Recenze/review - NUNSLAUGHTER - Red Is the Color of Ripping Death (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 12. října 2018

Home » » Recenze/review - DESCENT - Towers of Grandiosity (2018)

Recenze/review - DESCENT - Towers of Grandiosity (2018)


DESCENT - Towers of Grandiosity
CD 2018, Redefining Darkness Records

for english please scroll down

Byl jsem překvapený, podobnou scenérii jsem neviděl již dlouho. Ze země vedle jednoho dávno opuštěného hrobu trčela jako nějaké znamení kostnatá ruka. Vítr naříkal a bědoval nad lidským osudem. Mezi náhrobky se vznášelo listí a z hřebů ukřižovaného Ježíše začala téct krev. Temné síly se ten večer probudily s nebývalou silou. Zombie povstaly, aby šířily na našem světě zmar, nemoci a old school death metal.

DESCENT mě se svoji dlouhohrající prvotinou velmi mile překvapili. Výbušná směs švédského smrtícího kovu, chladu, thrashe, zkažené krve a lehkých odkazů na hard core, mi dělá opravdu dobře. Při práci v márnici člověk potřebuje také občas trošku relaxovat od porcování starých kostí. "Towers of Grandiosity" mě pálí v rukou jako kus rozžhaveného železa."Towers of Grandiosity" je hodně neurvalým, špinavým albem, doslova nasáklým chorobami. Vše utíká v rychlých rytmech, bubeník, ani zpěvák se s tím rozhodně nepářou. Výsledný pocit lze srovnat snad jen k dlouhým hodinám stráveným v nočních márnicích. Rozmlouvání s mrtvými, těla naskládaná na dřevěných stolech. Také cítíte ten chlad? DESCENT se nesnaží vymýšlet nové postupy, ale ty které předkládají, tak zvládají na výbornou. Ze skladeb doslova odkapává energie a nenávist. Riffy bolí, pálí, sálají. Smrt je zase tolik blízko. Už jste někdy viděli rozžhavenou ocel vylitou do ledu? Tak podobně na mě album působí asi nejvíce. Mám rád, když se zavřu do své staré kobky, zatemním okna a pustím si desku na plnou hlasitost. Tohle je zkrátka starý prašivý death metal se vším, co k tomu patří. Plesnivá nahrávka, u které budete zasaženi snětí. Skvěle!Asphyx says:


I was surprised, I have not seen such a scenery for a long time. There was a bony hand on the ground beside a long abandoned grave. The wind wailing and lamenting over human fate. Between the graves the leaves fluttered and blood began to flow from the nail of Jesus crucified. The dark forces awoke that night with unprecedented strength. Zombies have risen to spread death, disease and old school death metal in our world.

DESCENT surprised me with their long length album. An explosive mixture of Swedish death metal, cold, thrash, corrupted blood and light links to the hard core makes me feeling really good. When you are working in a mortuary, you also needs a bit of relaxation for the old bones. "Towers of Grandiosity" are burning my hands like a piece of hot iron.


"Towers of Grandiosity" is a very dirty album, literally soaked with diseases. Everything runs in fast rhythms, the drummer and the singer are primordial. The resulting feeling can only be compared to the long hours spent in nightmares. Interview with the dead, bodies stacked on wooden tables. Do you also feel the cold? DECENT is not trying to figure out new procedures, but those that they show us, they play it really well. The songs literally drain energy and hate. Riffs hurt, burn, radiate. Death is so close. Have you ever seen glowing steel poured into ice? This album seems to me similar. I love when I am close in my old cell, the dark windows, and volume to maximum. This is just an old, gruesome death metal with everything that belongs to it. Moldy recording in which you are attacked by putrid. Great!

track list:
1. Stain 02:39
2. Skinwalker 02:16
3. Confined 02:48
4. Foundation of Sand 03:06
5. Sicut Superius 01:30
6. Chameleon 02:12
7. Pedestal of Scum 02:26
8. Sic Inferius 03:26
9. Hindsight 03:23

Share this games :

TWITTER