DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 3. října 2019

Home » » Recenze/review - BAEST - Venenum (2019)

Recenze/review - BAEST - Venenum (2019)


BAEST - Venenum
CD 2019, Century Media Records

for english please scroll down

Mám death metalovou hnilobu natolik zadřenou pod kůží, že mi občas začíná odpadávat maso od kostí. Správná hudba musí smrdět jako dlouho uleželá mrtvola. Musí mít dobrý zvuk, obal a hlavně mě musí chytnout za pačesy. Musí mě donutit neustále přidávat volume, vracet se k jednotlivým skladbám a strhnout mě do záhrobí. Dánští BAEST mě rozsekali již předchozím albem "Danse Macabre". A s letošní deskou to mám hodně podobné.

Švédskými kapelami (nejvíce asi BLOODBATH) načichlý smrtící kov vysoké kvality. Hrubozrnný, surový zvuk, chladné vyhrávky, vokalista, jehož hlas je opravdu chorobný. Ani se nedivím, že jde tahle smečka tak nahoru. "Venenum" je totiž albem, které vám vytrhne srdce a donutí vás jej sníst. Osobně se mi hrozně líbí struktura songů. Postupně gradují, mají v sobě chtěný a poctivý kus temnoty a špíny, přesto jsou melodické, zajímavé. Jakoby mě někdo natahoval na skřipci, vymýšlel ty nejbolestivější způsoby mučení. "Venenum" je jako rána pěstí do obličeje, přeražená čelist, nůž, zabodnutý hluboko do břicha. BAEST mají svůj vlastní rukopis, jsou rozpoznatelní od mnohých jiných a to se dnes počítá. Skvělé je i to, že se kapela nebojí v rámci stylu lehce experimentovat. Zároveň si pořád zachovává svoje do Švédska hozené základy. Nevím, kolik jste ve svém životě viděli exhumovaných hrobů, ale tenhle smrdí hnilobou, šílenstvím a strachem. Mocné riffy, všechno neskutečně řeže. Chvílemi to vypadá, že apokalypsa již začala a nemrtví přijdou ovládnout tento svět. Novinka "Venenum" jim k tomu bude hrát a jak už to tak bývá, tak na konci nezbude nikdo naživu. Nedivím se, tahle deska totiž zabíjí na potkání. Vynikající death metal s uhrančivou atmosférou!Asphyx says:

I have death metal rot so much seized under my skin that sometimes meat detaches from my bones. The right music must smell like a long time dead corpse. It must have a good sound, cover art and above all, it must grab your attention. It has to force me constantly add volume, return to individual songs and pull me into the grave. Danish band BAEST caught my attention by the previous album "Danse Macabre" and with this year's album, the situation is very similar.

This is death metal of high quality that stinks by the Swedish bands like BLOODBATH. A coarse-grained, raw sound, cold guitar riffs, a vocalist whose voice is really sick. No wonder this group is going up so quickly. "Venenum" is an album that compels you to will tear your heart out and eat it.Personally, I really like the song structure. They gradually flow, they include the wanted and honest piece of darkness and dirt, yet they are melodic, interesting. As if someone was putting me to the rack and made up the most painful ways of torture me. "Venenum" is like a punch into the face, a broken jaw, a knife stabbed deep into the belly. BAEST have their own handwriting, they are recognizable from many others, and that is what counts on today. It is also significant that the band is not afraid to experiment in style. At the same time, they still maintain their basics thrown into Sweden. I don't know how many exhumed graves you have seen in your life, but this one smells of rot, madness, and fear. Powerful riffs that incredibly cut everything around. Sometimes it looks like the apocalypse has already begun and the undead will come to take control of this world. The new album "Venenum" will play them, and at the end, no one will be alive. No wonder, this record is killing. Excellent death metal with a mesmerizing atmosphere!


o BAEST na DEADLY STORM ZINE/about BAEST on DEADLY STORM ZINE:

tracklist:
1. Vitriol Lament
2. Gula
3. Nihil
4. Venenum
5. Styx
6. Heresy
7. As Above So Below
8. Sodomize
9. Empty Throne
10. No Guts, No Glory (Cover version)

band:
Simon Olsen (vocals)
Svend Karlsson (guitar)
Lasse Revsbech (guitar)
Mattias Melchiorsen (bass)
Sebastian Abildsten (drums)

Share this games :

TWITTER