6. Path Of Impiety 
7. The Pessimist 
8. Strains Of Brutality 
9. Worship None 
10. Iconoclast

band:

Nick Farrugia - Vox
David Depasquale - Guitars
Max Vassallo - Drums
Kurt Pace - Guitars
Melchior Borg - Vox
Karl Romano - Bass


Share this games :

TWITTER