DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 23. dubna 2019

Home » » Recenze/review - BLOODPHEMY - In Cold Blood (2019)

Recenze/review - BLOODPHEMY - In Cold Blood (2019)


BLOODPHEMY - In Cold Blood
CD 2019, Black Lion Records

for english please scroll down

Stojíme zamyšleni v sychravém ránu. Vzduchem létají otázky a předzvěst něčeho šíleného. Otevřený hrob, hluboká díra do země. Jak se to mohlo stát? Hromada kostí, rozházených spolu s úlomky rakví a starých tkanin všude kolem. Nálada jak v hororových filmech z osmdesátých let. Strach. To není možné! Nemůžeme uvěřit svým očím. Mrtví znovu ožili, aby šířili zlo na tomto světě. Z márnice se ozývají podivné skřeky. Krve by se v nás nedořezal, apokalypsa začíná.

Holandští old school death metalisté již od prvního tónu působí jako maniakální zombie, které kolem sebe šíří paniku, úzkost, šílenství a pach smrti. Z reproduktorů se na mě jako lavina z kostí vyhrnul poctivý smrtící kov s jasnou definicí - zničit vše živé. Odpadává mi maso od kostí, tohle je melodická, temná a chladná definice toho, co mám na tomhle stylu tolik rád. Krvavé hudební orgie!


"In Cold Blood" sice není albem, které by přinášelo nové postupy a přístup, ale spíše skvělým řemeslem s velkou přidanou hodnotou navíc. Devastující riffy, chorobný vokál, spousta zajímavých momentů a hlavně absolutně poctivá záhrobní atmosféra, dělají z desky velmi chutnou porci zkažené krve. Ve skladbách je napěchováno velké množství energie, nahrávka se opravdu velmi dobře poslouchá. Odkazy starých death metalových legend sice lze samozřejmě zaslechnout, ale rozhodně se nejedná o nic zásadního. Hlavní jsou emoce, které ke mě z přehrávače doslova tryskají. Mám pocit, že zombie opravdu vylezly z hrobů a toulají se i naší ulicí. Někdo klepe na dveře. Kdo bude další na řadě? Jsme dávno prokletí, starým rezavým death metalem. Na CD "In Cold Blood" si mohou BLOODPHEMY klidně nalepit známku kvality. Tady se totiž hraje první old school death metalová liga! Prašivá nahrávka, která vás roztrhá na kusy! Vynikající!


Asphyx says:

We are standing thoughtful in the cold morning. The questions and foreshadow of something crazy are floating in the air. An open grave, a deep hole in the ground. How could it happen? A pile of bones scattered along with fragments of coffins and old fabrics all around. Mood as in the horror movies of the 1980s. Fear! It is not possible! We can't believe our eyes. The dead bodies have come to life to spread evil in this world. Strange shrieks echo from the morgue. He would not be cut into us and reach the blood, the apocalypse begins.

Dutch old school death metalists are like manic zombies since the first tone, and they are spreading panic, anxiety, madness and the smell of death around them. From the loudspeakers jet the honest death metal with a clear definition - to destroy everything alive, and rush of me like an avalanche from the bones. My flesh is detached from my bones; this is a melodic, dark and cold definition of what I like so much about this style. Bloody music orgy!


Although "In Cold Blood" is not an album that brings new approaches, but rather an excellent craft with great added value. Devastating riffs, sick vocal, lots of interesting moments and, above all, an absolutely deadly atmosphere, make the record a very tasty portion of putrid blood. The songs are full of great energy; the record is really very good for listening. Of course, the legacy of old death metal legends may be overheard here, but it is certainly not essential. The main things are the emotions that literally jet from the player. I have really felt as if the zombies really came out of the graves and now they are roaming through our streets. Someone is knocking on the door. Who's next? We are cursed a long time ago by old rusty death metal. On the record "In Cold Blood" BLOODPHEMY can stick a quality label with a clear conscience. Here the first old school death metal league is played! A dusty record that tears you apart into the small pieces! Excellent!

tracklist:
1. Psycotic Breakdown 
2. Spree Killing 
3. Bloodline 
4. A Barbarous Murder 
5. Mental Atrophy 
6. S.P.E. 
7. Out of the Box 
8. Chambers of Horrors 
9. Worship Me 
10. L´uomo delinquente


band:

Winfred Koster
Edwin Nederkoorn
Robin Zwiep
Michel Alderliefsten
Olivier van der Kruif

Share this games :

TWITTER