Recenze/review - CENTENARY - Death…The Final Frontier (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 5. listopadu 2018

Home » » Recenze/review - VANHELGD - Deimos Sanktuarium (2018)

Recenze/review - VANHELGD - Deimos Sanktuarium (2018)


VANHELGD - Deimos Sanktuarium
CD 2018, Pulverised Records

for english please scroll down

Viděl jsem nedávno, v jednom přírodopisném filmu, jak šelma loví svoji oběť. Prokousnutá tepna, vše bylo zpomalené, stříkající krev, posmrtná křeč a nakonec oči vyděšené v údivu. Smrt má, jak známo, mnoho podob a tu kterou předvádějí na své novince švédští death doomaři VANHELGD, je dokonalou esencí severské práce. Morbidní ozvěny ze záhrobí, chlad pronikající do zkřehlého těla. Atmosféra nepopsatelné bolesti. Ukládám se k poslednímu spánku a stále poslouchám "Deimos Sanktuarium".

Album je příběhem o démonech, o temných zákoutích lidské duše, o slepé víře. Je neskonale pálivé, zároveň s chladivým účinkem. Peklo k nám promlouvá podobným způsobem, jako to dělají kapely typu AT THE GATES, ASPHYX, DESOLATE SHRINE, FUNEBRARUM. Pomalé táhlé a tajemné melodie se střídají s chorobnými rytmy. Deska je hodně zajímavým dílem, utvořeným ze záhrobních ozvěn.


Po nějaké době mám pocit, že jsem "Deimos Sanktuarium" doslova nasáklý. Připomíná mi mokvající ránu, hnijící krev, krystalky zmrzlého hnisu, vytvářející se na každé ztuhlé mrtvole. Kapela má obrovský cit pro vytváření pochmurných nálad. Album je jimi doslova protkáno. Nenašel jsem slabé místo, vše sedí na svých místech - skvělý je zvuk, obal i provedení. Jako bonus navíc pak dostanete obrovskou porci zhmotněné tmy. VANHELGD jsou jako pekelní vyslanci, našeptávači ošklivých myšlenek. Zahalí vás do neproniknutelné tmy, stáhnou do podzemí, odkud není návratu. Vaši vlastní démoni vás roztrhají na kusy, pohřbí zaživa. Jdi a vykopej si vlastní hrob! Tohle je death doom metalová nahrávka, u které uvidíte oči všech umírajících. Ucítíte na vlastní kůži posmrtné křeče, zemřete a znovu se narodíte. Vynikající deska, která chutná jako nápoj z kalichu hořkosti! Skvěle!


Asphyx says:

Recently, I have seen somewhere in one documentary film, how the wild beast hunts its victim. Everything was slow down, the ruptured artery, splashing blood, cadaveric convulsion and after all, the terrifying eyes in astonishment. As we know, Death has many forms, and just this one, which the Swedish death/doom band VANHELGD demonstrate on their new record is the perfect essence of the Scandinavian work as well. Morbid echoes of the afterlife, cold penetrating to the numb body. The atmosphere of the unspeakable pain. I am going to my last sleep, and I am still listening to "Deimos Sanktuarium".

This album is like the story about the demons, dark corners in the human soul, about blind faith. It is infinitely hot while at the same time it is cooling. The hell speaks to us in a similar way as bands like AT THE GATES, ASPHYX, DESOLATE SHRINE, FUNEBRARUM. Slow and mysterious melodies alternate with morbid rhythms. The record represents very interesting work, made up from the afterlife’s echoes.


After a while, I feel like I am soaked by the album "Deimos Sanktuarium". It reminds me of the moist wound, rotting blood, the crystals of the frozen purulence forming on every frozen corpse. The band has a great sense for the creation of gloomy moods. Album is literally intertwined by them. I didn’t find any weak point; everything is in the right place – the sound is excellent as well as the cover art and production. As an extra bonus, you also get a huge portion of the materialized darkness. VANHELGD are like the emissaries from the hell, the insinuators of the evil ideas. They envelop you into the impenetrable darkness; pull you into the underground, from where it is no return. Your demons will tear you apart, bury you alive. Go and dig your own grave! This is a death doom metal record, where you can see the eyes of all the dying people. You will feel the postmortem convulsion on your own skin; then you will die and be born again. It is an excellent album that tastes like a drink from a cup of bitterness! Great!

TRACKLIST
1. A Plea For Divine Necromancy (4:11)
2. Så förgås världens härlighet (5:34)
3. Vi föddes i samma grav (6:38)
4. Profaned Is The Blood Of The Covenant (5:34)
5. The Ashes Of Our Defeat (7:24)
6. The Silent Observer (7:27)
7. Här finns ingen nåd (7:27)

LINE-UP
Mattias Frisk - Vocals, Guitar
Jonas Albrektsson - Bass
Jimmy Johansson - Guitar, Vocals
Mathias Westman - Drums

Share this games :

TWITTER