DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 22. října 2018

Home » » Recenze/review - AETERNUS - Heathen (2018)

Recenze/review - AETERNUS - Heathen (2018)


AETERNUS - Heathen
CD 2018, Dark Essence Records

for english please scroll down

Pojídání vlastních ostatků. Chladná cela a hlava omlácená do krve. Co všechno může s člověkem udělat samota? Vidím stíny, které jsem nikdy předtím ani necítil. Malé okno se světlem mi dává malou naději. Jsem sice odsouzený k smrti, ale pořád se toulám v myšlenkách po zasněžených lesích. Smutek duše, temnota a mráz v kostech. Čekání na smrt bývá někdy až příliš dlouhé. Už se těším, až podám ruku Cháronovi.

Norští AETERNUS letos přicházejí s hodně zvláštní deskou. Když jsem ji slyšel poprvé, odmítal jsem ji, nechtěl poslouchat a vůbec jsem na ni neměl chuť. Jenže pak jednou venku pršelo a já byl doma sám. Na okno dopadaly velké kapky temného deště a já najednou cítil, že to přichází. Vložil jsem CD do přehrávače a naplno mu propadl. Byl jsem proklet.AETERNUS jsou v mnohých momentech démoničtí jako BEHEMOTH, samozřejmě s přihlédnutím i k ostatním vlivům, jako jsou ULVER, HADES, ENSLAVED, MOLESTED. Hudba na novince plyne převážně pomalu, s občasnými folklórními vsuvkami. Jedná se přesně o ten druh dark metalu, na který musí mít člověk náladu. Doporučuji pochmurná rána, když jdete do práce šerou ulicí, případně dlouhé večery o samotě. "Heathen" je albem, které mě nakonec přesvědčilo. Proniklo mi do žil a hlavy, chvíli tam hlodalo, aby se nakonec usadilo a donutilo přemýšlet. Líbí se mi zvláštní nálada, takové to podivné chvění, kousky nahrubo nasekané tmy. Deska je podzimním výletem na hřbitov. Zapalte svíce, udělejte si mystický večer. Toulám se po opuštěných cestách, marně hledám svůj cíl. Jsem naplno pohlcen atmosférou beznaděje. Hledáte chlad ve tmě? Máte rádi mrazivé zážitky? Pak poslouchejte "Heathen". Doporučuji!


Asphyx says:

Eating your own remains. A cold cell and a head scorched into blood. What loneliness can do to a person? I see shadows that I have never even felt before. A small window with light gives me little hope. Although I am condemned to death, so still wandering thoughts on the snowy woods. Sadness of soul, darkness and frost in bones. Waiting for death is sometimes too long. I look forward to shake Charon's hands.

Norwegian AETERNUS come with a very special record this year. When I heard it for the first time, I refused it, did not want to listen and I did not want it at all. But then it was raining outside and I was alone at home. There were large drops of dark rainfall on the window, and suddenly I felt that it was coming. I inserted the CD into the player and completely fell in. I was cursed.


AETERNUS are demonic in many moments like BEHEMOTH, of course with regard to other influences such as ULVER, HADES, ENSLAVED, MOLESTED. The music on the album is mostly slow, with occasional folklore intercalations. This is exactly the type of dark metal that a person needs to be in the mood. I recommend a gloomy morning when you go to work with a shadow through the streets, or long evenings alone. "Heathen" is the album that eventually convinced me. It penetrated my veins and my head, and there was a rumbling moment when everything finally settled down and forced me to think. I like a strange mood, such strange vibes, bits roughly chopped by the darkness. The recording is an autumn trip to the cemetery. Light candles, make a mystical evening. I'm on the deserted roads and vainly looking for my goal. I am totally absor bed in t he atmosphere of hopelessness. Looking for cold in the dark? Do you like frosty experiences? Then listen to "Heathen". I recommend!

Tracklist:
1. Hedning 
2. The Sword Of Retribution 
3. Conjuring Of The Gentiles 
4. The Significance Of Iblis 
5. How Opaque The Disguise Of The Adversary 
6. Boudica 
7. ‘Illa Mayyit

band:
Ares - Guitars & Vocals
Specter - Guitars
Phobos - Drums
Eld - Bass

Share this games :

TWITTER