SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 8. září 2018

Home » » Recenze/review - LURK - Fringe (2018)

Recenze/review - LURK - Fringe (2018)


LURK - Fringe
CD 2018, Transcending Obscurity Records

for english please scroll down

Kamenné stěny opuštěné kobky šeptají tichou řečí. Po zemi se plazí svíjející klubka hadů. Jsi tu sám, zavržený a opuštěný. Přikován okovy, už dávno nevnímáš své bolavé tělo. Tma je napěchována nenávistí. Marně hledáš světlo. Tentokrát umíráš nekonečně dlouho. Trpíš, jsi Ježíšem, přikovaným na kříži svých vlastních činů. Vzduchem se vznáší pach tvého rozkládajícího těla. Hniješ zaživa. Konečně vypustíš duši a odletíš do světa death/doom sludge maniaků LURK.

Ti na to jdou pomalu, rozvážně. Připomínají chorobu, která vás postupně nahlodá a rozloží. Jsou němým výkřikem ve tmě, žalujícím mementem plným zla. Houpeš se ve větru pověšený na smyčce z nenávisti. Tahle deska je hodně pocitovou záležitostí pro všechny obdivovatele temných nálad.


"Fringe" je vynikajícím albem, plným černě planoucí atmosféry. Člověk má při poslechu opravdu pocit, že je zavřen sám se svým svědomím v nějaké opuštěné kobce. Byl dlouho týrán svými trýzniteli. Sáhl si až na dno. Skvělý je obal, velmi dobrý a chladný je i zvuk. Nápady jsou sice klasické (tradiční kombinace deathové/sludge a doomové školy), ale jsou velmi umně poskládány a obsahují v sobě tolik důležitou jiskru. Novinka má drive, sílu, dokáže posluchače strhnout do podzemí. LURK lze doporučit všem morbidním gurmánům, kteří rádi tráví dlouhé hodiny přehrabováním v kostech. Album je neskutečně mokvající, bolestivé, zasáhne vás na těch nejcitlivějších místech. Čekání na smrt se opět vyplatilo! Finská odpověď na ozvěny ze záhrobí se opravdu povedla. Obsahuje v sobě vše potřebné pro noční procházky po hřbitově, pro vlastní pohřeb i setkání s  démony! Skvělá nahrávka, u které pocítíte chlad až v morku kostí!

Asphyx says:

The stone walls of abandoned dungeons whisper quietly. A writhing cluster of snakes is crawling down the ground. You are alone, despised and abandoned. Attached to the cuffs, you no longer notice your sore body. The darkness is filled with hatred. You look for the light in vain. You die indefinitely. You suffer, you are Jesus, trapped on the cross of your own deeds. The smell of your decomposing body floats through the air. You're rotting alive. You will finally release your soul and fly into the world of death / doom sludge maniacs LURK.

They do it slowly, reasonably. They resemble an illness that gradually erodes and degrades you. They are a silent shout in the dark, a repentant devil full of evil. You swing in the wind hanging on a loop of hatred. This album is a very emotional issue for all those admirers of dark moods.

"Fringe" is an excellent album full of black-burning atmosphere. While listening, one really feels locked up with their conscience in some abandoned dungeon. Long-abused by a torturer. He reached down to the bottom. The cover is great, the sound is very good and cool. Ideas are classical (the traditional combination of death / sludge and doom school), but they are very well constructed and contain an important spark in them. The novel has drive, strength, can lead the listener to the underground. LURK can be recommended to all morbid gourmets who like to spend long hours digging in bones. The album is incredibly wet, painful, hitting you in the most sensitive places. Waiting for death has gone off again! The Finnish response to the echoes from the tombs really did it. It contains everything you need for night walks around the cemetery, for your own funeral and meeting demons! A great recording where you can feel the cold in the bones!

Line up -
Kimmo Koskinen - Vocals
Kalle Nurmi - Drums
Arttu Pulkkinen - Guitar
Eetu Nurmi - Bass

Share this games :

TWITTER