DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 4. března 2019

Home » » Recenze/review - CANDLEMASS - The Door to Doom (2019)

Recenze/review - CANDLEMASS - The Door to Doom (2019)


CANDLEMASS - The Door to Doom
CD 2019, Napalm Records

for english please scrool down

Mám rád staré věci, vyrobené s láskou. Dobré, poctivé řemeslo. Duši, otisknutou do práce. Mám rád mrazivá rána. Mám rád čerstvé květiny na hrobech. Miluji měsíc, obzvlášť, když mě v úplňku vytáhne z postele. Obdivuji se krásným tajemným ženám. Líbí se mi zaprášené archívy plné dobrých knih. Také se celý svůj hudební život klaním dílu švédských CANDLEMASS.

Pro mě osobně byla deska "The Door to Doom" asi nejočekávanější nahrávkou letošního roku. Protože za zvuků jejich prvních alb jsem vyrůstal, protože jsou CANDLEMASS mojí srdcovou kapelou. Protože snad nikdo nedokáže hudbou lépe vyjádřit smutek, chlad, temné fantazie, smrt. A také proto, že se na post vokalisty vrátil Johan Längquist."The Door to Doom" poslouchám stále dokola a nemohu se zbavit dojmu, že se dívám na skvělé řemeslníky, kteří dělají svoji práci s temnou jiskrou v oku. Novinka má v sobě neuvěřitelné chvění, spoustu smutně laděných nálad, vynikající, křišťálový zvuk a hlavně velké množství dobrých melodií. Každý song je jako samostatný organismus, žijící si vlastním životem a zároveň perfektně padnoucím dílkem do skládanky zvané CANDLEMASS. Švédská legenda dělá to, co umí nejlépe - vyprávět pochmurné příběhy hudbou. Patří do zlatého fondu klasických kapel jako BLACK SABBATH, SAINT VITUS, TROUBLE, MEMENTO MORI, SOLITUDE AETURNUS, CATHEDRAL, SOLSTICE. Novinka je zpočátku surovým diamantem, postupně opracovaným k dokonalosti. Skladby se mění v čase, jsou jako zčeřená hladina horského jezera. Na počátku bylo slovo a pak hned CANDLEMASS. Sedím doma u přehrávače a zároveň se procházím po starých opuštěných hřbitovech, navštěvuji tiché katedrály a čekám, až se setkám se smrtí. "The Door to Doom" je magickým doom metalovým albem, noční můrou přicházející za úplňku. Dokonale vybroušený drahokam, který opracovali mistři ve svém oboru! Epic doom!


Asphyx says:

I like the old things made with love. Good, honest craft. Soul imprinted into the work. I like the frosty mornings. I love fresh flowers on the tombs. I love the moon, especially in the full moon when he pulls me out of bed. I admire the beautiful, mysterious women. I like dusty archives full of good books. I worship the work of Swedish band CANDLEMASS for my whole musical life. 

For me, the album "Door to Doom" was probably the most anticipated record of this year. Because I grew up by the sounds of their first albums and because CANDLEMASS is my heart band. I think that no one can express the sadness, coldness, dark fantasy, and death by his music so good as they do. And also because Johan Längquist returned to the post of the vocalist.


I listen to "Door to Doom" again and again, and I can’t get rid of the impression that I am looking at the great craftsmen who are doing their work with a dark sparkle in their eyes. The new record possesses incredible vibes, a lot of sadly tuned moods, excellent crystal sound, and an especially great deal of good melodies. Each song is like an individual organism living by his own life and a perfectly fitting piece in a puzzle called CANDLEMASS at the same time. The Swedish legend is doing what can do the best - they tell gloomy stories by their music. It belongs to the Golden Fund of classic bands like BLACK SABBATH, SAINT VITUS, TROUBLE, MEMENTO MORI, SOLITUDE AETURNUS, CATHEDRAL, SOLSTICE. This album is initially as a rough diamond, gradually cut into perfection. Tracks change in time; they are like a stired surface of a mountain lake. In the beginning, was the word and then was CANDLEMASS. I'm sitting at home near to CD player while I am walking through old abandoned cemeteries, visiting quiet cathedrals, and waiting to see Death. "Door to Doom" is a magical doom metal album, a nightmare coming during the full moon. A perfectly polished gem that has been crafted by masters in their field! Epic doom!Tracklist:
01. Splendor Demon Majesty
02. Under The Ocean
03. Astorolus - The Great Octopus (feat Tony Iommi)
04. Bridge Of The Blind
05. Death´s Wheel
06. Black Trinity
07. House Of Doom
08. The Omega Circle
09. House Of Doom (Original Version) [Bonus Track]
10. Flowers Of Deception [Bonus Track]
11. Fortune Teller [Bonus Track]
12. Dolls On The Wall [Bonus Track]

band:
Mats Levén, Mats "Mappe" Björkman, Lars Johansson, Leif Edling, Jan Lindh, Per Wiberg. Endorsements: Floyd-Rose, Framus, Hughes and Kettner, Luthman, Mapex, Sandberg, Seymour Duncan, Shaller, Cleartone Strings, Slagverskompaniet, Trussart

Share this games :

TWITTER