SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 4. října 2018

Home » » Recenze/review - DEATHHAMMER - Chained to Hell (2018)

Recenze/review - DEATHHAMMER - Chained to Hell (2018)


DEATHHAMMER - Chained to Hell
CD, LP, TAPE 2018, Hells Headbangers

for english please scroll down

Vždycky jsem měl rád čerstvý zápach otevřených hrobů. Obdivoval jsem mrtvá těla, temné stíny, hromady kostí, lebek. Zapaloval jsem svíce v márnici, obracel kříže směrem dolů. Toulal jsem se hřbitovem, nasával atmosféru, kontroloval kvalitu dřevěných rakví. Jsem starý hrobař, který vždy rád ocení ostrou hudbu. Pradávný thrash metal, zahraný od shnilého srdce, upřímný a syrový, mi bude dělat vždy dobře na mém zkaženém srdci.

Norští DEATHHAMMER jsou opravdoví, doslova nasáklí zkaženou krví. Ihned na mě zaútočili stylem desek od VENOM, SODOM, HELLHAMMER, SABBATH, AURA NOIR, DESTRUCTION, ANTICHRIST, NIFELHEIM, NOCTURNAL, PROTECTOR. Rozdrtili moji lebku, pronikli mi do žil a způsobili v mé mysli pořádnou paseku. Přesně takhle se má hrát thrash metal, nemám pravdu?


"Chained to Hell" je albem jak vystřiženým ze starých thrash metalových učebnic. Je šíleně návykové, jiskřivé a zároveň temné jako činy padlých kněží. Andělům zase jednou hoří křídla, padají na zem a rozkládají se v nekonečných křečích. Všichni jsme dávno prokletí! Skvělý je zvuk, obal a hlavně nápady. DEATHHAMMER si na nic nehrají, zabíjí rovnou, bez varování. Jejich postupy jsou šílené, rychlé, neurvalé, mokvající. Poslech opravdu připomíná návštěvu dlouho opuštěné márnice, kde už dávno převzaly nadvládu zombie. Uhryžu si vlastní ruku. Roztrhnu řetězy! Já vím, tahle hudba je stará jako metal sám, ale možná právě proto je tolik uvěřitelná. Thrash metal je předkládán v podobě, v jaké kdysi býval. Navíc je přidána obrovská porce nadšení, šílenství a smrti. Zatanči si na svém vlastním hrobě, exhumuj tělo bez duše! Zemři a znovu se naroď! A stále poslouchej novinku "Chained to Hell". Je totiž skvělá! Absolutně devastující thrash metal, u kterého vám ztuhne krev v žilách! Masakr v záhrobí! Kult!Asphyx says:

I always liked the fresh smell of the open graves. I adored the dead bodies, dark shadows, a dump of bones and skulls. I used to blow candle in the mortuary and turn the crosses upside down. I have roamed at the cemetery, aspirated the atmosphere and controlled the quality of the wooden coffins. I am the old gravedigger, who appreciate the sharp music any time. The old thrash metal, which is played from the inside of the rotten heart, so honest and raw, any time warms the heart of me. 

Norwegian DEATHHAMMER are real, literally imbibed by the putrid blood. Immediately, they attacked me by the style of the albums like from VENOM, SODOM, HELLHAMMER, SABBATH, AURA NOIR, DESTRUCTION, ANTICHRIST, NIFELHEIM, NOCTURNAL, PROTECTOR. They crushed my skull, penetrated to my veins and caused in my mind a big mess. This is exactly the manner how the true thrash metal should be played, don't you think?

"Chained to Hell" is an album as cut out from the old thrash metal handbooks. It is crazy, addictive and at the same time dark as the acts of the fallen priests. The wings of the angels are in the fire again, and angels are falling down to the ground and decomposed in the endless convulsions. We all are cursed a long time! The sound is excellent comparable to the cover art and, of course, ideas. DEATHHAMMER are straightforward, they kill at the moment, without warning. Their procedures are crazy, fast and moist. The listening really reminds me the visit of the longtime abandoned mortuary, where the zombies took the domination. I will bite off my own hand and break of the chains! I know, this music is old as the metal itself, but that is just it so believable. Thrash metal is offered in the form like sometimes in the past. Additionally, the huge amount of enthusiasm, lunacy and death is adding. Go and dance on your grave, exhume the body without the soul! Die and born again! And all the time listen to new album "Chained to Hell". It is just perfect! Absolutely devastating thrash metal, which causes the blood running cold in the veins! Cult!

band:
Sergeant Salsten - Atomic puke and stringkillz
Sadomancer - Axeviolence, hellbashing & vomits


TRACK STREAM:

MORE INFO
Share this games :

TWITTER