DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 15. září 2018

Home » » Recenze/review - KRISIUN - Scourge Of The Enthroned (2018)

Recenze/review - KRISIUN - Scourge Of The Enthroned (2018)


KRISIUN - Scourge Of The Enthroned
CD 2018, Century Media Records

for english please scroll down

Už mi zbývá jen pár metrů. Střílejí po mě. Vypustili psy. Dýchají mi na záda a jejich rozšklebené tlamy cvakají zuby. Ještě překonat plot s ostnatým drátem, který je nabit elektřinou. Čeká mě svoboda? Zmizím a nebo mě zabijí? Chtěl bych se alespoň jednou nadechnout a nemít na sobě řetězy. Nakonec je mi smrt jediným vysvobozením.

Poslouchám novou desku "Scourge Of The Enthroned" a jsem opravdu vězněm v nějakém krutém jihoamerickém vězení. Už nemůžu dál, tak jsem napadl dozorce a utíkám. Celá deska je neskutečně neklidná, jiskřivá, temná a nabitá energií. Fanoušci starých prvních nahrávek budou asi zklamáni, KRISIUN jsou i letos více melodičtí (přesto pořád syroví). Osobně jsem ale příznivec i stylu, kterým se vydali v posledních letech. Líbí se mi, že je na deskách víc thrashe a chladu.

"Scourge Of The Enthroned" je klasikou made in KRISIUN. Její síla vynikne nejvíc stejně naživo. Není ničím překvapivá, ani novátorská. Kapela ctí svoje kořeny, postupně je rozvíjí, má svůj jasně čitelný rukopis. Jsou opravdoví, uvěřitelní. V mnohém připomínají urputnost VADER, neurvalost SLAYER, šílenství SEPULTURY. Jihoamerický temperament samozřejmě nezapřou, ale také od nich nečekejte nic jiného. Jsou přesně v té situaci, kdy zkrátka musí hrát "jako KRISIUN", protože jinak by jim to fanoušci neodpustili. Mě to nijak nevadí, ani si nedovedu představit, že by změnili směr. Musím ale uznat, že jsem se tentokrát do nahrávky dostal až po delší době. Zkrátka a jednoduše, chtěli jste KRISIUN? Máte je mít. Se vším, co k tomu patří. Mě nedostanou, stejně nakonec uteču! Neskloním hlavu, neohnu záda. Chci svobodu! Vidím v dálce světlo! Už se těším, až si poslechnu "Scourge Of The Enthroned" bez okovů. Solidní album!Asphyx says:

Only the last few meters left. They shoot on me and release the dogs. They breathe on my neck, and their opened mouths grin the teeth. I must get over the wire fence, which is charged with electricity. Does the freedom wait for me? Do I disappear, or they kill me? I would like to inhale at least one time without the chains on me. Finally, the death is the one rescue for me.I am listening to the new record "Scourge Of The Enthroned", and I am really imprisoning in some cruel South America jail. The whole album is incredibly inquiet, sparkling, dark and full of energy. The fans of their first old records will be disappointed because KRISIUN are more melodic again (despite they are still raw). Personally, I am also the supporter of the style, which they follow for the last years. I like the records contain more thrash metal and cold.


"Scourge Of The Enthroned" is a classic album made by KRISIUN. Its power will the most excel alive. It is not surprising, nor innovative. The band respects its roots, gradually develops them and has own clearly readable handwriting. They are true and believable. In many aspects, they remind VADER’s ferocity, SLAYER’s energy and SEPULTURA’s lunacy. They can't deny their south American temperament, and you can't expect something different from them. They are exactly in that situation when they just must play "like KRISIUN" because in the other way the fans wouldn’t forgive them. I am OK with it, even I can't imagine that KRISIUN somehow changes the direction. But on the other hand, I must say, it was harder for me to get through the record this time. Did you want KRISIUN? So you have it now! With the everything, which belongs to it. They can't catch me, finally, I'll escape. I want a freedom! I see the light somewhere far away. I am looking forward to the listening of "Scourge Of The Enthroned" without the chains. Good-class album!

Tracklist:
1. Scourge Of The Enthroned (05:54)
2. Demonic III (05:01)
3. Devouring Faith (04:18)
4. Slay The Prophet (04:49)
5. A Thousand Graves (04:10)
6. Electricide (04:04)
7. Abysmal Misery (Foretold Destiny) (03:57)
8. Whirlwind Of Immortality (05:50)

band:
Alex Camargo [Vocal/Bass]
Moyses Kolesne [Guitar]
Max Kolesne [Drums]

Share this games :

TWITTER