DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 6. ledna 2019

Home » » Recenze/review - BLOOD FEAST - Chopped, Sliced and Diced (2018)

Recenze/review - BLOOD FEAST - Chopped, Sliced and Diced (2018)


BLOOD FEAST - Chopped, Sliced and Diced
CD, 12" MLP, TAPE, 2018, Hells Headbangers Records
for english please scroll down

Archeologické metalové vykopávky jsem provedl za jednoho sychravého večera. Déšť se sněhem poletoval vzduchem a čerstvě otevřená hrobka smrděla starobou a hnilobou. Odkryl jsem první vrstvy, očistil kosti od pavučin a pod nánosy špíny nalezl novou deskou amerických thrasherů BLOOD FEAST. Exhumace najednou začala připomínat pradávný tajemný rituál. Plný smrti, hnisu a bolesti.

Američané hrají podle tradičních postupů, které byly sepsány v osmdesátých letech. Pocházejí z doby, kdy světu vládly podobné kapely jako DECEASED, DEMOLITION HAMMER, POSSESSED, DARK ANGEL, SLAYER, SODOM, KREATOR, MORBID SAINT. Zvuk býval tenkrát neučesaný, surový a ocel se kalila bez jakýchkoliv přísad. Útočilo se přímo a bez varování."Chopped, Sliced and Diced" je jako archivní whiskey, která zrála ve starých hrobech. Nápady vycházejí z opuštěných piteven, hlas je nepříjemný jako polykání hřebíků. Při nekonečném mosh-pitu vám odpadá veškeré maso od kostí. BLOOD FEAST jsou totiž neskutečně uvěřitelní, opravdoví, ryzí a prašiví. Na nic si nehrají, používají jen tradiční prostředky, ale takto se thrash metal kdysi hrával. Máme tak opět možnost slyšet, jak se kdysi tvořilo surové železo, kapela je žijící legendou, která přesně ví, jak nás zničit hudbou. Mám velkou chuť na panáka a na to si urvat hlavu u headbangingu. Na desce se mi líbí vlastně vše, jakoby byla od počátku mojí součástí, kolovala mi v žilách. Zombie ožívají a tančí s námi na ostrých čepelích riffů. Mám chuť řvát jako šelma! Vytrhat si všechny zuby i nehty z těla. Pařit až do úplného konce. Hergot, takhle se má hrát metal! Podepisuji vlastní krví! Rezavý thrash, který vás vykostí! Skvěle!


Asphyx says:

I made the archaeological metal excavations during one drizzly evening. The frosty rain in the air, and the newly opened tomb stank of old age and rot. I uncovered the first layers, cleaned the bones from the cobwebs, and found a new album of the American thrashers BLOOD FEAST under the dirt deposits. Exhumation suddenly began to commemorate the ancient mysterious ritual. Full of death, pus and pain.

Americans play according to traditional practices that were written in the 1980s. They come from a time when similar bands like DECEASED, DEMOLITION HAMMER, POSSESSED, DARK ANGEL, SLAYER, SODOM, KREATOR, MORBID SAINT dominated the world. The sound was once unburnt, raw, and the steel was spilled without any additives. It attacked directly and without warning.

"Chopped, Sliced ​​and Diced" is like an archive whiskey that matured in the old tombs. Ideas are based on abandoned rooms for autopsy, the voice is unpleasant as a swallowing of nails. In the endless mosh-pit, you get all the meat from the bones. BLOOD FEAST are unbelievably believable, real, genuine, and spitting. They do not have any quirk, they use only traditional means, but thrash metal was played like this times ago. So we have the opportunity to hear how iron was once made, the band is a living legend that knows exactly how to destroy us with music. I have a great taste for a shot and lost a head while headbanging. On the album I really like everything, as if it was part of me from the beginning, it was rolling in my veins. Zombies come alive and dance with us on the riff blades. I like to scream like a beast! Draw all your teeth and nails out of your body. Partying to the end. Damn, this is how metal is should be played! I sign in with my own blood! Rusty thrash that will bless you! Great!


BLOOD FEAST 2018 is:
Adam Tranquilli – guitar
Chris Natalini – vocals
Tom Lorenzo – bass guitar
Adam Kieffer – drums
CJ Scioscia – guitar

TRACK STREAM:

MORE INFO
Share this games :

TWITTER