DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 4. října 2019

Home » » Recenze/review - SKELETHAL - Antropomorphia (2019)

Recenze/review - SKELETHAL - Antropomorphia (2019)


SKELETHAL - Antropomorphia
demo 2019, vlastní vydání

for english please scroll down

Probudila  mě v noci a řekla pojď. Nešlo odolat. Byla tak krásná, tak přitažlivá, tak sexy. Vzala mě za ruku a já ucítil chlad. Ukázala mi svoji opravdovou tvář plnou hnisu a špíny. Z pusy jí odkapávala zkažená krev a první polibek chutnal po mršině. Včera v noci jsem měl schůzku s vlastní Smrtí. Vyprávěli jsme si o životě na druhé straně, o nekonečných chodbách podsvětí a také o hudbě. Doporučila mi nové demo francouzských death metalistů SKELETHAL. Pustil jsem si první skladbu a hned jsem věděl, že mám co do činění s pravou, ryzí, záhrobní muzikou.

SKELETHAL mě opět přesvědčili o svých kvalitách. Mokvající zvuk, prašivina, hniloba, smrt. Tohle všechno lze ze songů cítit. Pánové následují stopy, které zde zanechali kapely jako GRAVE, ENTOMBED, NIHILIST, DISMEMBER, UHLEASHED, CARNAGE, ENTRAILS, ASPHYX, HOODED MENACE. A dělají to velmi dobře. Navíc s vlastním výrazem a přístupem. 


Moje nová holka, zahalená v kápi. Hladila mě kostnatou rukou a já cítil všude kolem síru. Z přehrávače nám hrálo demo "Antropomorphia" a my spokojeně podupávali nohou. Pohltila nás temná atmosféra, nahrubo nasekaná bolest a strach. SKELETHAL přistupují ke své hrobnické práci s odhodláním starých mistrů a dávají jasně najevo, že jsou na opuštěných hřbitovech jako doma. Otevřená rakev, jaký chcete zahrát poslední song pro nebožtíka? Už dávno jsem se vydal na cestu jediného pravého death metalu. Provází mě od devadesátých let a a jen tak si k sobě někoho nepustím. Tihle francouzští maniaci dokázali roztančit mé staré kosti, naplnit mé žíly jedem a donutit mě otevřít další hrob. Vyhovuje mi vlastně všechno - zvuk, provedení, rukopis. Do téhle márnice budu chodit na návštěvy vždy rád. Otevřu pokaždé dveře s nápisem SKELETHAL, nadechnu se zatuchliny a s chutí si vychutnám jednotlivé riffy. Zemři a přijď k nám i ty! Pokud máš rád old school death metal, tak rozhodně neváhej. Tehle stojí rozhodně za to. Prašivý smrtící kov se zničujícím účinkem! Doporučuji!


Asphyx says:

She woke me up at night and said: „come with me“. I couldn't resist. She was so beautiful, so attractive, so sexy. She took my hand and I felt the cold. She showed me her true face full of pus and dirt. Putrid blood dripped from her mouth, and the first kiss tasted like carrion. I had an appointment with my own Death last night. We talked about life on the other side, about the endless corridors of the underworld, and also about the music. She recommended me a new demo of French death metalists SKELETHAL. I turned on the first song and I knew in the first moment that I am dealing with real, honest, grave music.

SKELETHAL again convinced me by their qualities. The creeping sound, scabies, rot, death. All of this can you feel from the songs. Musicians follow the tracks left here by bands like GRAVE, ENTOMBED, NIHILIST, DISMEMBER, UHLEASHED, CARNAGE, ENTRAILS, ASPHYX, HOODED MENACE. And they do it very well. Plus with their own expression and attitude.

My new girl, hooded girl, stroked me by her bony hand, and I could feel the sulfur all around. The player played the demo "Antropomorphia" and we happily clattered by our feet. We were absorbed by a dark atmosphere, with roughly chopped pain and fear. SKELETHAL approaches their grave digging work with the determination of the old masters and makes clear that abandoned cemeteries represent their homes. Open coffin, what do you want to play as the last song for the dead man? A long time ago I started a journey of the only true death metal. He has been with me since the 1990s and I just can't let anyone get along with me. These French maniacs were able to convince my old bones into the dance, fill my veins with poison and force me to open another grave. Everything suits me - sound, design, handwriting. I will always like to visit this morgue. Every time I open the door with the title SKELETHAL, I breathe in fust and I enjoy the individual riffs. Die and come to us too! If you like old school death metal, don't hesitate. This is definitely worth it. Dusty, death metal with devastating effect! Highly recommend!

tracklist:
01 Antropomorphia
02 Interstellar Knowledge of the Purple Entity
03 Repulsive Recollections
04 Fear of Napalm

band:
Gui Haunting – Vocals/Guitars
Lukk – Guitars
Julien – Bass
Lorenzo – Drums

Share this games :

TWITTER