DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 7. září 2018

Home » » Recenze/review - BAEST - Danse Macabre (2018)

Recenze/review - BAEST - Danse Macabre (2018)BAEST - Danse Macabre
CD 2018, Century Media Records


for english please scroll down

Náhle se ochladilo a nebe bylo černé jako ty nejošklivější myšlenky. V hrobech se začaly hýbat nemrtví. Smrt se smála za hřbitovní zdí, nadšená, že dnes bude mít další žně. Noc oživlých mrtvol měla nastat během několika okamžiků. Zbývalo jediné - vybrat náležitě studenou a mokvající hudbu. Má volba byla jednoznačná a jasná, do přehrávače jsem vložil novinku dánských death metalistů BAEST.

Nová deska je doslova propletená chladnými severskými melodiemi. Kapela se inspirovala smečkami jako OPETH, BLOODBATH, ENTOMBED, GRAVE, DISMEMBER, UNLEASHED, HYPOCRISY, ale i třeba MORBID ANGEL, případně IMMOLATION. Jedná se debut a za moji maličkost jej považují za doslova devastující. Kapela dokázala napsat velmi dobře zapamatovatelné melodie, exhumovat ty nejkrásnější hroby a roztančit všechny zombie. Apokalypsa, u které nemrtví zničí náš svět, nastane brzy. Alespoň to tak podle této nahrávky vypadá!Na "Danse Macabre" naleznete pestrou paletu morbidních nálad. Album je opatřeno skvělým ledovým zvukem, chorobným vokálem a riffy ostrými jako čerstvě nabroušené čepele nožů. Nahrávka obsahuje vše potřebné k pořádné pařbě v márnici. Nadšení, odhodlání, schopnost zlámat i ty nejsilnější kosti. Ano, jedná se o death metal staré školy, nečekejte žádné progresivní prvky, ale deska je tak neskutečně uvěřitelná, že mě málem porazila. Tohle je totální vyhlazení, smrt v přímém přenosu, exhumace zlých démonů. BAEST působí jako jezdci apokalypsy, kteří byli vysláni na zem, aby ji spálili na popel svojí hudbou. Album je opravdu vynikající, jiskřivé, se spoustou temné energie uvnitř. Studený, maniakální smrtící kov, u kterého vám ztuhne krev v žilách! Vynikající!Asphyx says:

Suddenly it cooled, and the sky was black like the ugliest thoughts. The undead began to move in the tombs. Death laughed at the cemetery wall, excited to have another harvest today. The night of revived corpses should have taken place within a few moments. The only thing left was to choose a cool and wet music. My choice was unambiguous and clear, I inserted the news of Danish death metallers BAEST.

The new album is literally interwoven with cool Nordic melodies. The band was inspired by bands such as OPETH, BLOODBATH, ENTOMBED, GRAVE, DISMEMBER, UNLEASHED, HYPOCRISY, but also MORBID ANGEL or IMMOLATION. It's their debut, and I think it's devastating for me. The band managed to write very memorable melodies, exhuming the most beautiful graves and playing all the zombies. The apocalypse, in which the undead destroys our world, will come soon. At least according this record it looks like!


"Danse Macabre" has a wide variety of morbid moods. The album is packed with cool ice sounds, chorus vocals and riffs as sharp as the fresh knife blades. The record contains everything you need to get a good morgue. Enthusiasm, determination, ability to break even the strongest bones. Yes, it is death metal of old school, do not expect any progressive elements, but the album is so incredibly believable that it almost beat me. This is total annihilation, death, live, exhumation evil demons. BAEST acts as apocalypse riders who were sent to the ground to burn it to the ashes with their music. The album is really superb, sparkling, with lots of dark energy inside. Cold, maniacal lethal metal that will stiffen blood in your veins! Excellent!


Tracklist:
01. Crosswhore
02. Hecatomb
03. Danse Macabre
04. Atra Mors
05. Messe Macabre
06. Ritual
07. Vortex
08. Ego Te Absolvo

band:
Simon Olsen (vocals)
Svend Karlsson (guitar)
Lasse Revsbech (guitar) 
Mattias Melchiorsen (bass)
Sebastian Abildsten (drums)


Share this games :

TWITTER