DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 20. prosince 2018

Home » » Recenze/review - SODOM - Partisan (2018)

Recenze/review - SODOM - Partisan (2018)


SODOM - Partisan
EP 2018, Steamhammer

for english please scroll down

Od mládí mám SODOM usazené v paměti a spojené s několika věcmi. Tak za prvé, vždycky hráli ve třech, za druhé válečnou tématiku v textech i na obalech. Pak také syrovost a nekompromisní nářezy. Přiznám se, že na posledních albech se tohle všechno z hudby Němců vytrácelo, přísun k větší melodičnosti mě nechával docela chladným. Občerstvení sestavy mi tak přišlo logické a těšil jsem se, co nám pánové předvedou. 

Velkou radost mi udělal navrátivší se Frank Blackfire, který sice v SODOM kdysi působil jen v letech 1987 - 1989, ale zato si prošel smečky jako KREATOR, ASSASSIN, MYSTIC. O surovém a silovém bubenikovi Huskym netřeba mluvit, jeho práce v DESASTER, ASPHYX s spoustě dalších kapel mluví sama za sebe. A jaký že je vlastně výsledek? Za sebe mohu napsat, že velmi dobrý. I když vynášet soudy nad dvěma novými ochutnávkami je předčasné, připadá mi, že je znovu určen správný směr. Do zákopů, na zteč! Thrash metal!"Partisan" je skladbou jak vystřiženou ze starých časů. Thrash, narvaný tlakem a špínou. Poměrně jednoduchý, ale účelný text funguje a konečně lze zaslechnout v tvorbě SODOM opět temnotu. "Conflagration" je rychlou vypalovačkou, určenou pro pořádný mosh-pit. Návrat ke kořenům pak potvrzuje i parádní černobílý obal od Roberto Toderica. Celé EP doplňují dvě skladby z vystoupení SODOM na letošním Rock Hard festivalu. Jedná se o ověřenou klasiku. Album na mě působí dojmem, že se jedná o takovou zkoušku, jak bude fungovat nová sestava a staronový směr na fanoušky. Za sebe musím říct, že je pro mě velmi dobrým příslibem do budoucna a konečně se také na novou desku od SODOM začínám těšit. Někdy mi připadá, že partizánskou válku vede v současném světě v přeneseném slova smyslu většina normálních lidí. Thrashová válka znovu propukla! Velmi dobře!


Asphyx says:

Since my youth, SODOM has been stuck in my head and connected to several things. First of all, they have always played in three, and secondly, they were still using a war theme in lyrics and album covers, too. Then also I remember them due to the rawness and uncompromising concerts. I admit that at the last albums, all of this started to disappear from the music of these Germans. The addition of the more melodic parts left me quite cold. Consequently, the refreshment of the line-up was logical according to me and I was looking forward to what these gentlemen would bring to us.

I was delighted due to returning of Frank Blackfire, who did not play in SODOM from the years 1987-1989, but he went through bands like KREATOR, ASSASSIN, MYSTIC. We don't need to talk about raw and powerful drummer Husky, his work in DESASTER, ASPHYX, and many other bands speaks for himself. And what is the result? I must say I am satisfied. Although it is premature to make some judgments from two new songs, it seems that established direction is right. Into the trenches! Run! Thrash metal!

"Partisan" is a track as cut out from the old times. Thrash metal, overfilled by pressure and dirt. Quite simple but effective lyric works very well and finally we can hear the darkness in the SODOM’s music again. "Conflagration" is a fast track intended for a good mosh-pit. The return to the roots is also confirmed by Roberto Toderico's beautiful black and white album cover. The whole EP is complemented by two songs from SODOM's performance at this year's Rock Hard Festival. This is a verified classic. The album seems to be such a test of how the new line-up and the old-fashioned direction will work on the fans. For me, I have to say that this is a very good promise to the future and finally I am starting to look forward to the new SODOM album. Sometimes it seems that the guerrilla war is nowadays leaded mostly by the “normal people” , of course, it could be said in the transferred meaning of the word. The Thrash war is back! Very good!

tracklist:
1. Partisan
2. Conflagration
3. Tired & Red (Live at the Rock Hard Festival 2018)
4. One Step Over the Line

band:
Tom Angelripper: Bass and Vocals
Frank Blackfire: Guitars
Yorck: Guitars
Husky: Drums

Share this games :

TWITTER