DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 12. října 2018

Home » » Recenze/review - BEHEMOTH - I Loved You at Your Darkest (2018)

Recenze/review - BEHEMOTH - I Loved You at Your Darkest (2018)


BEHEMOTH - I Loved You at Your Darkest
CD 2018, Mystic Production

for english version please scroll down

Žila byla v daleké polské zemi kapela, která si říkala BEHEMOTH. Vypracovala se od základů, postupně. Vlastní pílí a šikovností. Měla velký talent a potenciál. Vydala alba, která se navždy zapsala do kronik extrémní hudby. Vládl ji rukou pevnou a spravedlivou král Nergal. 

Pominu-li black metalové období, ze kterého tato smečka vzešla, osobně považuji za vrchol jejich tvorby album "Evangelion", na kterém se přiklonili k death metalu. Bylo to syrové, neurvalé dílo se spoustou nápadů. Hořelo a bolelo. Vše sedělo na svém místě, včetně vizáže, na které si začal král Nergal tolik zakládat. Kapela se stala slavnou a konečně dosáhla zasloužených poct. Bohužel, pak začala "hrát pro masy", soustředila se hlavně na image a pro moji maličkost začala ztrácet na zajímavosti.Aby nedošlo k omylu, BEHEMOTH jsou stále velmi dobrou kapelou. Jen už skládají a hrají hudbu, které mě vůbec nebaví. Na mě jsou moc bombastičtí, patetičtí, forma  u nich zvítězila nad obsahem. Sice se otevřeli většinovým metalovým posluchačům, dostali se do každých sluchátek, stali se pojmem, ale už to zkrátka není peklo jako dřív. Letos navíc s image připomínající nejvíc asi Piráty z Karibiku. Novinka se poslouchá tak moc "dobře" a příjemně, že mě to až irituje, vadí mi to. "I Loved You at Your Darkest" je pro mě (a to opět zdůrazňuji), spíše prázdným pojmem. Nezlobte se na mě, ale peklo zní úplně jinak. Nejvíc mi vadí asi takové ty chorály ve stylu DIMMU BORGIR, případně sóla, která vůbec neřežou (o "country" vsuvkách ani nemluvím). BEHEMOTH se vydali cestou (a nemůžeme jim to vyčítat), kdy budou hrát už jen hudbu pro peníze, budou chtít prodat co nejvíc CD. Stali se z nich rockové hvězdy se vším, co k tomu patří. Já už u toho ale nebudu. Na nové nahrávce jsem pro sebe nenalezl skoro nic. Temnota se nedostavila, strach také ne, o dalších emocích ani nemluvě. Jen nuda a šeď. Bohužel. Konec pohádky.Asphyx says:

Once upon a time, somewhere in Poland, a group named BEHEMOTH was founded. This band rose up gradually from the basics. By its own persistence and skill. It had a huge talent and potential. It recorded the albums, which are written in the big chronicle of extreme music forever. The king Nergal ruled above this band by the hard hand and by justice.

Except for the black metal period, from whose this band was born, personally, I consider the album “Evangelion” as the top of their music production, because here they started to incorporate the death metal into their music. It was raw, the powerful album including a huge amount of ideas. It burned and hurt. Everything was at the right place, also the visual image, which began to be significant to the King Nergal. BEHEMOTH became famous, and finally, they received the deserved honors. Unfortunately, they started to play for the masses and focused primarily on their image, and that was a reason, why I lost the interest about them.


Not to be confused, BEHEMOTH is still a very good band. However, they write and play music, which I can’t enjoy. According to me, they are overly bombastic and pathetic, and the form wins over the content in their case. On the other side, they became open to more metal listeners, they reached almost every headphone and became the term, but they are not as diabolic as before. Moreover, this year they look like the pirates of the Caribbean due to their image. Honestly, the new record irritates me, I mind it. "I Loved You at Your Darkest" is for me (and I would underline this) like an empty notion. Don’t be angry at me, but the hell sounds completely different. Additionally, I don’t like that choirs in the style of DIMMU BORGIR or solos, which are very poor (and the "country"-like parts rather don’t talk about). BEHEMOTH started the journey (and we cannot blame them), on which they will play music only for money. They became the rock stars with all things, which belong to it. But I am out of there now. I didn’t find almost anything for me at the new record. The darkness didn’t come, nor scare, nor other emotions. Only boredom and grey. Unfortunately. End of story.Tracklist:
01. Solve
02. Wolves ov Siberia
03. God = Dog
04. Ecclesia Diabolica Catholica
05. Bartzabel
06. If Crucifixion Was Not Enough…
07. Angelvs XIII
08. Sabbath Mater
09. Havohej Pantocrator
10. Rom 5:8
11. We Are the Next 1000 Years
12. Coagvla

band:
NERGAL - Rhythm, Lead and Acoustic Guitars, Throat, New Aeon Propaganda and War Strategy
INFERNO - Drums ov Annihilation and Artillery
ORION - Low End Frequencies and Fornication
SETH - Rhythm and Lead Guitars

Share this games :

TWITTER