DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 9. října 2019

Home » » Recenze/review - BODYFARM - Dreadlord (2019)

Recenze/review - BODYFARM - Dreadlord (2019)


BODYFARM - Dreadlord 
CD 2019, No Dust Records

for english please scroll down

Našel jsem ve sklepě krabici po dědovi. Byla plná bolesti a utrpení, byla po okraj narvaná dopisy z války. Psal v nich o svých kamarádech, kteří kolem něj umírali, zmiňoval se o všech zvěrstvech, které se při bojích stávaly. Hořící lidská těla, hromady mrtvol a strach. Jdi a zabij! Útok! Smrt měla zase jednou takovou radost, že se její smích ozýval široko daleko. Tolik zmařených životů, tolik bolesti. Vidím před sebou válečné obrazy a musím se jít poklonit na hrob. 

Pokaždé, když zažiji něco podobného, tak hledám ve své diskografii album, které mi sedne do nálady. Nová deska od holandských BODYFARM byla jasnou volbou. Její atmosféra je neskutečně návyková, stejně temná a chladná, jako vzpomínky na starou válku. Melodie mě ihned zasáhly přímo do živého, jakoby mi někdo prohnal střelu hlavou. Tohle je death metalový útok!Na letošní novince jsou BODYFARM možná trošku melodičtější než na předchozích počinech. Jedná se přesně o ten druh ryzího death metalu, který se vám dostane ihned pod kůži. Hudba postavená na stejných základech jako tvorba třeba takových ASPHYX, DISMEMBER, ENTOMBED, HYPOCRISY, UNLEASHED. Inspirace severskými kapelami je více než patrná, ale Holanďané si na rozdíl od spousty současných smeček dokázali vybudovat svůj vlastní výraz. Mají trošku jiný, svým způsobem originální přístup. Nosné melodie jsou velmi dobře zapamatovatelné, každý riff je jak výstřel z děla. Jsem najednou vojákem, pochodujícím na smrt. Jsem číslem v řadě, bojovníkem bez víry, jsem kusem dávno mrtvého těla se sluchátky na uších. Poslouchám "Dreadlord" a po večerech píšu dopisy domů. Zvuk mě trhá na kusy a obal je vynikající. Mrzí mě, že vokalista a kytarista Thomas nedávno zemřel (čest jeho památce!). Odvedl, stejně jako celá kapela, skvělou práci. Death metalová válka! Asphyx says:

I found my grandfather's box in the cellar. Box was full of pain and suffering, crammed with letters from war to the brim. He wrote in them about his friends who were dying around him, mentioning all the atrocities that happened during the fighting. Burning human bodies, piles of corpses and fear. Go and kill! Attack! Death had been once again so happy that her laugh echoed to the far distance. So many lost lives, so much pain. I see war pictures in front of me and I have to go bow to the grave.

Every time I experience something like this, I look for an album in my discography that fits to my mood. The new album from Dutch BODYFARM was a clear choice. Its atmosphere is incredibly addictive, as dark and cold as the memories of the old war. The melodies hit me straight into the live, as if someone shot me to the head. This is a death metal attack!


This year BODYFARM are may be a bit more melodic than in previous releases. This is exactly the kind of pure death metal that gets right under your skin. Music built on the same foundations as the creation of such ASPHYX, DISMEMBER, ENTOMBED, HYPOCRISY, UNLEASHED. Inspiration by Nordic bands is more than evident, but unlike many contemporary bands, the Dutch have managed to build their own expression. They have a slightly different and original approach. The melodies are very memorable, every riff is like a shot from a cannon. I'm suddenly a soldier marching to death. I'm a number in a row, a faithless warrior, a piece of a long-dead body with headphones. I listen to "Dreadlord" and in the evening I write letters home. The sound tears me apart and the cover is excellent. I'm sorry that vocalist and guitarist Thomas recently died (honour his memory!). He did a great job, like the whole band. Death Metal War!


TRACKLIST
01. Dreadlord
02. Rites of Damnation
03. Manhunt
04. Woods of Dismay
05. We Sailed to Death
06. The Horseman
07. Eternal
08. Unholy Resurrection
09. Angelreaper
10. Faces of Death
11. Undead Warmachine

band:
Thomas Wouters – Vocals & Guitar 
Quint Meerbeek – Drums
Alex Seegers – Bass
Bram Hilhorst – Guita

Share this games :

TWITTER