SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 3. října 2018

Home » » Recenze/review - MASTER - Vindictive Miscreant (2018)

Recenze/review - MASTER - Vindictive Miscreant (2018)


MASTER - Vindictive Miscreant
CD 2018, Transcending Obscurity Records

for english please scroll down

Jsem death metalovým archeologem již dlouhá léta. Stále rád objevuji nové smečky, navštěvuji opuštěné katakomby a exhumuji staré hroby. Pokaždé se ale rád vracím do hrobek, které jsou pro mě jistotou a zárukou, že v nich naleznu dobrou muziku. MASTER jsou živoucí legenda, jeden ze symbolů death metalu jako takového. Letos přicházejí s novou deskou "Vindictive Miscreant", u které opět praskají kosti tlakem, silou a energií.

Novinka se neskutečně povedla. MASTER jsou ve velmi dobré formě. Nové skladby doslova devastují, ničí, připomínají tsunami v opuštěné márnici. Kombinace typických ostrých death thrashových riffů, Paulova vokálu a maniakálních bicích, dělají z alba doslova povinnost pro všechny nadšené archeology smrti. "Vindictive Miscreant" je oproti předchozím albům opět o nějaký řád temnější. Je odpovědí na současný zkažený svět. MASTER nejsou jen ikona, kterou my staří fanoušci uctíváme, ale i kapela, která má co říct i v dnešní době. Připomínají buldozer, perfektně seřízený stroj na zabíjení, který před sebou hrne obrovské hromady kostí. Totální underground, absolutní death metal! Odkrývám další vrstvu prachu a špíny. Šklebí se na mě do tmy zářící lebky. Pouštím si ke své práci "Vindictive Miscreant" a mám pocit, že nemrtví ožívají. Tančíme nekonečný záhrobní tanec, nasáváme zkažený vzduch. Do márnice si vylepíme krásný plakát, s motivem alba (Mark Copper) a budeme spolu s Paulem řvát do tmy texty. Novinka je neskutečně heavy, nepostrádá poctivý rockový feeling. Rozsekala mě na malé kousky, popraskaly mi všechny kosti v těle a hlava pukla tlakem. Budiž to důkazem, že MASTER letos vydali vynikající nahrávku doslova po okraj narvanou smrtí. Dokonalá esence chladu, smrti a temnoty!Asphyx says:

I've been a death metal archaeologist for years. I still love to discover new bands, I visit abandoned catacombs, and exhume the old tombs. But I always like to go back to the tombs where I am sure and have a guarantee that I will find good music in them. MASTER are a living legend, one of the symbols of death metal as such. This year they comes with a new album "Vindictive Miscreant", in which the bones are again bursting with pressure, strength and energy.The novel was incredibly successful. MASTER are in very good form. New songs are literally devastating, destroying, reminiscent of the tsunami in a deserted morgue. The combination of typical sharp death thrash riffs, Paul's vocals and maniacal drums make the album literally a duty for all enthusiastic death archaeologists.

"Vindictive Miscreant" is again darker than previous albums. It is the answer to the current troubled world. MASTER is not just an icon that old fans worship, but also a band that has something to say even today. They remind you a bulldozer, a perfectly tuned killing machine in which pushing front a huge pile of bones. Totally underground, absolute death metal! I'm revealing another layer of dust and dirt. To the dark shinning skulls watching me. I'm listening at my work "Vindictive Miscreant", and I feel that undead come alive. We dance endless dungeon dance, suck up the rotten air. We put a beautiful poster with the motif of the album (Mark Copper) into the mortuary and we will scream lyrics with the Paul in the dark. The new album is incredibly heavy, it does not lack a true rock feeling. I am split into small pieces, all bones in my body are cracked and my head pounded. This is proof that MASTER has released an excellent record this year literally for the edge of death. The perfect essence of cold, death and darkness!


Tracklist:
1. Vindictive Miscreant
2. Actions Speak Louder Than Words
3. Replaced
4. The Inner Strength Of The Demon
5. The Book
6. Engulfed In Paranoia
7. The Impossible Of Dreams
8. Stand Up And Be Counted

Band:
Paul Speckmann – Vocals, Bass
Zdenek Pradlovsky – Drums
Aleš Nejezchleba – Guitars and solos

Share this games :

TWITTER