SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 17. září 2018

Home » » Recenze/review - HIGH PURITY – Tulpa (2018)

Recenze/review - HIGH PURITY – Tulpa (2018)


HIGH PURITY – Tulpa
CD 2018, vlastní náklad

for english please scroll down

V každém městě jsou asi ulice, kam neradno vstupovat v noci. Za rohem číhají ostré čepele nožů. Člověk si připadá jako v jiném světě. Prochází se najednou močálem plným dlouhých stínů, beznaděje, bolesti a smrti. Sem se chodí umírat v nekonečných křečích. Na periferii světlo neuvidíte. Chlast, špína, prodejná těla. Mokvající vředy, bahno společnosti, jednou tě stáhnou k sobě a není návratu. Nakonec zbudou jen smutné pohledy do tmy.

Přiznám se, že takhle depresivní desku jsem už hodně dlouho neslyšel. "Tulpa" je dílem, které je v mnohém překvapivé. Jakoby bylo opravdu nahráno někde ve špinavé uličce, kde ještě déšť nestihl smýt nakreslený obrys zavražděného. Album doslova hnije v rukách i v uších. 

 

Naschvál nebudu nahrávku k nikomu přirovnávat. Poslechněte si sami ukázky. Řeknou vám rozhodně víc. Oceňuji velmi dobrý zvuk, krásně potemnělý obal a osobně mě opravdu zaujaly texty, které mají v sobě velký kus opravdovosti a šílenství. Hudebně se HIGH PURITY pohybují v grindu, ale zaslechnout lze i mokvající kusy deathu a doomu. Mám opravdu pocit, že mě někdo přepadl pod poblikávající lampou, vykuchal mě rezavým nožem. Ležím tu v trapné kaluži krve a poslouchám stále dokola desku "Tulpa". Je pro mě dokonalou esencí nihilistických nálad. Mého vraha stejně nikdy nechytí a pokud ano, tak si odsedí pár let a pustí ho ven. Propadám se do močálu beznaděje, dusím se vlastní krví. Smrt nastala v pět ráno, oběť umírala dlouho a pomalu. "Tulpa" smrdí hnisem, prašivinou, beznadějí a je nádhernou ukázkou toho, že dobré řemeslo nestačí. Nutná je navíc ještě pověstná černá jiskra. Tohle všechno HIGH PURITY v sobě mají a mě nezbývá nic jiného, než je všude doporučovat. Chladná a temná deska, která vás doslova rozdrtí! Skvěle!
Asphyx says:

In every city, there are probably streets where it is not recommended to enter at night. Sharp knives lurk around the corner. The human feels like in another world. It is passing through a swamp full of the long shadows, despair, pain and death. This is the place, where it often goes dying in endless convulsions. You won’t see the light on the periphery. Booze, filth, selling bodies. Moist ulcers, the mud of society, once they pull you down, you will never come back. In the end, only the sad looks into the darkness remain.

I must confess I didn’t hear so depressive record a long time. "Tulpa" is a very surprising album in many respects. As if it was recorded somewhere in the dirty street, where the rain doesn’t wash the drawn contour of the murder. Record literally decays in the hands and ears. 

Purposely, I don't compare this record to other bands. Go and listen to the first songs on your own. They will tell you definitely more. I appreciate very good sound, nicely darksome cover art and personally, I am impressed by the lyrics, which have a big portion of trueness and lunacy. Musically, HIGH PURITY is turning around the grind core, but you can also hear the moist pieces of death and doom metal. I feel like someone attacks me under the blinking street lamp and deguts me by the rusted knife. I am lying in the pool of blood, and I am still listening to the album "Tulpa". It is a perfect essence of nihilistic moods for me. My murderer won’t be caught anytime and if yes, he will be in prison a few years and then they let him out. I am falling into the swamp of desire; I am choking with my own blood. The death occurred at five in the morning, the victim was dying long and slowly. "Tulpa" smells by purulency, despair and it is a beautiful exhibition of the fact that a good craft is not enough. The black sparkle is essential. HIGH PURITY includes all these things in their music and I must them recommended everywhere. The cold and dark album, which crushes your bones! Great!


tracklist:
Obraz té, která to není 
Relikvie světců 
Váha bílých růží 
Kaskáda děsů 
Regnbåge 
Zlý sen noční můry 
Křížem krážem mrazem 
Otazník vykřičníkem 
Propast v oblacích 
Neustálý zdroj zkáz 
Blinded by far (ATG cover)

band:
Luke – baskytara 
Ondráš – kytara 
Mira – zpěv 
Tom – bicí

Share this games :

TWITTER