DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 25. října 2019

Home » » Recenze/review - PSYCHOMANCER - Shards of the Hourglass (2019)

Recenze/review - PSYCHOMANCER - Shards of the Hourglass (2019)


PSYCHOMANCER - Shards of the Hourglass
CD 2019, Orchestrated Misery Recordings

for english please scroll down

Když uklízíte byt, ve kterém se stala vražda, tak se neubráníte divným pocitům. Na chodbách jsou stále slyšet výkřiky plné strachu a bolesti. Krev, kterou setřete ze zdí se znovu objevuje. V noci s vámi rozmlouvají divné hlasy. Chvilkami nevíte, jestli je to noční můra nebo krutá realita. V kostech se vám usadí strach a oprátka pověšená nad postelí vás vyděsí k smrti. Temnota, hrůza a bolest. Všechno připomíná nějaký starý syrový horor. Vysvobozením je jenom žiletka, použitá na zápěstí ve vaně. 

A nebo dobrá hudba, plná podobných pocitů a emocí. Američtí PSYCHOMANCER vždy skládali skvělou muziku a jejich alba patří právem do knihy mrtvých. Death thrash metal v této podobě je jedním slovem vynikající. Letošní novinka "Shards of the Hourglass" není výjimkou. Je totiž opět nabroušená jako skalpel."Shards of the Hourglass" je albem, které je zahráno s přehledem a samozřejmostí starým mistrů. Jsou v něm otisknuty odkazy kapel jako DESTRUCTION, SODOM, KREATOR, CELTIC FROST, cítím i stín severského death metalu. Skladby se na vás vysypou jako lavina z kostí, lebek a zkažené krve. Říká se, že Smrt si nevybírá. Nový počin PSYCHOMANCER si mě opravdu podmanil a získal, že se cítím doslova totálně zničený. Hra s krutými melodiemi, totální nasazení, morbidní vokál, to jsou všechno atributy, které dělají z dobrých nahrávek ty skvělé. Ani na letošní novince jsem nenalezl jediné slabé místo. A to nemluvím o skvělém zvuku i obalu. Deska se mi natolik zadřela pod kůži, že jsem si připadal jako při popáleninách třetího stupně. Skladby mě doslova sežehly plamenem, poctivostí a ryzím přístupem. Jsem znovu v bytě, ve kterém se nedávno odehrála vražda. Bojím se a zároveň jsem napnutý. "Shards of the Hourglass" zní jako kulisa k mé těžké práci. Symbióza smrti, absolutní death thrashové inferno! Album, které se vám zasekne do hlavy jako nabroušená sekyra!


Asphyx says:

When you clean the apartment in which the murder happened, you cannot avoid strange feelings. There are cries of fear and pain in the corridors. The blood you wipe off from the walls reappears. Strange voices talk to you at night. Sometimes you don't know if it's a nightmare or a cruel reality. Fear settles in your bones and the noose hanging over your bed scares you to death. Darkness, horror and pain. Everything resembles an old raw horror movie. The only relief is a razor blade used on the wrist in the bathtub.

Or good music, full of similar feelings and emotions. American PSYCHOMANCER has always composed great music and their albums are rightly in the book of the dead. Death thrash metal in this form is simply excellent. This year's new album "Shards of the Hourglass" is no exception. It is again sharpened like a scalpel.

"Shards of the Hourglass" is an album that is played with an overview which belong to the old masters. There are tracks from bands like DESTRUCTION, SODOM, KREATOR, CELTIC FROST and I feel the shadow of Nordic death metal. The tracks will spill on you like an avalanche of bones, skulls and spoiled blood. It is said that Death does not choose. The new act of PSYCHOMANCER really conquered and gained me that I feel literally totally destroyed. Game with cruel melodies, total commitment, morbid vocals are all attributes that make good record great. I did not find a single weak spot on that album. Not to mention the great sound and cover. The album got so much under my skin that I felt like burns of third degree. The songs literally burned me with flame, honesty and genuine attitude. I'm back in the apartment where the murder recently happened. I'm afraid and at the same time I'm in tension. "Shards of the Hourglass" sounds like a backdrop to my hard work. Symbiosis of death, absolute death thrash inferno! An album that gets stuck in your head like a sharpened axe!

tracklist:
1. The Unsullied
2. Hell´s Venom
3. Red Poetry
4. As Your Vital Signs Decline
5. Faded Scars Return to Bleed
6. The Castigator
7. Deto-Nation
8. Myrmidons
9. MK Ultra
10. Shards of the Hourglass

band:
Bass/Vocals: Duston Bullard
Guitar/vocals: Bradley Heidorn (Bravis)
Drums /Classical Guitar: Corey Blackstad(Pickles) 
Guitar: Andrew Mote

Share this games :

TWITTER