DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 1. prosince 2019

Home » » Recenze/review - CANNABIS CORPSE - Nug So Vile (2019)

Recenze/review - CANNABIS CORPSE - Nug So Vile (2019)


CANNABIS CORPSE - Nug So Vile
CD 2019, Season of Mist

for english please scroll down

Pamatuji ještě dobu, kdy byl metal hlavně zábava. Vždycky k němu patřilo pivo, případně něco ostřejšího. Jen tak si chodit ulicema s kazeťákem na ramenou. Pohoda, krásný holky a k tomu pořádná muzika. Nic neřešit, vypadnout na chvilku z toho svázanýho světa. Líbí se mi, když se kapely neberou příliš vážně, když si hrají po svém. Třeba takoví CANNABIS CORPSE, kteří jsou často obviňováni z kopírování. Většinou to o nich říkají lidé, kteří sami hrají v ne moc původních kapelách. Nojo, závist je svině. Lepší je všem ukázat fuck off a přidat volume.

Vždyť co může být lepšího, než se pořádně zasmát? CANNABIS CORPSE jsou, jak je všeobecně známo, boční projekt Phil "Landphil" Hall z MUNICIPAL WASTE. Je parodií na CANNIBAL CORPSE a je nahrána v marihuanovém oparu. Tak a teď bych se mohl zatvářit jako drsný pan kritik a celou hudbu téhle skupiny spláchnout do kanálu. Jenže to neudělám a to z jednoho prostého důvodu. Mě novinku prostě baví poslouchat. A to dokonce tak, že jsem jí nahrazoval desky o hodně slavnějších smeček. "Nug So Vile" je samozřejmě tradiční floridskou death metalovou deskou, s groove přísadami a lehkými technickými výjezdy. Je zároveň velmi dobře zahranou klasikou. Sice ne v ničem novou, ani originální, ale když ona nahrávka opravdu hrozně dobře leze do hlavy. Vždyť hudba může být i odpočinkem, relaxem. Osobně se mi album vlastně líbí po všech stránkách. Po zvukové, grafické i co se týká jednotlivých nápadů. CANNABIS CORPSE jsou totiž přesně takoví, jaké je mám rád. Vtipní, syroví, suroví a neurvalí. Mám muziku ve svém soukromém životě rozdělenou do několika kategorií a "Nug So Vile" jsem si často rval do hlavy v autě, v městské hromadné dopravě. Toulat se jen tak bez cíle ulicemi, potkat někoho podobně naladěného a dát si pár piv, na tom nevidím nic špatného. No a když nám barman ještě navíc pustí i tuhle desku, tak je o zábavu postaráno. Kolem se vznáší kouř voňavých cigaret. Svět je najednou krásný a přívětivý. Hergot, to má ale grády. Velmi dobrý death metal, který smrdí marihuanou!Asphyx says:

I remember a time when metal was mainly fun. Metal was always connected with beer, or with something sharper. Just walk the streets with a tape recorder on your shoulders. Relax, beautiful girls and good music. Nothing to solve, get out of the tied world for a moment. I like it when bands don't take themselves too seriously and when they play by their own way. Such as CANNABIS CORPSE, who are often accused of copying. Mostly by the people which themselves don’t play in very original bands. Yeah, envy is a bitch. Better to show everyone fuck off and add volume.

After all, what could be better than a good laugh? CANNABIS CORPSE are, as is well known, a side project by Phil "Landphil" Hall of MUNICIPAL WASTE. It is a parody of CANNIBAL CORPSE and is recorded in marijuana haze. Now I could look like a harsh critic and flush the whole music of this band into a channel. But I will not do it for one simple reason. I just enjoy listening to the new album. And even so much that I replaced by them records much more famous bands."Nug So Vile" is of course a traditional Florida death metal album, with groove ingredients and light technical riffs. It is also very well played classic. Not in any way new or original, but the record really crawls well in to the head. After all, music can also be just relaxation. I personally like the album in every aspect - sound, graphic and individual ideas. CANNABIS CORPSE are exactly what I like. Funny, raw, brutal and rude. I have music in my private life divided into several categories and "Nug So Vile" I often struggled into the head in my car, in public transport. Wandering without a goal through the streets, meeting someone similarly attuned and having a few beers, I see nothing wrong with that. Well, and when bartender also played this record, we can be sure we will have fun. Smoke of cigarettes floats around. The world is suddenly beautiful and welcoming. Damn it, that is really great! Very good death metal that smells of marijuana!

Tracklist:
01. Conquerors of Chronageddon (3:16)
02. Nug so Vile (3:08)
03. Blunt Force Domain (3:44)
04. Cylinders of Madness (2:42)
05. Blasphemy Made Hash (3:41)
06. Cheeba Jigsore Quandary (3:24)
07. Edibles Autopsy (3:14)
08. Dawn of Weed Possession (3:28)
09. The Cone is Red (Long Live the Cone) (2:21)
10. The Ultimate Indicantation (3:58)
11. From Enslavement to Hydrobliteration (2:53)

band:
Phil "Landphil" Hall: vocals, bass
Josh "HallHammer" Hall: drums
Adam Gulliams: guitars

Share this games :

TWITTER