SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 22. září 2018

Home » » Recenze/review - SATAN - Cruel Magic (2018)

Recenze/review - SATAN - Cruel Magic (2018)


SATAN - Cruel Magic
CD 2018, Metal Blade Records

for english please scroll down

Nevím, jak to máte s hudbou vy, ale já nejvíc miluji chvilky, když si přinesu domů nové CD, vonící tiskárnou a rozbaluji jej. Pak vložím hudbu do přehrávače, natáhnu si nohy nahoru a relaxuji. Čekám, co se mnou deska udělá. Užívám si, většinou s dobrým pivem v ruce. Poslech je jako obřad přijímání. Radost, očekávání a prvotní nadšení. Potom většinou nahrávku znovu zabalím a podle chuti přehraji za nějaký čas. Ty dobré se postupně dostávají do předních pozic a na špatné zapomínám.

Novinka "Cruel Magic" mě rozsekala na první dobrou. Mám moc rád rukopis kapely, barvu hlasu Briana Rosse i celkovou náladu desky. Na SATAN se mi vždy líbilo, že jsou jiní, odlišní a syrovější, než ostatní heavy metalové skupiny. Také by se dalo říci, že jsem jejich tvorbě propadl. Nový počin není výjimkou.Nahrát v dnešní době dobré heavy metalové album, které nebude uječené, patetické a obyčejné, je velké umění. Vše již bylo řečeno a styl je poměrně dost vyčerpán. Na každém druhém rohu jsou mladé retro kapely. Přesto nebo možná právě proto je "Cruel Magic" skvělou nahrávkou. Do krve se mi dostalo, po prvotním pozitivním šoku, ještě více, usadilo se mi v žilách a opakovaně mě nutilo k dalším poslechům. Jsem pocitový obdivovatel kovu a jako takovému se mi deska neskutečně líbí. Má v sobě potřebnou dávku rockového feelingu, spoustu zajímavých pasáží a hlavně - vůbec se neoposlouchá. Tohle je regulérní, totální NWBOHM! Absolutní bomba pro všechny fanoušky a důkaz, že tahle smečka do starého železa rozhodně nepatří! Neposlouchejte náhražky, narvěte si do hlavy opravdový heavy metal! Satan s vámi! Skvěle!Asphyx says:

I do not know how you have it with music, but I love the most when I bring home a new CD, smelling the printer and unpacking it. Then I put music into the CD player, stretch my legs up and relax. I'm waiting for what's going to happen to me. I enjoy, mostly with good beer in my hand. Listening is like a reception ceremony. Joy, anticipation and primordial enthusiasm. Then I mostly wrap the CD back and I will play it again later. Those good are gradually getting into the top positions and forgetting those bad CDs.


New album "Cruel Magic" kicked my ass immediately. I like the band's style, the color of Brian Ross's voice and the overall mood of the album. At SATAN, I always enjoyed they are different, raw than other heavy metal bands. It could also be said that I have failed by their work. A new act is no exception.

Record a good heavy metal album nowadays which will not be pathetic and common is a great art. Everything has been said and the style is quite exhausted. On every other corner are the young retro bands. Still, or perhaps because of this, "Cruel Magic" is a great recording. I got it more into my blood after the initial positive shock, it settled in my veins, and repeatedly forced me to listen it. I am a metal admirer and as such, I really like the album. It has the necessary dose of rock feeling, a lot of interesting passages and most importantly – you can listen it again and again. This is a regular, total NWBOHM! Absolute bomb for all fans and proof that this band definitely does not belong to old iron! Do not listen to substitutes, get real heavy metal! Satan with you! Great!


Tracklist:
01. Into the Mouth of Eternity
02. Cruel Magic
03. The Doomsday Clock
04. Legions Hellbound
05. Ophidian
06. My Prophetic Soul
07. Death Knell for a King
08. Who Among Us
09. Ghosts of Monongah
10. Mortality

band:
Brian Ross (Vocals) 
Steve Ramsey (Guitar) 
Russ Tippins (Guitar) 
Graeme English (Bass) 
Sean Taylor (Drums)


Share this games :

TWITTER