Recenze/review - DRAWN AND QUARTERED - Congregation Pestilence (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 27. března 2019

Home » » Recenze/review - USURPER - Lords Of The Permafrost (2019)

Recenze/review - USURPER - Lords Of The Permafrost (2019)USURPER - Lords Of The Permafrost
CD 2019, Soulseller Records

for english please scroll down

Pekelná brána byla opět otevřena! Vstupuji dovnitř a těším se na další black thrashovou okultní seanci. Rakve pukají, lebky jsou vyskládány do hromad. Ohně hoří! K nekonečnému tanci smrti nám hrají legendární Američané USURPER. V katakombách je cítit síra, strach, beznaděj a neskutečná energie. Překapejte nenávist, napěchujte ji a přidejte zkaženou krev! Tohle je starý, prašivý metal přesně podle mého gusta! Nemrtví znovu ožívají!

Mám rád reálnou rezavou muziku ze starých časů, zahranou ještě s ohněm v srdci. USURPER se povedla letošní deska na výbornou. "Lords Of The Permafrost" je deskou, která vás spálí. Bez varování, svojí syrovostí, uvěřitelností, šílenstvím! Obraťte kříže směrem dolů!Na albu "Lords Of The Permafrost" je peklo zhmotněno stejným způsobem, jako to dělávají na svých deskách VENOM, HELLHAMMER, DESASTER, AURA NOIR, NUNSLUGHTER. Surovým black thrash metalem jsou masakrovány staré hrobky, devastovány rakve padlých kněží. Přiznám se, že jsem nahrávkou nadšen. Protože je z ní cítit síra, zkušenosti, dobře zvládnuté řemeslo a pořádná porce krutosti navíc. Možná už jsem starý a za chvíli se rozpadnu v prach, zemřu v křečích, abych pak za zvuků "Lords Of The Permafrost" znovu vstal z popela jako bájný Fénix. Tohle je hudba, nahraná na onom světě, v nekonečných chodbách Hádovy říše! Deska má v sobě neuvěřitelný tlak, energii, temně ohnivou jiskru, která spaluje na potkání. Svět se možná v hudbě točí úplně jiným směrem, ale to nevadí. Ukažme fuck off všem věřícím a poslouchejme nové USURPER! Vynikající black thrash metal, který vám vypálí cejch smrti! Peklo!Asphyx says:

The gates of Hell were opened again! I am coming in and looking forward to the next black thrash occult session. Coffins are cracked, skulls are ordered into the piles. Fire is burning! USURPER, the legendary American band plays into the endless dance of death. Sulfur, fear, despair, and unreal energy are felt in the catacombs. Filter the hate, concentrate it and add spoiled blood! This is old, dusty metal exactly according to my taste! Undead come to life again!

I like real rusty music from the old times, which is played with the fire in the heart. USURPER made an excellent record this year. "Lords Of The Permafrost" is the album that will burn you. Without warning, by its rawness, believability, madness! Turn the crosses upside down!

At the album "Lords Of The Permafrost", the hell is materialized by the same way as VENOM, HELLHAMMER, DESASTER, AURA NOIR, NUNSLUGHTER used to do on their albums. By the raw black thrash metal the old tombs are massacred and the coffins of fallen priests are devastated. I admit that I am very excited by this record. Because I can smell the sulfur from there, I feel experiences, well-mastered craft, and a great portion of cruelty. Maybe I am old and, in a moment, I will fall apart into the dust. I will die in spasms, and then, with the sounds of "Lords Of The Permafrost", I will rise again from the ashes as a mythical Phoenix. This is the music recorded in the other world, in the endless corridors of the Hades Empire! The record has an incredible pressure, energy, a darkly flaming spark that burns in every moment. The world in music has maybe a different direction, but it doesn't matter. Let's show “fuck off” to all believers and listen to the new USURPER! Excellent black thrash metal! Hell!


TRACKLIST
1. Skull Splitter (4:08)
2. Beyond the Walls of Ice (4:02)
3. Lords of the Permafrost (4:52)
4. Cemetery Wolf (4:55)
5. Warlock Moon (3:16)
6. Gargoyle (5:11)
7. Black Tide Rising (4:48)
8. Mutants of the Iron Age (5:22)

LINE-UP
Rick Scythe: Guitars & Backing Vocals
Joe Warlord: Drums & Percussion
Dan Tyrantor: Vocals
Scott Maelstrom: Bass

Share this games :

TWITTER