DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 21. května 2019

Home » » Recenze/review - PESTILENT DEATH - Chapters of Depravity (2019)

Recenze/review - PESTILENT DEATH - Chapters of Depravity (2019)


PESTILENT DEATH - Chapters of Depravity
CD 2019, Rotted Life Records

for english please scroll down

O starých katakombách se vyprávěly hrůzostrašné příběhy. Nemrtví v nich ožívali a pořádali nekonečné okultní seance. Zlo bývá v mnohém přitažlivé a tak se moje návštěva sama nabízela. Obestřel mě chlad a když se za mnou zavřely staré rezavé dveře, krve by se ve mě nedořezal. Z okolních chodeb se začaly ozývat šíleně skřeky. Byl jsem jediný živý široko daleko, snadná kořist, tělo, které se mělo stát brzy pokrmem.

Obdivuji starý prašivý death metal, u kterého praskají kosti tlakem. Rád a s chutí nasávám hnilobu tradičních postupů. Nové album amerických PESTILENT DEATH je přímým úderem do mého mozku. Nemrtví opravdu ožívají a v rakvi mi dochází pomalu vzduch. Jsem tu správně.
Album "Chapters of Depravity" lze připodobnit k nejlepším deskám, které kdy v undergroundovém death metalu vznikly. Nahrávka působí jako nějaká choroba z dávných dob, na kterou stále nemáme protijed. Projevuje se mokvajícími vředy, nekonečnou bolestí pohybového ústrojí a následnou krutou smrtí v křečích. Vše sedí na svých místech - masakrující zvuk, parádní stylový obal i vokál, který připomíná nářek zombie. Nejvíc ale oceňuji schopnost kapely napsat dobrý song, složit motiv, který mě dokáže přikovat ke zdi. Líbí se mi devastující pasáže jdoucí až někam ke starých DEATH, PESTILENCE, ale i doomově laděné chvilky, skládající poctu INCANTATION. Během poslechu u mě dochází k postupnému rozkladu tkání, k touze ničit a rozdrásat si obličej do krve. "Chapters of Depravity" je albem, o kterém můžeme s určitostí tvrdit, že bylo nahráno na onom světě. Vynikající záhrobní death metal, u kterého ožívají nemrtví! Smrt!Asphyx says:

Terrible stories were told about the old catacombs. The undead lived in them and held endless occult sessions. The evil is in many ways attractive and so my visit was offered itself. The coolness gripped me and when old rusty doors closed behind me, my blood was rigid in me. Frenzied screeches began to sound from the surrounding corridors. I was the only living person far away, easy prey, a body that soon should to become food.

I admire the old, dusty death metal where the bones burst under the pressure. I like to savor the rotting of traditional practices. The new album of PESTILENT DEATH is a direct blow to my brain. The undead really comes to life and coffin slowly is runs out of air. I'm right here.


Album "Chapters of Depravity" is possible to liken to the best albums ever created in underground death metal. The record acts as a disease from ancient times, to which we still do not have an antidote. Is manifests by puffing ulcers, endless pain of the loco-motor system and subsequent severe death in convulsions. Everything fit perfectly - a massacre sound, a great stylish cover and a vocal which reminiscent zombie lament. But most of all, I appreciate the band's ability to write a good song, put together a motif that can push me to the wall. I like the devastating passages going somewhere to old DEATH, PESTILENCE, but also doom-tuned moments of INCANTATION. While listening my tissues are gradually disintegrate and I feel I want to destroy and tear my face into the blood. "Chapters of Depravity" is an album that we can definitely claim to been recorded in the other world. Excellent grave death metal which bring undead back to life! Death!


Tracklist:
1. Chamber of Wretched Souls
2. Torturous Incantations
3. Pulsating Entrails
4. Perverse Blood Offering
5. Emanation of Despair
6. Anthropophagy
7. Upheaval of the Undead
8. Exhumation of Fermented Graves

band:
Conrado - Vocals
Gabriel "Ominous" - Guitar
Brian "Skullfucker" - Bass
Eraclio - DrumsShare this games :

TWITTER