SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 16. července 2019

Home » » Recenze/review - INERT - Vermin (2019)

Recenze/review - INERT - Vermin (2019)


INERT - Vermin
CD 2019, Neckbreaker Records

for english please scroll down

Jako blesk z čistého nebe, jako hrom, který následuje ihned potom. Pach spáleného masa, hořící kruh, připomínající pentagram. Bolest a strach, oheň a chlad, život a smrt. Na nové desce švédsko - španělských maniaků INERT tohle všechno naleznete. Navíc získáte pocit, že se vám hudba zadírá až někam do morku kostí. Ano, novinka "Vermin" je vynikajícím death metalovým počinem.

Už dlouho se mi nestalo, aby mě nějaké album takhle rozložilo. Na starých švédských death metalových základech je zde totiž vystavěno něco, co bolí, drásá, žhne a chladí zároveň. INERT jsou se svým prvním dlouhohrajícím albem jako temné zjevení. Poctivé riffy, plazící se jako klubko jedovatých hadů, mocný plný zvuk i mrtvolný obal dělají z "Vermin" v podstatě dokonalé dílo.


Jsem starý metalový veterán, který poslouchá hudbu hlavně srdcem a "Vermin" mě ihned uvrhlo do země stínů. INERT mě pozvali na dlouhý výlet na onen svět a já přijal nabízenou ruku bez přemýšlení. Stále mě baví objevovat nové odstíny death metalu, pořád s chutí exhumuji staré hroby. Na téhle smečce se mi asi nejvíc líbí jejich schopnost napsat a složit dobrý song, přenést tunu roztodivných emocí do skladeb, vytvořit smradlavý uvěřitelný odér, který se vám usadí na plicích jako nějaká zákeřná choroba. INERT jsou ryzí, jiskřiví, melodičtí tím správným směrem. Už vám někdy trhali kleštěmi nehty z rukou? Už vám zatloukali ostré hřeby do mozku? Už vás svázali a lámali v kole? Už jste se někdy topili a nahlédli jste na druhou stranu? Pokud tohle všechno chcete zažít, potom vám mohu "Vermin" jen a jen doporučit. Prokletý, zničený, podchlazený - takový se cítím po setkáních s touto deskou. Bude se líbit všem, kteří rádi surfují na krvavých vlnách ledových melodií. Vynikající death metal s temně mrazivou tváří! Asphyx says:

Like lightning from pure sky, like thunder that follows immediately afterwards. The smell of burnt flesh, a burning circle reminiscent of a pentagram. Pain and fear, fire and cold, life and death. You can find all of this on the new album of Swedish/Spanish band INERT. And as a bonus you get the feeling that music is going somewhere to the core of your bones. Yes, the new album "Vermin" is an excellent death metal act.

It hasn't happened to me for a long time that an album has broken me this way. Something that hurts, rips, glows and cools at the same time on old Swedish death metal bases is build there. INERT are like a dark revelation with their first long-length album. Honest riffs, crawling like a bunch of poisonous snakes, a mighty full sound and a cadaveric cover make from "Vermin" a really perfect work.I am an old metal veteran who hears music mainly by heart and "Vermin" immediately threw me into the land of shadows. INERT invited me to a long trip to that world and I accepted the offered hand without thinking. I still enjoy discovering new shades of death metal, I still exhume old graves. On this band, I really like their ability to write and compose a good song, transfer a ton of strange emotions to songs, create a smelly believable odor that will settle on your lungs like some insidious disease. INERT are pure, sparkling, melodic in the right direction. Did someone torn your nails from your hands? Have you been hammered into the brain with sharp nails? Have you been tied up and quartered by bikes? Have you ever drowned and looked at the other side? If you want an experience with all of this, so I can only recommend "Vermin" to you. Cursed, destroyed, hypothermal - I feel after meeting this record. All who like to surf on bloody waves of ice melodies will like this album. Excellent death metal with a dark frosty face!tracklist:
1. Vermin 
2. Bassals de sang 
3. Murderer in Me 
4. Kingdom of Sulphur 
5. Values´ Decay 
6. Rotten Corpse Feast 
7. La malura 
8. Vermin (New Breed) 
9. Horse´s Mane (Animic cover)

band:
Xavier Aguilar (Guitars)
Gustavo García (Vocals)
Paolo Cito (Bass)
Martin Karlsson (Drums)

Share this games :

TWITTER