DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 7. srpna 2019

Home » » Recenze/review - INSISTENT - Suspect (2019)

Recenze/review - INSISTENT - Suspect (2019)


INSISTENT - Suspect
CD 2019, L'inphantile collective

for english please scroll down

Občas mě poslední dobou popadá pocit, že se dusím. Když chodím davem šedivě stejných lidí, když slyším jejich názory, když usednu na poradu v práci. Jakoby mi někdo stál na prsou a tlačil do mě okovanou botou. Všude kolem létají myšlenky jak přes kopírák a originalita je ubíjena tupostí. Utíkám do své ulity, se sluchátky na uších, vyhledávám muziku, která mi dává alespoň nějakou naději.

Ano, čeští grindeři INSISTENT jsou zde se svojí první dlouhohrající deskou, aby nás, se surovostí sobě vlastní, vytrhli z běžných stereotypů. Když se totiž v naší malé zemi řekne grindcore, každý si představí nějaké veselé taneční poskakování. Jenže tihle pánové na to jdou úplně jinak. Syrově, temně, drsně, bez slitování. U nové nahrávky rozhodně nemám pocit, že bych se dusil. 

Stylově lze kapelu přirovnat ke špinavějším grindcoreovým spolkům. Cítím zde lehký odér severu (BIRDFLESH, NASUM), americké šílenství a v některých momentech dokonce dotek death metalu (atmosférou). Album je krátké, ale o to víc úderné, má opravdu dobrý, takový ten bolestivý zvuk a temně pochmurný obal. Jako celek drží pohromadě, je hnijící mrtvolou sešitou z různých částí těl. Hlavní a nejdůležitější pro mě ale je, že se nahrávka opravdu skvěle poslouchá. S klidem obstojí i za našimi hranicemi, má v sobě totiž něco navíc oproti ostatním - drive, sílu, dobře odvedené řemeslo a pak také takovou zvláštně temnou náladu, která mě nutí k opakovaným setkáním. Všechny skladby jsou intenzivní, devastující a vydechnete si vždy jen na okamžik, to když zazní nějaká mrazivější vyhrávka. Najednou už nemám pocit, že bych se dusil, najednou mi nikdo nestojí na prsou. Roztrhl jsem řetězy a jsem na okamžik svobodný. Určitě ten pocit znáte, když posloucháte dobrou hudbu. A tou album "Suspect" bezesporu rozhodně je. Doporučuji a dávám krvavě hnilobné potvrzení o kvalitě! Vynikající záležitost! Asphyx says:

Sometimes I feel like I'm choking when I walking through a crowd of gray people which are the same , when I hear their opinions, when I sit at work. As if someone was standing on my chest, pushing me with a nailed shoe. All around there are copied thoughts and the originality is smashed by stupidity. I run to my shell, with headphones, look for music that gives me some hope.

Yes, the Czech grinders INSISTENT are here with their first long-length album to tear us from the common stereotypes by their crudeness. Because when we say in our little country „grindcore“, everyone imagine some cheerful dance bouncing. But these gentlemen go completely different. Raw, dark, rough, without mercy. I definitely don't feel like choking at this new record.


In style, the band can be compared to the filthier grindcore clubs. I can feel the light odor of the north (BIRDFLESH, NASUM), American madness, and in some moments even the touch of death metal (atmosphere). The album is short, but more striking, it has a really good, such a painful sound and a dark gloomy cover. As a whole holding in a pile, it is a rotting corpse stitched from various parts of the body. But the main and most important thing for me is that the record is really great for listening. It can stand even beyond our borders, because it has something extra in comparison with others - drive, strength, well-done craft work and then also a strange dark mood that forces me to meet them again. All the songs are intense, devastating, and you can exhale for a moment when there is a chilling melody. Suddenly I don't feel like I'm choking, suddenly nobody is standing on my chest. I tore the chains and for a moment I am free. You know the feeling when you are listening good music. And the album "Suspect" definitely is a good music! I recommend and give a bloody putrefaction certificate of quality! Excellent work!
tracklist:

1. Depression
2. About Hunger And Sleep 
3. Rust 
4. Abandoned Monuments 
5. Hate Makes Waste 
6. Overdosed 
7. Terrorstorm 
8. Vanity 
9. Suspect


band:
Petr - Bass
Přéma - Drums
Mr.Dan - Guitars
Jirka - Vocals

Share this games :

TWITTER