DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 4. listopadu 2018

Home » » Recenze/review - BLOODBATH - The Arrow of Satan Is Drawn (2018)

Recenze/review - BLOODBATH - The Arrow of Satan Is Drawn (2018)


BLOODBATH - The Arrow of Satan Is Drawn
CD 2018, Peaceville Records

for english please scroll down

Tři kříže za kostelem, obrácené směrem dolů. Otevřené hroby, nářek v ulicích. Strach a beznaděj se vznáší v mrazivých melodiích. Vypadá to, že apokalypsa už začala. Nemrtví povstali, aby udělali konečně pořádek v našem světě. Smrt si už dávno podala ruku se Satanem. Bolest, nemoci a temnota. Svatí budou trpět ještě víc i za vaše hříchy! Skloň hlavu a odříkej obrácenou modlitbu. Nakonec po nás zůstane stejně jen spáleniště.

Přiznám se, že jsem od nové desky švédských BLOODBATH očekával hlavně dobré řemeslo. Že ale dostanu navíc ještě tak neskutečnou porci energie, tmy a chladu, s tím jsem nepočítal. Kapela se zdá být ve vynikající formě. Dlouhá léta tvrdé dřiny jsou opět zúročena, rukopis rozeznatelný na míle daleko a o vokálu Mr. Nicka Holmese z PARADISE LOST netřeba diskutovat. I letos dodává albu na naléhavosti a morbidním výrazu."The Arrow of Satan Is Drawn" je samozřejmě určeno pro fanoušky jak kapely samotné, tak základních švédských death metalových postupů (DISMEMBER, ENTRAILS, NIHILIST, ENTOMBED). Je v podstatě dokonalou esencí toho, co styl zvaný old school swedish death metal nabízí - jiskřivé melodie, bolestivý mráz, špínu, zkaženou krev a spoustu exhumovaných hrobů. Obdivovatelům současných nepřehledných a "hlučících" desek, případně technických ekvilibristik toho asi příliš neřekne, pro ně ani není album určeno. Pokud ale milujete zástupy zombie před vaším domem, chřestivý zvuk kytar, chlad v rozpadajících se kostech a touhu zničit nejbližší rakve, budete navýsost spokojeni jako já. Osobně jsem z desky doslova nadšený, koluje mi jako černé krystaly ledu v krvi a neskutečně si ji užívám. Krvavě devastující nahrávka, u které vám popraskají kosti strachem! Kult!Asphyx says:

Three crosses behind the church are upside down. Open tombs and crying are in the streets. Fear and despair float in the frosty melodies. It looks like the apocalypse has already begun. The undead has risen to make the order in our world finally. Death has already shaken her hands with Satan. Pain, sickness, and darkness. Saints will suffer even more for your sins! Bend your head over and say the reversed prayer. In the end, just the burnt place remains after us.

I must admit, I was expecting mainly the good craft from the new record of the Swedish BLOODBATH. However, I didn’t count on the additional incredible portion of energy, darkness, and coldness. The band seems to be in the perfect form. Long years of hard work are well consumed again, and handwriting is recognizable on miles away. And vocal by Mr. Nick Holmes from PARADISE LOST is not necessary to discuss. Also on this year ‘s album, he adds the urgency and morbid expression.


"The Arrow of Satan Is Drawn" is of course intended for fans of both, the band itself or other basic Swedish death metal bands like DISMEMBER, ENTRAILS, NIHILIST, ENTOMBED. It is basically a perfect essence of what the old school death metal offers – brilliant melodies, painful frost, putrid blood and a lot of exhumed graves. The album is not for the admirers of the current demanding and "noisy" records or technical equilibristic death metal. If you love the crowd of zombies in front of your house, crepitated sound of guitars, the coldness in the decaying bones and the desire to destroy the closest coffins, you will be satisfied like me. Personally, I am really excited from this record, it circulates as the black crystals of ice in my blood, and I really enjoy it. Bloody, devastating record, which will crush your bones by the fear. Cult!

tracklist:
01. Fleischmann [03:38] 
02. Bloodicide [04:56] 
03. Wayward Samaritan [03:39] 
04. Levitator [04:37] 
05. Deader [04:06] 
06. March Of The Crucifers [04:05] 
07. Morbid Antichrist [04:05] 
08. Warhead Ritual [03:38] 
09. Only The Dead Survive [05:06] 
10. Chainsaw Lullaby [03:20]

band:
Anders "Blakkheim" Nyström – guitars, backing vocals (1998–present)
Jonas "Lord Seth" Renkse – bass, backing vocals (1998–present)
Martin "Axe" Axenrot – drums, percussion (2004–present)
"Old Nick" Holmes – lead vocals (2012–present)
Joakim Karlsson – guitars (2018-present)

quests:
Jeff Walker (CARCASS)
Karl Willetts (BOLT THROWER/MEMORIAM)
Share this games :

TWITTER