DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 11. listopadu 2019

Home » » Recenze/review - PAGANIZER - The Tower of the Morbid (2019)

Recenze/review - PAGANIZER - The Tower of the Morbid (2019)


PAGANIZER - The Tower of the Morbid
CD 2019, Transcending Obscurity Records

for english please scroll down

Odkrytí dalšího hromadného hrobu s názvem PAGANIZER má na mě od začátku až do konce velmi devastující účinek. Jedná se o absolutní severský masakr od kapely, která opravdu rozumí svému hrobnickému řemeslu. Představte si buldozer, který před sebou nekompromisně hrne hromadu hlíny smíchanou se starými kostmi. Zem je zmrzlá, duše zemřelých naříkají a exhumace dál pokračuje ve zběsilém rytmu.

Na album lze nahlížet dvěma způsoby. První pohled je víc kritický a obviňuje PAGANIZER z nepůvodnosti a nedostatku změn a progrese. Potom je zde také můj názor, kdy si nahrávku vyloženě užívám. Rád si nechávám lebku rozdrtit klasickým švédským death metalem, s chutí nasávám mrtvolnou atmosféru, hltám chlad a temnotu, které nám pánové znovu přinášejí.


Na PAGANIZER se mi vždy líbilo, jakým způsobem dokáží nakombinovat studené melodie se zničujícími pasážemi. Vždy byli nekompromisní, ryzí, opravdoví, ale také dokázali vytvořit svými alby záhrobní atmosféru. Novinka "The Tower of the Morbid" není výjimkou. PAGANIZER jsou letos ve velmi dobré formě, s ničím se moc nepářou. Ničí, sekají kolem sebe, koušou, jako smečka vzteklých psů. Najednou jsem já jedním z těl v hromadném hrobu. Mrtvý, prokletý, rozpadající se. Do boku se mi zaryje další riff, lebku mi rozbije úder bicích. Hromada mrtvol připomíná pohozené loutky. Není radno si zahrávat s temnými silami, není dobré nahlížet na druhou stranu. Jenže PAGANIZER se na ostré hraně mezi naším a oním světem pohybují s elegancí a grácií starých mistrů. Přispívá tomu skvělý zvuk, nádherný obal a hlavně velká spousta mrtvolných nápadů, které se mi doslova zadřely pod kůži. Každým dalším poslechem mi album více proniká do krve, k desce se neustále s chutí vracím. Démoni znovu povstali, peklo promluvilo! Starý prašivý švédský death metal, který nezná slitování! Kult!Asphyx says:

Uncovering another mass grave called PAGANIZER has a very devastating effect on me from start to the end. It is an absolute Nordic massacre from a band that really understands their gravestone craft. Imagine a bulldozer who uncompromisingly throws a pile of clay mixed with old bones. The ground is frozen, the souls of the deceased are moaning, and the exhumation continues in a frantic rhythm.

There are two ways to view an album. The first look is more critical and blames PAGANIZER for the inability and lack of change and progression. Then there is my opinion when I really enjoy the recording. I like to have my skull crushed by classic Swedish death metal, I like to suck a deadly atmosphere, I devour the cold and darkness that gentlemen bring us again.At PAGANIZER I always liked how they combine cold tunes with devastating passages. They have always been uncompromising, true, genuine, but they have also been able to create a grave atmosphere with their albums. The new album "The Tower of the Morbid" is no exception. PAGANIZER are in very good condition this year. Destroying, cutting around, biting, like a pack of rabid dogs. Suddenly I am one of the bodies in the mass grave. Dead, cursed, crumbling. Another riff rips into my side, my skull is smashed by a hit of drums. A pile of corpses resembles thrown puppets. It is not advisable to play with the dark forces, it is not good to look to the other side. But PAGANIZER moves on the sharp edge between our world and the other with the elegance and grace of the old masters. It contributes great sound, beautiful cover and especially a lot of deadly ideas that literally get under my skin. Every time I listen it, the album gets more into my blood, and I keep returning to the record. The demons rise again, hell spoke! An old, scabby Swedish death metal without mercy! Cult!


Tracklist:
1. Flesh Tornado
2. Apocalypse Writings
3. Cannibal Remains
4. Drowning in Sand
5. Redemptionless
6. They Came to Die
7. Rot Spreads
8. Beneath the Gauze
9. The Tower of the Morbid
10. Purge the World
11. Demented Machines

band:
Rogga Johnasson – Guitars & Vocals
Kjetil Lynghaug – Lead Guitars
Matte Fiebig – Drums
Martin Klasen - Bass

Share this games :

TWITTER