DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 2. listopadu 2018

Home » » Recenze/review - WEAK ASIDE - Forward into Darkness (2018)

Recenze/review - WEAK ASIDE - Forward into Darkness (2018)


WEAK ASIDE - Forward into Darkness
CD 2018, F.D.A. Records

for english please scroll down

První prasklina v mé lebce se objevila již před lety. Postupně se rozšiřovala, způsobovala mi bolesti a trápila mě. Stal jsem se vlastním stínem, právoplatným členem death metalového záhrobí. Letos se můj stav o mnoho zlepšil. Způsobila to nová deska německých tmářů WEAK ASIDE. Vzal jsem do temnoty další zombie a začali jsme na novinku "Forward into Darkness" tančit jako zběsilí. 

Pokud máte rádi smečky jako BOLT THROWER, PESTILENCE, MORGOTH, MASSACRE, DEMONICAL, ASPHYX, PESTILENCE, GOREFEST, AUTOPSY, UNLEASHED, DISMEMBER, tak budete spokojeni i s recenzovanou nahrávkou. Má v sobě vše potřebné pro reálný hnilobný zážitek. "Forward into Darkness" na mě působí skvělým dojmem. Chorobný vokál, ostré riffy a hlavně všeobjímající temná atmosféra, tohle vše dělá z novinky hodně přitažlivý kus shnilého masa. Toulám se záhrobím se sluchátky na uších, navštěvuji opuštěné katakomby, nasávám nálady blízké smrti. Kdo z vás bude další na řadě? Budeš to ty? Podáme ruku té dámě s kosou a užijeme si večírek ve staré hrobce. Nemrtví povstanou a ocení dobrý zvuk, parádní "psychedelický" obal i jednotlivé skladby. Líbí se mi, jakým způsobem WEAK ASIDE smrtící kov uchopili. Songy postupně gradují, mají v sobě sílu a energii. Jedná se přesně o ten poctivý kus ryzí prašivé hudby, která dělá tolik dobře mému srdci. Buďte old school death metal! Buďte nemrtví! Poslouchejte "Forward into Darkness"! Skvěle!Asphyx says:

The first crack in my skull appeared many years ago. Subsequently, this crack extended, it caused me pain and bothered me. I became by my own shadow, the legal member of the death metal afterlife. This year, my state of mind is much better which has a connection with the new album of the Germany band WEAK ASIDE. I took another zombie into the darkness and we started to dance on the new record "Forward into Darkness" like maniacs. 

If you like bands as BOLT THROWER, PESTILENCE, MORGOTH, MASSACRE, DEMONICAL, ASPHYX, PESTILENCE, GOREFEST, AUTOPSY, UNLEASHED, DISMEMBER, you will be satisfied with this record. It contains everything necessary for the real putrescent experience.


"Forward into Darkness" has a great impression on me. Morbid vocal, sharp riffs, and mainly the omnipresent dark atmosphere. All these things make the new album the really attractive piece of putrid meat. I ramble through the other side with the earphones on my ear and visit abandoned catacombs, and soak the atmosphere so close to death. Who will be the next? You? We will offer our hand to the lady with the scythe and enjoy the party in the old chamber. The undead people will arise and appreciate the good sound, great “psychedelic” cover art and also individual songs. I like the manner how WEAK ASIDE grabbed the death metal. The songs gradually grow, little by little, they contain a huge portion of power and energy. This is exactly such piece of honest and true rotten music, which cause so good feeling in my heart. Be old school death metal! Be undead! Listen to the "Forward into Darkness"! Excellent!

Tracklist:
01. Submerge
02. Until You Died
03. Royal Blood Dethroned
04. We're All Condemned
05. Contact
06. Violence
07. In the Deep There is No God
08. Face Down
09. Poison Gas
10. The End

band:
Tom Zorn (bass/vocals) 
Luke Kerk (lead guitar) 
Arne (lead guitar) 
Marc Dieken "Mücke" (drums)

Share this games :

TWITTER