Recenze/review - CENTENARY - Death…The Final Frontier (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 10. prosince 2018

Home » » Recenze/review - CHAPEL OF DISEASE - ...And As We Have Seen The Storm, We Have Embraced The Eye (2018)

Recenze/review - CHAPEL OF DISEASE - ...And As We Have Seen The Storm, We Have Embraced The Eye (2018)


CHAPEL OF DISEASE - ...And As We Have Seen The Storm, We Have Embraced The Eye
CD 2018, Ván Records

for english please scroll down

Vždycky mě fascinovaly částečky prachu, které se vznáší v kuželech skomírajícího světla. Staré katakomby s malými okny. Říká se, že se někde v těchto místech zrodilo v dávných časech zlo. Něco na tom bude, mrtvá těla, která leží všude kolem, mají divný výraz ve tvářích. Krve by se ve mě nedořezal. Do kostí se vkrádá chlad a lehký závan studeného větru dává na vědomí, že jsem otevřel Pandořinu skříňku. Usedám na mramorový trůn a nechám se unášet neotřelými melodiemi nové desky německých CHAPEL OF DISEASE.

Základem je opět starý prašivý death metal. Ten je ale rozvíjen, připomíná košatý strom, na jehož větvích sedí krkavci a čekají, až vypustíte duši. Novinka je nebývale pestrým albem, dotýkajícím se mocně i rocku. Připomíná noční můru, která ožila za denního světla. Mraky jsou těžké a má tvář zachmuřená. Proč někdo vyřízl ze všech obrazů na zdech oči?"...And As We Have Seen The Storm, We Have Embraced The Eye" vychází se samé podstaty metalu a rocku (death metal z osmdesátých let a progresivní rock let sedmdesátých ve vzájemné symbióze). Perfektně vystavěné skladby v sobě mají obrovský náboj a jiskru. Kapela nejen že má svůj vlastní výraz a tvář, ale ještě navíc se jí povedlo složit hudbu, která se opravdu dobře poslouchá. Obdivuji zvuk i obal, ale hlavně určitý neklid, chvění, které se vznáší nad dobrým řemeslem jako hejno černých vran. Podvědomě cítím, že o tomhle je přesně umění. O předané energii, o uchopení mé maličkosti a celkovém podmanění mysli. CHAPEL OF DISEASE surfují po zpěněných vlnách přílivu. Slova již nestačí, lepší je se zavřít do pokoje a poslouchat. Jakoby ožily temné stíny, jakoby tma vydala další svědectví. Nová deska snese ty nejpřísnější požadavky a pokud posloucháte metal jako já srdcem, mohu vám album jen a jen doporučit. Až mě jednou pustí z mé kobky ven, budu "...And As We Have Seen The Storm, We Have Embraced The Eye" nasávat jako jemné částečky prachu každý den. Pocta věčnosti a vynikající záležitost!


Asphyx says:

I have always been fascinated by the particles of dust floating in the cones of dying light. Old catacombs with the small windows. It was reported that somewhere in these places in ancient times the evil was born. Maybe it’s true, dead bodies lying everywhere around have a strange look on their faces. I stand like frozen. The cold and light breeze of the cold wind is creeping into the bones, which indicate that I have opened Pandora's cabinet. I'm going to sit at the marble throne, and I'm going to drift along by the fresh melodies from the new album of the German CHAPEL OF DISEASE.

The basics here are represented again by old scabby death metal. But it is developing, reminds the patulous tree, on whose branches the Ravens are sitting and waiting for you to give up the spirit. The new record is an unusually miscellaneous album powerfully touching the rock music. It reminds the nightmare that came back to life in the daylight. The clouds are heavy, and my face is gloomy. Why did anyone cut out the eyes from all the paintings on the walls?

"... And As We Have Seen The Storm, We Have Embraced The Eye" arises from the basic essence of metal and rock (death metal of the eighties and progressive rock of the seventies in a mutual symbiosis). Perfectly built tracks have enormous charge and sparkle. The band not only has its own expression and face, but they also succeeded to write music which is really good for listening. I admire the sound and the cover art, but especially a certain restlessness, that is floating over a good craft like a flock of black crows. I unconsciously feel that this is precisely an art. About the transmitted energy, about grasping of myself and total conquest of the mind. CHAPEL OF DISEASE surfs on the foamy waves of the tide. Words are not enough; it's better to close yourself in the room and listen. As if dark shadows came back into life as if darkness had given further testimony. The new record bears the strictest demands, and if you listen to metal like me – by the heart, I can only recommend it to you. Once they let me out from the dungeon, I'm going to inhale the record "...And As We Have Seen The Storm, We Have Embraced The Eye" as fine particles of dust every day. A tribute to eternity; outstanding album!

TRACKLIST
1. Void Of Words (7:24)
2. Oblivious - Obnoxious - Defiant (7:30)
3. Song Of The Gods (7:12) 
4. Null (9:21) 
5. 1.000 Different Paths (6:17) 
6. The Sound Of Shallow Grey (9:49)

LINE-UP
Laurent T. - Vocals, Guitar
Cedric T. - Guitar
Christian K. - Bass
David D. - Drums

Share this games :

TWITTER