DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 29. dubna 2019

Home » » Recenze/review - ANTROPOMORPHIA - Merciless Savagery (2019)

Recenze/review - ANTROPOMORPHIA - Merciless Savagery (2019)


ANTROPOMORPHIA - Merciless Savagery
CD 2019, Metal Blade Records

for english please scroll down

Říká se, že zemřít ve spánku je milosrdné. Nesmíte jen potkat své vlastní noční můry. Dokáží nás pronásledovat až na onen svět. Do mlhavého temného oparu špatných snů. Mezi jemně utkané pavučiny myšlenek. Uléháš do postele, těšíš se na spánek. Místo toho přijde krutá a ošklivá smrt. Přesně tak na mě působí i nové album holandských maniaků ANTROPOMORPHIA.

Na začátek by se dalo napsat, že novinka "Merciless Savagery" je vlastně hodně podobná jako předchozí deska. Sází se hodně na atmosféru, na pečlivě propracované riffy, utíkající bicí a vokál, který připomíná kázání padlého kněze. Nic nového na onom světě, můžeme s klidem říci. Přesto mě nahrávka až nebývale baví. Možná, protože mám rád tmu, možná, že rád utíkám do nitra své vlastní duše. Možná, že se těším každý den na spánek.
"Merciless Savagery" je morbidní ozvěnou ve stylu ACHERON, GOD DETHRONED, BOLT THROWER, NECROPHOBIC, či CELTIC FROST. Netlačí se zbytečně na pilu, ani nejsou překládány technické ekvilibristiky. Kapela si hraje s náladami, hudba je jako nějaká špinavá řeka plná krve, která se mění před očima. Mám chuť do ní skočit, zahltit se v melodiích a utonout v peřejích plných strachu. Album se mi postupně vkradlo do hlavy úplně stejným způsobem, jako to dělávají zlé sny. A způsobilo tam pěknou paseku. ANTROPOMORPHIA nepřinášejí na novince zcela nic nového, ale to co hrají, tak dělají na výbornou. Nebo alespoň tak to slyším já a mí vlastní démoni. Každý si neseme na zádech svůj vlastní kříž a těšíme se, až se ho jednou zbavíme. Měl bych pro vás rozhřešení. Poslouchejte "Merciless Savagery" před spaním a nechte se unést do magického světa stínů. Tajemné death metalové album, které můžete použít i jako lapač snů. Velmi dobře!Asphyx says:

It is said that dying in sleep is merciful. You have only to avoid your own nightmares. They can persecute us to the other world. In the misty dark haze of bad dreams. Among the finely woven webs of thoughts. You are lying into the bed and looking forward to sleep. Instead, cruel and ugly death comes. That's exactly the way how the new album of Dutch maniacs ANTROPOMORPHIA acts on me.

At the beginning of the review, I could say the new record "Merciless Savagery" is actually very similar to the previous album. The band enormously bet on atmosphere, carefully written riffs, running drums and vocals that recall the sermon of a fallen priest. Nothing new in the other world, we can say calmly. Despite all the mentioned things, the record is unusually great for listening. Maybe because I like darkness, maybe because I want to recur inside my own soul. Perhaps I'm looking forward to sleep every day."Merciless Savagery" is a morbid echo in the style of ACHERON, GOD DETHRONED, BOLT THROWER, NECROPHOBIC, or CELTIC FROST. They don't push unnecessarily on the saw; they don't use so much technical equilibristics. The band plays with moods; music is like some muddy river full of blood that changes in front of your eyes. I want to jump into this river, drift along by melodies and drown in waves full of fear. The album crept into my head in the same way as nightmares used to do it. ANTROPOMORPHIA does not bring anything new at the new record, but what they play is excellent. Or at least I and my own demons can hear it. We carry our own cross on our back and look forward to getting rid of it once. I would have absolution for you. Listen to "Merciless Savagery" before going to bed and get carried away into the magical world of shadows. A mysterious death metal album that you can use as a dream catcher. Very good!Tracklist:
1. Merciless Savagery
2. Requiem Diabolica
3. Womb Ov Thorns
4. Cathedral Ov Tombs 
5. Apocalyptic Scourge 
6. Wailing Chorus Ov the Damned 
7. Luciferian Tempest 
8. The Darkest Light 
9. Unsettling Voices

band:
Ferry FDA Damen - Vocals-Guitar
Jos van den Brand - Guitar 
Jeroen Pleunis - Bass
Marco Stubbe - Drums


Share this games :

TWITTER