DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 10. srpna 2019

Home » » Recenze/review - CEREBRAL ROT - Odious Descent into Decay (2019)

Recenze/review - CEREBRAL ROT - Odious Descent into Decay (2019)


CEREBRAL ROT - Odious Descent into Decay
CD 2019, 20 Buck Spin

for english please scroll down

Potkal jsem jednou cestou do práce divnou postavu bez tváře. V šedivé uličce, držela v ruce nůž od krve. Do kostí se mi pomalu vkrádal strach a bál jsem se na ní podívat. Do uší mi hrála nová deska amerických death metalistů CEREBRAL ROT a já přemýšlel, kde jsem to stvoření už potkal. Našlapovala tiše, z černých šatů ji lezli červi a kolem se vznášel sirnatý vzduch. Jsi ďábel? Zeptám se a ona zavrtí hlavou. Jsem smrt, odpoví a ve mě by se krve nedořezal.

U hudby oceňuji hlavně způsob, jakým na mě přenese své emoce. Sterilní a nudná muzika u mě nemá místo. Novinka "Odious Descent into Decay" je doslova po okraj narvaná temnými náladami. Poslech u mě opravdu způsobuje představy o smrti, o vlastním umírání. Přesně takhle by měl znít death metal!"Odious Descent into Decay" je albem jak vystřiženým z devadesátých let. A to platí o vlastně o všem - o nápadech, zvuku, obalu. Nemyslete si ale, že se jedná jen o nějaké obyčejné retro. Opak je pravdou. Jde spíše o výlet do říše mrtvých. Jak jinak uctívat smrt, než starým, ryzím, poctivým death metalem? Hrozně se mi líbí pomalejší, skoro až doomové pasáže, rvu si je do hlavy pod tlakem. Užívám si všechnu tu hnilobu, hnis, zkaženou krev, lebky a kosti, které už dlouhou dobu trouchnivějí ve starých hrobech. Ano, poslech CEREBRAL ROT je jako večerní výprava na opuštěný hřbitov. Přelezete hřbitovní zeď a před vámi se otevře úplně jiný svět. Také slyšíte z márnice podivné zvuky? Poznáváte tu dámu s kosou, co jste s ní měli čest už dnes ráno? A uctíváte jako já starý poctivý death metal? Potom by vám neměla deska "Odious Descent into Decay" uniknout. Je totiž výborná, skvěle se poslouchá a ještě navíc vám u ní odpadá maso od kostí. Mrtvolně hnilobný death metal, který je krutým odrazem vašich zlých myšlenek! Vynikající!


Asphyx says:

Once I met a strange figure without a face on the way to work. In a gray alley, she held a bloody knife in her hand. Fear crept into my bones and I was afraid to look at her. A new album of American death metallers CEREBRAL ROT played in my ears and I was wondering where I had met that creature. She treaded quietly, worms crawling out from her black dress, and sulphurous air hovered around her. Are you a devil? I ask and she shakes her head. I am death, she replies and the blood would not be cut in me.

In music, I especially appreciate the way of transmits emotions to me. Sterile and boring music has no place at in me. The new "Odious Descent into Decay" is literally full of dark moods. Listening to this album really evocate ideas about death and about dying. That's how death metal should sounds like!


"Odious Descent into Decay" is an album as from the 1990s. And that is true about everything - ideas, sound, cover. But do not think that it is just some ordinary retro. The opposite is true. It is rather a trip to the realm of the dead. How else to worship death than by old, genuine, honest death metal? I really like the slower, almost doom passages, breaking them into my head under the pressure. I enjoy all the rot, pus, rotten blood, skulls and bones that already long time rot in old graves. Yes, listening to CEREBRAL ROT is like an evening trip to an abandoned cemetery. Climb the graveyard wall and a completely different world opens in front of you. Do you also hear strange noises from the morgue? Do you recognize the lady with the scythe which you had a honor to meet this morning? And do you worship the old honest death metal like me? Then you shouldn't miss "Odious Descent into Decay". Because it is excellent, it is great to listen to, and caused that your meat tear appart from your bones. Deadly rotting death metal, a cruel reflection of your evil thoughts! Excellent!


tracklist:
1. Odious Descent into Decay 
2. Swamped in Festering Excrementia 
3. Reeking Septic Mass 
4. Cerebral Rot 
5. Putrefaction (Eternal Decay) 
6. Sardonic Repentance 
7. Repulsive Infestation of Cadaver 
8. Primordial Soup of Radioactive Sewage 
9. Foul Stench of Ruination

Share this games :

TWITTER