DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 1. listopadu 2018

Home » » Recenze/review - SKULMAGOT - Skulled to Death (2018)

Recenze/review - SKULMAGOT - Skulled to Death (2018)


SKULMAGOT - Skulled to Death
Cassette 2018, Old Skull Productions

for english please scroll down

Země je zmrzlá a tvrdá jako život sám. Další vykopaný hrob v řadě, několik kilo hlíny a starých ostatků, prolezlých červy. Smrti si nevybírá a musíme tam všichni. Skláním se nad dírou v zemi a přemýšlím nad svým osudem. Exhumuji starou rakev, otvírám hákem víko. Očistím od prachu ztrouchnivělé kosti a nasávám hnilobný puch. Vypadá to, že jsem zde správně. Umrlec drží v rukou kazetu finských SKULMAGOT. Tváří se, jakoby umřel v křečích. Smrt mu kouká z očních důlků a směje se jako samotný Satan.

Tahle exhumace se mi opravdu povedla. "Skulled to Death" je pro mě morbidním objevem letošního podzimu. Tak zastaralý, špinavý, ošklivý a mokvající brutální americký death metal jsem již dlouho neslyšel. Perfektně ošetřený je zvuk, obal odpovídá vzniku v katakombách a o nápadech netřeba mluvit. Jsou jak vystřižené z počátku devadesátých let. Hnis cáká na všechny strany a já vzpomínám spolu s kapelou na počátek stylu, zvaného Smrt."Skulled to Death" jest deskou, která je nastaveným zrcadlem všech ošklivých činů, které jste za svůj život potkali. Je ozvěnou ze starých časů, inspirováno jak evropskou, tak především americkou smrtící školou. Táhne se jako hnis, mokvající vřed, jehož zkažená krev vám pomalu proniká do žil. Pánové mají velký cit pro studené a ostré melodie. Album je plesnivou rukou shnilé mrtvoly. Rovnám si kosti do úhledných hromad, trávím v kostnici se SKULMAGOT čím dál tím víc času. Jsem tu, mezi mrtvými, velmi rád. Nasávám atmosféru rozkládajících se těl, užívám si temnou a mlhavou atmosféru. Přidávám postupně volume, zdravím duchy ze starých časů. Mé srdce i uši jsou již dlouhé roky nasměřované na reálný, poctivý smrtící kov.  "Skulled to Death" je pro mě potvrzením, že náš morbidní svět ještě neshořel, nelehl popelem. Finové nahráli skvělé album, které nejvíc asi připomíná prašivou rakev, po okraj narvanou starými vzpomínkami na death metal! Mám sto chutí si vyrýt logo kapely nožem do vlastní kůže! Vynikající nahrávka! Potkal jsem svoji vlastní Smrt!


Asphyx says:

The ground is frozen and hard like our life itself. Another dug grave in a row, some kilos of soil and the old relics full of the worms. The Death is not choosing, and we all are going to end there after all. I am bending down over the hole in the ground and thinking on my fate. I reveal the old coffin, open the cover with the hook. I get rid of the soil from the old mouldy remains and inhale the putrid stink. It seems I am here correctly. The corpse holds the cassette of Finnish SKULMAGOT in his hands. His face indicates he had to die in convulsions. The Death looks from the eye holes and laughs like Satan.

I am proud on this exhumation. "Skulled to Death" is a morbid discovery of this autumn for me. I didn’t hear so rusty, dirty, hideous and moist brutal American death metal for a long time. The sound is perfectly treated, the cover art reflects its formation in the catacombs and it is unnecessary to speak about the ideas. Ideas are like cut out from the beginning of the nineties. Purulence splatter everywhere around and I remember along with the band on the beginnings of the style called Death.


"Skulled to Death" is like a mirror for all bad things, events, which happened in your whole life. It is like an echo from the old times inspired by the European and also primarily American death metal school. Musicians have a big sense for cold and sharp melodies. The album is like a mouldy hand of the rotten corpse. I collect the bones into the sightly heaps. I spend a lot of time with the SKULMAGOT in the ossuary. I like to be here with the corpses. I like to inhale the atmosphere of the decomposing bodies; to enjoy the dark and foggy mood. I gradually add the volume and greet the ghosts from the old times. My ears and my heart are directed to the real and honest death metal for long years. "Skulled to Death" is a confirmation for me that our morbid world didn’t burn down yet. Finnish musicians released the great album, which reminds me of a mouldy coffin full of the old memories on the death metal. I have irresistible impulse to engrave the band's logo with the knife into my skin! Great record! I met my own Death!

Tracklist:
1. Cum Culprit 
2. Skulled To Death 
3. Furnace Tan 
4. Skuzzle 
5. Old Boy 
6. Terror Barn 
7. Body Varial Error 
8. Gastrointestinal Armageddon

Line Up:
Jaakko Forsman - Guitars, Bass, Drums (ex-Buried Alive)
Ulti-Make - Vocals (ex-Tukkanuotta)

Share this games :

TWITTER