Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 15. července 2019

Home » » Recenze/review - DISENTOMB - The Decaying Light (2019)

Recenze/review - DISENTOMB - The Decaying Light (2019)DISENTOMB - The Decaying Light
CD 2019, Unique Leader Records

fo english please scroll down


Pořád jsem si říkal, že nesmím, že se jinak rána zanítí. Jenže ta bolest byla tak obrovská, že jsem se musel zase rozdrásat do krve. Mé tělo je poseté boláky, hniji zaživa, postupně se rozpadám. Zkažená krev se do mě dostala neustálým poslechem death metalu, prokletý jsem byl již dávno, ale s takhle šílenou smrtí jsem nepočítal. Přesto potřebuji další dávku, další skvělou muziku, která naplní mé žíly zlobou a nenávistí. Tentokrát jsem zvolil novou deskou australských DISENTOMB, která mi již prvním poslechem vypálila do tváře cejch se svým jménem.


Mám rád brutální death metal, který je zahalen do temnoty. Líbí se mi, když ze skladeb cítím, že jsou pečlivě vystavěné, zahrané s citem pro posmrtnou křeč a mají na mě zničující účinek. DISENTOMB se zaplať Satan nevydali cestou zbytečné techniky, sází spíš na atmosféru, obestřou vás nepropustnou sítí upletenou z řezajících riffů, uzemní vás zvukem, dupnou vám na prsa a donutí přiznat všechny hříchy.
DISENTOMB mají opět vynikající obal (Nick Keller), který přesně vyjadřuje to, co se na desce odehrává - dlouhá a bolestivá smrt, setkání s démony, spalování mrtvol. Australané vycházejí ze stejných základů, jako třeba takoví DEEDS OF FLESH, SUFFOCATION, INFERNAL TORMENT, IMMOLATION, INCANTATION. Dále jejich myšlenky a nápady rozvíjejí, přidávají navíc spoustu hniloby, tmy a strachu. Nejvíc mi letos asi připomínají zákeřné šelmy, čekající na svoji oběť. Stačí malá neopatrnost a ihned zaútočí. Bez slitování vám prokousnou hrdlo a absolutně vás svojí hudbou zničí. Jakoby se během celého poslechu kolem vznášelo klubko temné energie, upletené z ostrých hrotů. Ty se pak neustále zadírají do mého mozku, pronikají mi do krve a zanechávají tam jenom bolest. "The Decaying Light" je vynikajícím brutálním death metalovým albem, které má v sobě černou jiskru a absolutně si vás podmaní. Smrt v této podobě přijmu vždy rád a s chutí! Perfektní zásek do mé hlavy!


Asphyx says:

I kept saying to myself that „I must not" - otherwise my injury will be inflamed. But the pain was so huge that I had to scratch myself to blood again. My body is strewn with sores, rotting alive, I am gradually falling apart. Rotten blood got into me by listening to death metal, I was cursed a long time ago, but I didn't count with such mad death. Yet I need another dose, another great music that fills my veins with anger and hate. This time I chose a new album of Australian DISENTOMB, which burned on my face stamp of their name after I hear the album for the first time.

I like brutal death metal which is shrouded in darkness. I like it when I feel that the songs are carefully built, played with a sense of posthumous cramp and have a devastating effect on me. DISENTOMB thanks to Satan did not choose way of unnecessary techniques, but they bet on the atmosphere, they will encircle you with an impervious net woven from cutting riffs, ground you with sound, stamp on your breasts and force you to admit all your sins.

DISENTOMB have an excellent cover (Nick Keller) again, which accurately reflects what is going on on the record - a long and painful death, a meeting with demons, the burning of corpses. Australians are based on the same principles as DEEDS OF FLESH, SUFFOCATION, INFERNAL TORMENT, IMMOLATION, and INCANTATION. They further develop their thoughts and ideas, adding a lot of rot, darkness and fear. They are reminiscent of insidious beasts waiting for their victim. A little carelessness is enough to attack immediately. Without mercy, they will chew your throat and destroy you by their music. As if a bunch of dark energy were float around, weaved from sharp spikes. They are then constantly stuck in my brain, penetrating into my blood, leaving only pain. "The Decaying Light" is an excellent brutal death metal album that has a black sparkle and will absolutely conquers you. I will always accept death in this form with pleasure! Perfect cut into my head!


TRACKLIST
01. Collapsing Skies
02. Your Prayers Echo into Nothingness
03. Indecipherable Sermons of Gloom
04. Undying Dysphoria
05. Centuries of Deluge
06. The Decaying Light
07. The Great Abandonment
08. Dredged into Existence
09. The Droning Monolith
10. Dismal Liturgies
11. Invocation in the Cathedral of Dust
12. Rebirth Through Excoriation
13. Withering

band:
Vocals: Jord
Guitar: Jake
Bass: Adrian
Drums: Henri

Share this games :

TWITTER