SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 4. října 2018

Home » » Recenze/review - VOIVOD - The Wake (2018)

Recenze/review - VOIVOD - The Wake (2018)


VOIVOD - The Wake
CD 2018, Century Media Records

for english please scroll down

Jen tak si lítat, jen tak se vznášet. Ve stavu beztíže. Nemít žádné starosti ani problémy. Země už dávno hoří a tak jsem rád, že jsem pryč. Poslouchám nové album "The Wake" kanadských maniaků VOIVOD a je mi jedno, že je má rodná planeta v plamenech. Stejně už to tam stálo za nic.

Čekal jsem dobré album, těšil jsem se, že si poslechnu skvělou desku. Jenže tomu tak není. Je vynikající. Svěží, přemýšlivá, zároveň psycho - šílená. Se spoustou thrashových i art rockových prvků, s punkovým feelingem. Novinka je možná pomalejší, ale o to víc propracovaná. 100 % VOIVOD, totální bomba. Alespoň tak "The Wake" slyším já, starý fanoušek kapely.


"The Wake" má v sobě takovou tu zvláštně temnou a šílenou náladu. Chvění, které člověk zažívá u velkých alb. VOIVOD rozvinuli svoji tvorbu, ozvláštnili ji a zároveň zůstávají syroví jak čerstvě vyhlazená planeta. Z novinky je cítit nejen skvělá muzikantská zručnost a řemeslo, ale také radost. Působí na mě hodně pozitivním dojmem, mám chuť se při poslechu hýbat, podupávat do rytmu a samozřejmě, zažívat pocity kosmonautů ve vesmíru. O zvuku, obalu ani provedení nemá cenu snad ani psát, vše je samozřejmě v nejlepším pořádku. Posíláme neznámým civilizacím spoustu zpráv. Zatím neodpovídají, ale pevně věřím tomu, že až nás přiletí zničit, tak si "The Wake" s chutí poslechnou a kdo ví, třeba nás pak zničí pomaleji. Jen tak si lítat, jen tak se vznášet. Ve stavu beztíže. Nemít žádné starosti ani problémy. A poslouchat novou nahrávku VOIVOD. Nic jiného nechci a teď už mi nic nechybí. Vynikající vesmírná deska! Mise byla splněna, klaním se až k zemi! ABSOLUT VOIVOD!Asphyx says:

Just fly, just float. In the state of weightlessness. Do not worry or trouble. Earth is in the flames long ago and so I'm glad I'm gone. I'm listening to the new album "The Wake" of the Canadian maniacs VOIVOD and I do not care that my native planet is in the flames.

I was expecting a good album, I was looking forward to listening to a great album. But it is not. It's great. Fresh, thoughtful, at the same time psycho - crazy. With lots of thrash and art rock elements, with punk feeling. The new album is perhaps slower, but more sophisticated. 100% VOIVOD, total bomb. It is how I hear "The Wake" as an old fan of the band.
"The Wake" has such a strangely dark and crazy mood. The vibe that you can get from a big albums. VOIVOD have developed their work, made it clear, and at the same time remain raw as a freshly humiliated planet. The novelty is not only great musical skill and craft but also joy. It has a very positive impression on me, I like to move, listen to the rhythm and, of course, experience cosmonaut's feelings in the universe. It is pointless to write about the sound and the cover, because of course, everything is in the best order. We send a lot of news to unknown civilizations. So far, they do not respond, but I firmly believe that when they come to ruin us and when they will hear "The Wake"… who knows, perhaps they will destroy us more slowly. Just fly, just float. In the state of weightlessness. Do not worry or trouble. And listen to the new VOIVOD recording. I do not want anything else, and now I do not miss anything. Excellent space plate! The mission was fulfilled, I bow down to the ground! ABSOLUT VOIVOD!
Tracklist:
01. Obsolete Beings
02. The End of Dormancy
03. Orb Confusion
04. Iconspiracy
05. Spherical Perspective
06. Event Horizon
07. Always Moving
08. Sonic Mycelium

Line Up:
Away - Drums (Tau Cross, Ocre, ex-Les Ékorchés, ex-Aut'Chose, ex-Kosmos, ex-Men Without Hats)
Snake - Vocals (ex-Union Made, Paranoland)
Chewy - Guitars (ex-Martyr, ex-Cryptopsy, ex-Gorguts, ex-DBC (live), ex-Capharnaum, ex-Quo Vadis) 
Rocky - Bass (Steve Hill)


o VOIVOD na DEADLY STORM ZINE/ about VOIVOD on DEADLY STORM ZINE:
Report, photos, video - VOIVOD, MAGGOT HEART - club Futurum, Prague - 7. 9. 2018
Share this games :

TWITTER